تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟


استرس گرمایی و استرس سرمایی چه تاثیری روی گوسفندان می گذارند؟

تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان ، گاه به اندازه ای است که سلامت دام را به خطر می اندازد. بسیاری از مراکز پرورش دام، به ویژه در مناطق گرمسیر، با این مشکل مواجه شده و شاهد تبعات منفی استرس روی گوسفندها، زیست، زاد و ولد و حتی شیردهی و کیفیت گوشت آنها هستند. زمانی که دمای هوا افزایش پیدا می کند، معمولا بدن دام بر اساس یک مدت زمان 2 تا 7 هفته ای خود را با آن آب و هوا وقف می دهد. اما گاهی این تطابق اتفاق نیفتاده و یا بسیار دیر صورت می گیرد. برای آشنایی با تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان و نکات بیشتری در این مورد، ادامه مقاله را دنبال کنید.

نکاتی در مورد استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان

پیش از آشنایی با آثار منفی استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان، بهتر است با مکانیسم استرس در این نوع دام آشنا شوید. هنگام تغییرات دمایی، بدن دام برای سازگاری با محیط، مقداری از مایعات خود را تبخیر می کند. البته این تبخیرها می تواند به روش های مختلف دیگر و یا به دست انسان ها از طریق شیر دوشی و یا به روش های دیگر انجام شود. این تغییر آب و هوا را معمولا برای بدن جاندار، نوعی استرس می نامند. به این دلیل که برای حالت پایدار و در حال هموستازی دام تغییراتی ایجاد می شود که دام باید خودشان را با آنها وقف بدهند. تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان بسیار جدی تر از چیزی است که در حال حاضر، برخی مراکز به آن اهمیت می دهند.

واکنش بدن گوسفند در برابر استرس

همانطور که اشاره کردیم، تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان بسیار جدی است و آثار سوء زیادی در آنها بر جای می گذارد. به طور کلی، بدن دام در حالت تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ هموستازی است. در شرایط استرس، تعادل بدن از دست رفته و اشتهای دام، کاهش پیدا می کند. حتی ممکن است در فرایند تولید مثل گوسفند نیز تغییراتی ایجاد شود که ناشی از تجربه و تحمل استرس هستند. این مشکل می تواند انقدر شدید تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ و تاثیر گذار باشد که در نهایت منجر به مرگ دام شود.

تاثیر استرس گرمایی روی گوسفند

اگر دمای محل پرورش و نگهداری دام بیشتر از حد مجاز باشد، شاهد تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان خواهید بود. به این ترتیب که گرمای بیش از حد، موجب کاهش اشتها، کاهش توليد شير، افت کارايی توليد مثلی و اختلال در سلامتی دام های شیری می گردد. بر اثر گرمای بیش از حد، گوسفند میل خود را به غذا از دست می دهد و در نهایت، با کاهش وزن مواجه می شود. همچنین استرس گرمایی حدودا 30 الی 50 درصد در کاهش تولید شیر دام اثر گذار است. برای کاهش استرس حرارتی، کافی است جریان هوا را افزایش داده و یا از آبپاش و سيستم های خيس کننده استفاده کنید.

تاثیر استرس سرمایی روی تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ گوسفند

در بررسی تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان، سرما هم به اندازه گرما، مهم است. سرمای شدید می تواند اثرات نامطلوبی را ایجاد کند. اگرچه دام های شیرده مقاومت بیشتری در مقابل سرما دارند، با این حال باید احتیاط کرد که دمای محیط، از میزان مشخصی پایین تر نیاید. البته شرایط دیگری همچون مرحله شیردهی، نوع تغذیه دام ، سن دام، نوع جايگاه، وضعيت جايگاه و میزان تطابق دام با محیط نیز بر میزان این مقاومت اثرگذار است. لذا استرس سرمایی می تواند میزان شیردهی دام را کاهش داده و مشکلاتی را در روند رشد آن ایجاد کند.

استرس گرمایی و استرس سرمایی چه تاثیری روی گوسفندان می گذارند؟

تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان ، گاه به اندازه ای است که سلامت دام را به خطر می اندازد. بسیاری از مراکز پرورش دام، به ویژه در مناطق گرمسیر، با این مشکل مواجه شده و شاهد تبعات منفی استرس روی گوسفندها، زیست، زاد و ولد و حتی شیردهی و کیفیت گوشت آنها هستند. زمانی که دمای هوا افزایش پیدا می کند، معمولا بدن دام بر اساس یک مدت زمان 2 تا 7 هفته ای خود را با آن آب و هوا وقف می دهد. اما گاهی این تطابق اتفاق نیفتاده و یا بسیار دیر صورت می گیرد. برای آشنایی با تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان و نکات بیشتری در این مورد، ادامه مقاله را دنبال کنید.

نکاتی در مورد استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان

پیش از آشنایی با آثار منفی استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان، بهتر است با مکانیسم استرس در این نوع دام آشنا شوید. هنگام تغییرات دمایی، بدن دام برای سازگاری با محیط، مقداری از مایعات خود را تبخیر می کند. البته این تبخیرها می تواند به روش های مختلف دیگر و یا به دست انسان ها از طریق شیر دوشی و یا به روش های دیگر انجام شود. این تغییر آب و هوا را معمولا برای بدن جاندار، نوعی استرس می نامند. به این دلیل که برای حالت پایدار و در حال هموستازی دام تغییراتی ایجاد می شود که دام باید خودشان را با آنها وقف بدهند. تاثیر استرس گرمایی و سرمایی تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ روی گوسفندان بسیار جدی تر از چیزی است که در حال حاضر، برخی مراکز به آن اهمیت می دهند.

واکنش بدن گوسفند در برابر استرس

همانطور که اشاره کردیم، تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان بسیار جدی است و آثار سوء زیادی در آنها بر جای می گذارد. به طور کلی، بدن دام در حالت هموستازی است. در شرایط استرس، تعادل بدن از دست رفته و اشتهای دام، کاهش پیدا می کند. حتی ممکن است در فرایند تولید مثل گوسفند نیز تغییراتی ایجاد شود که ناشی از تجربه تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ و تحمل استرس هستند. این مشکل می تواند انقدر شدید و تاثیر گذار باشد که در نهایت منجر به مرگ دام شود.

تاثیر استرس گرمایی روی گوسفند

اگر دمای محل پرورش و نگهداری دام بیشتر از حد مجاز باشد، شاهد تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان خواهید بود. به این ترتیب که گرمای بیش از حد، موجب کاهش اشتها، کاهش توليد شير، افت کارايی توليد مثلی و اختلال در سلامتی دام های شیری می گردد. بر اثر گرمای بیش از حد، گوسفند میل خود را به غذا از دست می دهد و در نهایت، با کاهش وزن مواجه می شود. همچنین استرس گرمایی حدودا 30 الی 50 درصد در کاهش تولید شیر دام اثر گذار است. برای کاهش استرس حرارتی، کافی است جریان هوا را افزایش داده و یا از آبپاش و سيستم های خيس کننده استفاده کنید.

تاثیر استرس سرمایی روی گوسفند

در بررسی تاثیر استرس گرمایی و سرمایی روی گوسفندان، سرما هم به اندازه گرما، مهم است. سرمای شدید می تواند اثرات نامطلوبی را ایجاد کند. اگرچه دام های شیرده مقاومت بیشتری در مقابل سرما دارند، با این حال باید احتیاط کرد که دمای محیط، از میزان مشخصی پایین تر نیاید. البته شرایط دیگری همچون مرحله شیردهی، نوع تغذیه دام ، سن دام، نوع جايگاه، وضعيت جايگاه و میزان تطابق دام با محیط نیز بر میزان این مقاومت اثرگذار است. لذا استرس سرمایی می تواند میزان شیردهی دام را کاهش داده و مشکلاتی را در روند رشد آن ایجاد کند.

اثرات پارازیت بر جسم و روان

امواج پارازیت تاثیرات مخربی بر اعصاب و روان انسان بر جای می گذارند.

پارازیت‌ها، آلاینده‌های خطرناک بر روی مغز و روان ما هستند. امواج پارازیت بر تمام اعضاء بدن اثر منفی می گذارند اما هر عضو از بدن که ضعیف تر باشد بیشتر تحت تاثیر این امواج قرار می گیرد.

علیرضا نوربخش بروز شده ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

پارازیت‌ چندین سال است همچون تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ شبحی ناشناخته‌ بر سر شهروندان سایه انداخته است. اختلاف در مورد آثار سوء آن در گفته‌های متخصصان حوزه‌های مرتبط و مسئولان کشور ما مشهود است. بعضی معتقدند پارازیت‌‌ها برای سلامت مردم مضرند و بعضی دیگر به‌ شدت این مسأله را رد می‌کنند.

در سالهای گذشته فهرست کسانی که در اثر سرطان مرده اند، افزایش یافته است. شناخته‌ شده بودن نام‌ها، بر هراس مردم می افزاید، از مرتضی پاشاییِ خواننده و مجید بهرامی بازیگر تا غلامحسین مظلومی فوتبالیست. در گمانه‌زنی‌ مردم و متخصصان یکی از علل این مرگ‌های خاموش، آلودگی هوا و پارازیت می باشد.

پارازیت به امواج الکترومغناطیسی گفته می‌شود که به‌ منظور ایجاد اختلال و جلوگیری از دسترسی مخاطبان به برنامه‌های شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ارسال می‌شوند. امواجی که معمولا با فرکانس‌هایی مشابه فرکانس پخش شبکه‌های هدف فرستاده و موجب اختلال و جایگزینی در امواج اصلی می‌شوند.

سابقه‌ استفاده‌ از پارازیت برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان به امواج رادیویی، به جنگ جهانی‌ دوم باز می‌گردد که در آن آلمانی‌ها تلاش می‌کردند تا مانع از دسترسی مردم مناطق اشغال‌ شد‌ه‌ اروپا به شبکه‌های رادیویی متفقین تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ شوند.

در سال ۱۳۸۸، به‌دنبال اعتراض‌ها و نا آرامی‌ها به نتیجه‌ انتخابات ریاست جمهوری و روی آوردن بیشتر مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای برای دریافت خبرها، جلوگیری از دسترسی مخاطبان به برنامه‌های ماهواره‌ای ضروری‌تر شد و در نتیجه، شدت پارازیت‌ها افزایش یافت. امروز هم به دلیل اعتراضات مردمی، ارسال پارازیت ها دوباره شروع شده است. انگار سلامت جسمانی و روانی مردم اصلا اهمیتی ندارد.

آثار پارازیت‌ بر سلامت جسم و روان

ما بسیاری از خطرهای امواج پارازیت بر انسان را می‌شنویم. از تأثیرات آن بر سیستم عصبی و روانی، از ارتباطش با عقیم شدن مردان و سقط جنین یا بارداری‌های خارج از رحم در زنان، از تاثیر آن بر التهابات پوستی، ناشنوایی و بیماری‌های خونی و همچنین از سرطان‌زایی و نقش این امواج در جهش‌های ژنتیکی.

شماری از پزشکان متخصص و کارشناسان محیط زیست نیز به‌طور پراکنده، بعضی از موارد بالا و تأثیرات سوء پارازیت‌ها را تأیید می‌کنند. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، چهارم خرداد ۱۳۹۴، در مطلبی با عنوان «پارازیت‌ها در حبابی ناشناخته» در روزنامه‌ آرمان نوشته است که «علاو‌ه‌ بر سلامت انسان، پارازیت‌ها بر گیاهان و حیوانات هم تأثیرات منفی بر جای می‌گذارند. برای نمونه می‌توان به تأثیری که پارازیت‌ها روی زنبور‌ها می‌گذارند اشاره کرد. پارازیت‌ها باعث می‌شوند زنبورها راه خود را گم کنند.»

این امواج محیط زیست را تهدید می‌کند و موجب کوچ پرندگان تهرانی و ناپدید شدن سوسک‌ها از سطح شهر شده است. همچنین دلیل عدم پیش‌بینی طوفان خسارت‌بار خرداد ماه ۹۳ در تهران به گفته مسئولان هواشناسی کشور، اختلال شبکه‌ راداری هواشناسی به دلیل وجود پارازیت‌ها بوده است.

این امواج بر تمام اعضاء بدن اثر منفی می گذارند اما هر عضو از بدن که ضعیف تر باشد بیشتر تحت تاثیر این امواج قرار می گیرد. زنان حامله، افرادی که دچار بیماری صرع هستند، همین طور افراد مسن و کودکان بیشتر از سایر افراد تحت خطر این امواج قرار دارند.

مصرف لنزهای غیراستاندارد تاثیرات جبران ناپذیری برروی چشم می گذارد

.
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/04 اجتماعی.بهداشت.چشم یک جراح و متخصص بیماری های چشم گفت: مصرف لنزهای غیراستاندارد تاثیرات جبران ناپذیری برروی چشم برجای می گذارد.
دکتر شاهرخ میلان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: لنزها دارای ساختار مهمی هستند که باید از نظر نحوه قرارگیری روی قرنیه، درصد کافی میزان عبور اکسیژن و خاصیت جلوگیری کنندگی از عبور اشعه فرابنفش به چشم، توسط چشم پزشک تایید شوند.
وی اظهار داشت: لنزها در صورت بزرگ تر بودن از سایز چشم سبب سایش شدید قرنیه و ایجاد زخم های چشمی می شود.
وی افزود: عفونت حاصله از زخم های ناشی از بزرگ تر بودن لنز از سایز چشم می تواند موجب بروز نابینایی کامل در فرد شود.
این متخصص گفت: لنزهای تماسی چشم در صورت تنگ بودن نیز، از آنجا که سبب کاهش اکسیژن رسانی به سطح قرنیه می شوند، عوارض خطرناکی را روی قرنیه برجای می گذارد.
میلان اضافه کرد: آسیب رسیدن به سلول های قرنیه و رگ دار شدن بیش از حد اطراف قرنیه به علت کمبود اکسیژن از عوارض ناشی از مصرف لنزهایی است که سایز آنها کوچک تر از چشم است.
وی تاکید کرد: بر این اساس، تمام بیماران نیازمند به استفاده از لنز، برای دریافت لنزهای تماسی چشم باید به چشم پزشک مراجعه کنند.
وی، با بیان اینکه مصرف مایع های لنز استاندارد که توسط چشم پزشک و متناسب با نوع لنز تجویز می شود، ضروری است، یادآور شد: شهروندان باید از مصرف مایعات ارزان قیمت، غیراستاندارد و ناشناخته لنز به منظور حفظ سلامت چشم خود خودداری کنند.
وی با اشاره به مصرف لنزهای چشمی در هنگام خواب، خاطر نشان کرد: به علت آلودگی هوا در تهران بهتر است از مصرف لنزهای چشمی در هنگام خواب خودداری شود چرا که اجرام آلوده کننده و میکروب ها بر روی لنز در شب به دلیل کم بودن شستشوی اشکی چشم، می تواند سبب عفونت قرنیه شود.
شماره 690 ساعت 16:30 تمام

از بین بردن اثر شیشه در بدن

شیشه مخدری بسیار قوی است که در اثر مصرف آن میزان دوپامین ترشح شده در مغز چندین برابر می شود.
دوپامین نه تنها مسئولیت القای حس لذت، بلکه مسئولیت حفظ انگیزه، حافظه و یادگیری در مغز را نیز بر عهده دارد. درنتیجه شاید فرد بعد از مصرف دچار سرخوشی شود، اما عملکرد طبیعی مغز را به طور کلی تغییر می دهد.

ترک اعتیاد به شیشه و از بین بردن اثر شیشه در بدن به دلیل اثر مستقیم آن روی مغز و وابستگی عاطفی شدید، معمولا دشوار است. با این حال به کمک جلسات مشاوره فرد از دام این اعتیاد رها خواهد شد.

در این مقاله می خواهیم با شیشه بیشتر آشنا شویم و ببینیم چه چیزی اثر مصرف شیشه را خنثی می کند.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

آشنایی با شیشه یا متامفتامین

چه چیزی اثر مصرف شیشه را خنثی می کند؟

عوارض مصرف شیشه چیست؟

روش های ترک اعتیاد به شیشه

شیشه یا متامفتامین چیست؟

از بین بردن اثر شیشه در بدن

متامفتامین یا کریستال شیشه، یک ماده مخدر قوی و اعتیادآور است که به صورت مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد.

این ماده مخدر به صورت بلورهای شفاف یا براق آبی وجود داشته و افراد آن را از طریق پایپ (لوله شیشه ای) مانند سیگار می کشند. شیشه اثری سریع داشته و مصرف کننده اندکی بعد از استنشاق آن دچار سرخوشی و لذت می شود.

متامفتامین در واقع دارویی ساخته بشر است که از زمان جنگ جهانی دوم وجود تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ دارد. در زمان جنگ این دارو به سربازان کمک می کرد ساعات طولانی بیدار مانده و بجنگند.

علاوه بر این برای درمان چاقی های شدید نیز استفاده می شد. اما به دلیل اثرات جانبی خطرناک آن، استفاده از این ماده کاملا غیرقانونی اعلام شد.

از بین بردن اثر شیشه در بدن امکان پذیر است؟

از متخصصین ما بپرسید: ۴۰۰ ۱۲۰۰ ۰۹۹۳

در مدت زمان کوتاهی بعد از مصرف شیشه، حالت سرخوشی ایجاد می شود اما این سرخوشی زمان زیادی با مصرف کننده باقی نمی ماند. در عوض اثرات جانبی شیشه بسته به میزان مصرف تا چندین ساعت فرد را همراهی خواهد کرد.

معمولا اثر شیشه ۱۰ تا ۱۲ ساعت و در مواردی که دوز مصرفی بیشتر باشد حتی تا ۷۲ ساعت در بدن باقی می ماند.‌
بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف، اولین مرحله از اثرات جانبی ظاهر می شود که فرد خستگی شدیدی را احساس می کند؛ سطح انرژی به شدت افت کرده و بی حالی در فرد دیده می شود.

در این شرایط الگوهای غذایی و الگوی خواب فرد دچار اختلال شده و نوسانات خلقی در او دیده می شود. علایم مصرف شیشه طی ۲ تا ۳ روز به اوج خود رسیده و بعد از ۱ تا ۲ هفته بعد از مصرف کاهش می یابد.

متاسفانه پادزهر مصرف شیشه وجود ندارد. برای رفع اثر شیشه پیشنهاد می شود فرد میزان آب بیشتری مصرف کند.
از بین بردن اثر شیشه در بدن با نوشیدن مایعات و استفاده از مواد مغذی کمتر می شود. با این حال مصرف کننده باید چندین روز منتظر بماند تا اثر شیشه به طور کامل از بین برود.

از بین بردن اثر شیشه در بدن

مصرف شیشه چه عوارضی دارد؟

از بین بردن اثر شیشه در بدن

از بین بردن اثر شیشه در بدن بعد از مصرف آن معمولا دشوار است. دمای بدن فرد بعد از مصرف به شدت بالا رفته و ممکن است منجر به از دست دادن جان مصرف کننده شود. در واقع مصرف شیشه باعث می شود دوپامین مغز بیش از اندازه ترشح شده و ادراک از بین رود. در ادامه با عوارض مصرف شیشه در کوتاه مدت و بلند مدت آشنا می شویم:

عوارض کوتاه مدت مصرف شیشه

فرد بعد از مصرف شیشه دچار احساس گیجی و اضطراب می شود. این افراد معمولا تا چندین ساعت نمی توانند بخوابند و الگوی خواب با اختلالاتی مواجه می شود. علاوه بر این نوسانات خلقی و ریسک پذیری بالا نیز در این افراد دیده می شود.

 • از دست دادن اشتها
 • افزایش ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن
 • بزرگ شدن مردمک چشم
 • حالت تهوع
 • رفتاری عجیب و گاه خشونت آمیز
 • توهم، هراس و روان پریشی
 • تشنج و مرگ ناشی از مصرف دوزهای زیاد

عوارض بلند مدت مصرف شیشه

در اثر مصرف طولانی مدت شیشه، افراد دچار پارانویا شده و ممکن است چیزهایی ببینند که در واقعیت وجود ندارد؛ یا صداهایی را در ذهن بشنوند. احساس وجود حشرات و خزیذن آن ها زیر یا روی پوست نیز از توهمات پس از مصرف شیشه است. علاوه بر این افراد معمولا درگیر افکار آسیب زدن به خود و دیگران می شوند.

 • آسیب به رگه ای خونی قلب و درنتیجه سکته مغزی و قلبی
 • آسیب به کبد، کلیه و ریه
 • الگوهای خواب عجیب و غریب، بیدار ماندن به مدت چند روز یا حتی چند هفته
 • تخریب بافت ها در بینی
 • سوء تغذیه و افت شدید وزن
 • پوسیدگی شدید دندان
 • وابستگی شدید روانی
 • روان پریشی و طغیان های عصبی
 • افسردگی
 • آسیب مغزی مشابه بیماری آلزایمر، سکته مغزی و صرع

آیا اعتیاد به شیشه ترک می شود؟

ارتباط با مشاور: ۴۰۰ ۱۲۰۰ ۰۹۹۳

برای رفع اثر شیشه و ترک کامل آن، برنامه ای جامع نیاز است. مصرف کننده باید در کنار سم زدایی، در جلسات مشاوره و درمان شرکت کرده و با دنبال کردن عوامل موثر در ترک، روند درمان را دنبال کند. حتی اگر قصد ترک اعتیاد در خانه را دارد، باز هم نیاز است از مشاوره ترک اعتیاد به مواد مخدر و پزشک برای روش درست سم زدایی این مواد کمک بگیرید.

سم زدایی موجب از بین بردن اثر شیشه در بدن شده و درواقع پادزهر مصرف شیشه است. با این حال وابستگی عاطفی به مصرف این ماده مخدر ترک آن را سخت تر می کند. بنابراین مصرف کنندگان لازم است مشاوره را در کنار سم زدایی دنبال کنند.

در مواردی که اعتیاد شدت بیشتر دارد ممکن است فرد به مدت ۳۰ تا ۹۰ روز در مراکز درمان بستری شود. اما در موارد معمول درمان به صورت عمومی دنبال می شود. زمانی که علایم ترک شیشه از بین رفت، فرد باید به کمک جلسات مشاوره اثرات وابستگی ذهنی آن را درمان کند.

از بین بردن اثر شیشه در بدن

روش های درمان اعتیاد به شیشه

رفتار درمانی شناختی (CBT)

زمانی که فرد به پزشک یا مرکز ترک اعتیاد مراجعه می کند، سطح سلامت و مدت زمان وابستگی به شیشه ارزیابی می شود. سپس به کمک روش CBT مشاور شناخت الگوهای فکری را به فرد آموزش می دهد. در نهایت مصرف کننده با آگاهی از الگوهای فکری نادرست و منفی، آن ها را با موارد مثبت جایگزین می کند.

از طرفی برای رفع اثر شیشه باید رفتارهایی که موجب مصرف و وابستگی به آن می شود، تغییر کند. درنتیجه مشاوره راهکارهایی عملی برای مقابله با مصرف شیشه ارائه می دهد.

مشاوره فردی و روایت درمانی

اعتیاد به شیشه در اثر مشکلات و عقده های پنهان فرد اتفاق می افتد که ممکن است آن ها را از زمان کودکی با خود به همراه داشته باشد. مشاوره فردی و روایت درمانی به مصرف کننده کمک می کند روند از بین بردن اثر شیشه در بدن را سریع تر طی کرده و به سلامت روانی برسد.

دارو درمانی

گاهی سم زدایی و جلسات مشاوره ممکن است به تنهایی برای رفع اثر شیشه کافی نباشد. پس چه چیزی اثر مصرف شیشه را خنثی می کند؟ در این شرایط دارو درمانی نیز در کنار مشاوره دنبال خواهد شد.

در این شرایط نیاز است فرد تحت نظر متخصصین طی دوره ای دارو مصرف کند. نالترکسون ، مودافینیل یا بوپروپیون داروهای مورد استفاده در این زمینه هستند. در واقع مصرف دارو به فرد کمک می کند با آرامش و اطمینان بیشتری، وابستگی خود را از بین ببرد.

ممکن است افراد تصور کنند مصرف دارو موجب وابستگی به آن ها شود؛ اما این تصور اشتباه است. چرا که در این اتفاق تحت نظر تیم درمانی پیگیری شده و احتمال وابستگی بسیار کم است.

گروه درمانی

گروه درمانی به مصرف کننده کمک می کند از بین بردن اثر شیشه در بدن را در کنار افراد مشابه تجربه کند. وجود افرادی که از مشکلی مشابه رنج می برند و مراحلی از درمان را گذرانده اند، به فرد امید بیشتری برای ترک می دهد.

این گروه توسط یک فرد به نام تسهیل گر هدایت شده و افراد تجارب خود را با هم در میان می گذارند. معمولا وقتی تعهدی به صورت گروهی مطرح می شود؛ افراد تلاش بیشتری برای عملی شدن آن می کنند.

آیا می توان اثر شیشه را در بدن از بین برد؟

بله. بعد از قطع مصرف هر ماده ای اثرات آن تا حد زیادی از بین خواهد رفت. راه هایی نیز برای تسریع این عمل وجود دارد.

چه چیزی اثر مصرف شیشه را خنثی می کند؟

برای رفع اثر شیشه پیشنهاد می شود فرد میزان آب بیشتری مصرف کند. از بین بردن اثر شیشه در بدن با نوشیدن مایعات و استفاده از مواد مغذی کمتر می شود.

عوارض مصرف شیشه چیست؟

از دست دادن اشتها، افزایش ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن، حالت تهوع، رفتار عجیب و گاه خشونت آمیز و …

چگونه می توان شیشه را ترک کرد؟

برای رفع اثر شیشه و ترک کامل آن، برنامه ای جامع نیاز است. مصرف کننده باید در کنار سم زدایی، در جلسات مشاوره و درمان شرکت کرده و با دنبال کردن عوامل موثر در ترک، روند درمان را دنبال کند.

اعتماد و رضایت مخاطبین نوا مشاور

پاسخ-به-سوالات

دقایق-مکالمه-روزانه

تعداد-مشترکین-روزانه

کلام آخر

شیشه محرکی قوی است که در اثر یک بار مصرف نیز ممکن است وابستگی ذهنی ایجاد کند. از آن جایی که ماده ای به عنوان پادزهر مصرف شیشه وجود ندارد، این مخدر به مدت چند روز در خون باقی مانده و تاثیرات منفی گسترده ای بر مغز و بدن بر جای می گذارد.

از بین بردن اثر شیشه به دلیل وابستگی شدید ذهنی تنها به کمک جلسات مشاوره طولانی مدت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین توصیه می شود افراد تنها به سم زدایی بسنده نکرده و بهترین روش ترک شیشه را به کمک جلسات روانشناسی دنبال کنند.

روانشناسان ما در نوا مشاور آماده پاسخ گویی به سوالات شما در زمینه اعتیاد به انواع مواد مخدر و روش های ترک آن هستند. کافی است با ما تماس بگیرید.

از بین بردن اثر شیشه در بدن

سلام من خانومی هستم ۳۰ساله هنوزم دارم استفاده میکنم . اما این وامونده زندگیمو ازم گرفت. کسی و هم نداشتم که بهم حتی یه گوشزد کنه. از سن ۲۲سالگی که اوج زندگی خوبه من گیر این افتادم . ازدواج نکردم بخاطر این موضوع . خیلی خواستگار داشتم . تمام دندونامو از دست دادم . و الآنم. به این سن رسیدم بازم کسی و ندارم که. بخوام تکیه کنم بهش . بزارم کنار اینو. خیلیا میگن که چرا نمیزاری کنار چرا ترک نمیکنی . اول از همه تمام کسایی که میکشن اکثرا اولین حرفی که میزنن برای چی. دلخوشی نداریم کسیرو نداریم که حمایت کنه مارو . واقعا ام درسته . دست خودمون نیست . اینجور مواقع کسایی که اعتیاد دارن . همیشه دنبال یه دلخوشی امید به چیزی . که اونارو از اون انزوا در بیاره بیرون و بتونن ترک کنن. کلام آخر برادر من خواهر من . نکن . نکن . بقدری افسوس میخورم . بقدری ناراحتم . افسردگی گرفتم بخاطر این زندگی .نکبت بار .با کسی نمیتونی حرف بزنی بیرون بری .همیشه تنهایی . دوست نداری کسروی ببینی.دلیلشم قیافه کسایی که میکشن . بهم می‌ریزه . وهمین باعث میشه از بقیه فاصله بگیرن . نکنید تورو خدا . جون عزیزتون.نکنید این کارو

سلام من چند سال شیشه مصرف تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ کردم الان بعد از یک سال ترک هیچ نوع وسوسه نداشتم الان چند مدت است که دارم تفریحی مصرف میکنم ایا راهی برای درمان وجود دارد چه موقع مصرف وزمان مصرف دل درد عجیبی دارم که کل زندگیمو محتل مینکنایاراهی برای نجات وجود دارممنون

سلام من ۱۷ سالمه و اکثر مشروبات الکلی،موادمخدر،قرص و..استفاده میکنم،به این دلیل که از زندگیم هیچ لذتی نمیبرم،هیچ تفریحی ندارم،سرگرمی ندارم،احساس شادی و خوشحالی نمیکنم و باعث تمام این مشکلات خانوادم هستن(به دلیل طرز فکر غلط و قدیمی که دارن)و از شما عزیزان میخوام راهنماییم کنید و مشاوره بدین که در خلوت خودم از این زهرماریا استفاده نکم و خودم رو با چیز های دیگه سرگرم و شاد کنم خودم رو.لطفا.
و خودم رو

سلام داداش فقط خودت میتونی به خودت کمک کنی،قطعا توی بیس کار یه اراده قوی میخواد،کتابا و مقالات انگیزشی خیلی میتونه بهت کمک کنه البته اگه خودت یه همت کنی سمتش بری

مقاله خوب و مفيدي بود، دوستان عزيزم من در حال حاضر بعد از دو دوره فاجعه بار و نكبتي دو دوره مصرف ٥ و ٤ ساله پاكي رو تجربه ميكنه خداروشكر ميكنم چشمام باز كردم و دور ورم حس ميكنم بنده دوران سختي داشتم و دوران بچگي سخت و پر از مشكلات و اندوه و غم انگيزي داشتم، منتهي به نقطه ايي رسيدم كه بس ديگه كلي عقب افتادم كلي شرمندگي براي خانواده اوردم به خودم كلي ضربه زدم و بدتر از اون ديواري كوتاه تر از معتاد نيست هر وصله ايي بهش ميچسبه و دوست ندارم ادم مظلومه داستان باشم ، بعد از كلي تخريب و ذلت و بيچارگي چشمام باز كردم ، ديگه مصرف هر نوع ماده ايي شده بود عادت و طعم لذتي نداشتم فقط چرخه رو به عقب ميچرخيد و همه رو به جلو
دوستان عزيز به خدا ارزش نداره تهش پشيموني
به خودتان بياييد، من تا الان اثرات تخريبش دارم فراموشي و عكس العمل هاي عجيب غريب و داد زدن در موقعيت هاي غير پيش بيني شده
مواد زندگيم نابود كرد تنها برادر كوچيكم ازم برد
ديگه دوران مصرف گذشته به خودتان بيايد
دل و پاك كنيد و از غم و اندوه و كينه و عقده بگذريد ، به همه ما ظلم شده به همه ما بدي كردن به همه ما ستم شده
ذهن بيمار مارو به مواد ميكشونه كه ذليل تر و مظلوم تر و فقيرتر بشيم نه دوستان اين راه حلش نيست گذشت كردن نشانه قدرت و سخاوت ادم هاست
مظلوم داستان شما نباشيد ذليل زندگي نكن
بگذر تا بگذرد ، ذهن پاك كنيد روح سبك كنيد خيلي چيزهايي هست تو اين دنيا ميشه بهونه كرد
براي زندگي، به خودتان بياييد

بخدا هیچی بهتراز زندگی سالم نیست این مواد حالا هرنوع وجنسیش واقعا زندگی آدم ونابودمیکنه بنظرم یکی ازعلت های اصلی خانواده ها هستن

لطفا بجای نصیحت تجارب خودتونرو در میان بذارید
تا بقیه و اونایی که اومدن و دنبال جوابشون بگردن با حرفهای توی خونه و خانواده روبرو نشن
اینو برای خود مصرف کنندها و بیماران و معتادان به این نوع ماده گفتم بندهای خدا گناه دارن اومدن میخوان یه چیزی دستگیرشون بشه با فرار از سایت خارج میشن بجاش

اونا هم بتر از تک تک ما میفهمن چی درسته چی غلط و چی خوبه چی بد لطفا عاقل باشیماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.