ارزش حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟


روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

«هر دارایی ارزشی دارد؛» این عبارت متداولی است که در مباحث اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده از آن یاد می‌شود.

در بورس تهران هم این اعتقاد وجود دارد که هر چند قیمت سهم با ارزش واقعی آن در هر لحظه برابر نیست، اما قیمت سهام در بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کند؛ بنابراین همواره کفه ترازوی ارزش واقعی نسبت به خبرهای غیررسمی در بورس سنگینی بیشتری داشته و به همین دلیل سرمایه‌گذاران این روزها نسبت به ارزش ذاتی سهام توجه بیشتری از خود نشان می‌دهند.

بررسي مقوله «ارزش ذاتي»

ارزش واقعي سهام چقدر است؟

در بورس تهران با دامنه نوسان محدود چهار درصدي و مهمان ناخوانده‌اي به نام حجم مبنا با پديده‌ صف‌هاي خريد و فروش مواجه هستيم كه همين عامل ناپايدار براي بسياري از نوسان‌گيران و سهامداران غيرحرفه‌اي، ملاك ورود يا خروج از سهام شركت‌ها است؛ اما سهامداران باتجربه همواره به دنبال معياري محكم‌تر براي تشخيص بهترين لحظه‌هاي خريد و فروش هستند.

يكي از بهترين معيارها براي تصميم‌گيري در اين مورد، توجه به ارزش ذاتي و تفاوت آن با قيمت روز سهام است.

اما ارزش ذاتي يا همان ارزش واقعي سهام در بورس تهران چقدر است و چگونه مي‌توان آن را تعيين كرد؟ پاسخ به اين سوال‌ها به همراه تحليل آخرين وضعيت بازار سرمايه كشور به لحاظ ارزش ذاتي، موضوع گفت‌وگوي ما با كارشناسان در اين گزارش است

روش‌هاي محاسبه ارزش ذاتي

دكتر محمد اقبال‌نيا، از كارشناسان ارشد بازار سرمايه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشريح مفهوم ارزش ذاتي پرداخت و گفت: ارزش ذاتي در واقع همان ارزش واقعي هر سهم است كه در نتيجه تجزيه و تحليل عوامل موثر بر وضعيت يك شركت پس از محاسبات دقيق به دست مي‌آيد.

اقبال‌نيا در ادامه به روش‌هاي مختلف ارزش‌گذاري سهام اشاره كرد و گفت: براي محاسبه ارزش ذاتي سهام روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه از رايج‌ترين آنها كه در بيشتر بورس‌هاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تعيين جريانات نقدي آتي سهام است كه اين متغير مي‌تواند سودهاي تقسيمي يا يا جريانات نقدي آزاد باشد

وي در ادامه افزود: علاوه بر اين، مدلي كه تحليلگران براي كشف ارزش ذاتي شركت‌هاي سودآور استفاده مي‌كنند، روش تنزيل سود نقدي آتي است كه به «روش گوردون» معروف است.

وي ادامه داد: در اين مدل، نرخ تنزيل بسيار تاثيرگذار است و ارزش سهام متناسب با آن كم يا زياد خواهد شد؛ اين نرخ تحت تاثير عواملي از جمله نرخ در بازار پول (سپرده بانكي) قرار دارد

اقبال‌نيا در ادامه افزود: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (نرخ تنزيل) از تركيب نرخ بازده بدون ريسك كه در بازار پول تعيين شده و صرف ريسك به دست مي‌آيد كه صرف ريسك (يعني رقمي كه سرمايه‌گذار مازاد بر سود بدون ريسك مطالبه مي‌كند تا حاضر به سرمايه‌گذاري شود) نيز خود تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. از جمله اين عوامل مي‌توان به نوع صنعت، ثبات سودآوري و چشم‌انداز صعودي يا نزولي عملكرد آن اشاره كرد.

وي در ادامه گفت: از مجموعه اين عوامل، نرخ تنزيل سود به دست مي‌آيد كه براساس آن مي‌توان سودهاي آتي را تنزيل كرد و به محاسبه ارزش واقعي سهام پرداخت.

فرصتي براي شكار سهام ارزان

دكتر اقبال‌نيا در ادامه سخنانش به رابطه قيمت سهام و ارزش ذاتي اشاره كرد و گفت: معيار كلي براي سنجش رابطه ميان قيمت سهام و ارزش ذاتي، مقايسه P/E بازار سرمايه با بازار پول است.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه افزود: نرخ 16 درصدي سود بانكي به اين معناست كه P/E بازار پول در حدود مرتبه 6 است، يعني اگر فردي به جاي بورس در بازار پول سرمايه‌گذاري كند، حدود 6 سال زمان مي‌برد تا سرمايه وي دو برابر شود.

وي گفت: چون در بازار پول نرخ سود ثابت است و انتظار رشد وجود ندارد، اگر شركت‌هاي بورسي فعال در بازار سرمايه طرح‌هاي توسعه داشته باشند، چشم‌انداز سودآوري آتي آنها افزايش مي‌يابد و در نتيجه P/E بازار بورس بالاتر از سپرده‌هاي بانكي خواهد بود.

اقبال‌نيا در ادامه افزود: در حال حاضر، قيمت سهام در بازار سرمايه در مجموع متعادل يا كمتر از ارزش ذاتي خريد و فروش مي‌شود و در اين ميان، سهام برخي از شركت‌ها بسيار پايين‌تر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند.

اين كارشناس افزود: در واقع شرايط كنوني بازار سرمايه فرصت مناسبي براي خريد سهام توسط سرمايه‌گذاراني است كه نگاه ميان‌مدت يا بلندمدت دارند

نقش مالكان عمده در رفتار سهام

اقبال‌نيا در ادامه به هيجانات مقطعي در بورس تهران اشاره كرد و گفت: برخي مواقع موج هيجانات بر بازار حكمفرما مي‌شود و براساس اين هيجانات، قيمت سهام افزايش يا كاهش مي‌يابد كه اين نوسانات قيمت در بلندمدت اصلاح شده به روند طبيعي خود بازگشته و به سمت ارزش ذاتي ميل مي‌كند.

وي در ادامه به نقش شايعات اشاره كرد و گفت: شايعات در كوتاه‌مدت هيجاناتي را ايجاد مي‌كنند؛ به طوري كه ناگهان قيمت سهام را در جهت افزايش يا كاهش چشمگير هدايت مي‌كنند.

اقبال‌نيا افزود: با توجه به اينكه عمر شايعات كوتاه است، افراد تدريجا براساس گزارش‌ها و عملكرد شركت واقعي بودن آن شايعه پي مي‌برند و به اين ترتيب اين رشد يا كاهش قيمت صوري اصلاح مي‌شود.

اقبال‌نيا در ادامه بيان كرد: همچنين سهامداران عمده و مطلع و آن دسته كه فعاليت حرفه‌اي‌تري در بازار دارند و از وضعيت شركت اطلاعات كافي دارند از ايجاد شايعه و تاثير آن بر سهام ممانعت مي‌كنند و به اين ترتيب روند قيمت سهام را با مديريت خود به روال منطقي سوق مي‌دهند.

وي افزود: اين دسته از سهامداران در مواقع لزوم با عرضه سهام باعث انسداد روند افزايش قيمت يا برخي اوقات با خريد سهام مانع از افت قيمت غيرمنطقي شده و به تعادل بازار كمك مي‌كنند.

اقبال‌نيا ادامه داد: اين در حالي است كه آن دسته از شركت‌هايي كه سهامدار عمده منفعل دارند، از شايعات آسيب‌پذيري بيشتري دارند.

وي خاطرنشان كرد: نقش گروه‌هاي سفته‌باز را نيز نبايد فراموش كرد؛ هدف اين گروه، شركت‌هايي است كه سهامداران عمده فعال ندارند و با ايجاد شايعه باعث افزايش يا كاهش بي‌رويه قيمت سهام مي‌شوند و در اين مرحله چون سهامدار عمده وارد فعاليت نمي‌شود، اين افراد به هدف خود كه همان ايجاد نوسانات غيرواقعي موقت است، مي‌رسند.

صنايع ارزان و گران فعلي بورس

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، در ادامه سخنانش به برخي صنايع بورسي كه كمتر يا بيشتر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند، اشاره كرد و گفت: صنايع پتروشيمي، ساختماني، سيماني و خدمات فني و مهندسي از جمله صنايعي هستند كه كمتر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند، اين در حالي است كه صنعت بيمه و برخي از كاني‌هاي غيرفلزي بالاتر از ارزش ذاتي خود دادوستد مي‌شوند.

اقبال‌نيا در خاتمه به تاثير ديد بلندمدت در سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: سهامداران بايد براي رسيدن قيمت سهام به ارزش ذاتي صبر داشته باشند و سود سرمايه‌گذاري خود را در بلندمدت ارزيابي كنند.

وي افزود: قيمت سهام برخي شركت‌ها در يك سال خاص با توجه به تغيير نرخ‌هاي جهاني، كاهش يا افزايش مي‌يابد. در اين صورت، سهامداران نبايد به اين مقطع زماني كوتاه توجه داشته باشند و در واقع بايد سود بلندمدت را مدنظر قرار دهند و با ارزيابي دقيق ارزش واقعي سهام، از تصميم‌گيري عجولانه بپرهيزند.

«ارزش ذاتي» چگونه قيمت سهام را تغيير مي‌دهد؟

در همين حال، معاون ارزش حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟ سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به مفهوم ارزش ذاتي سهام بيان كرد: يكي از واژه‌هايي كه كاربرد فراوان در علم اقتصاد و مالي دارد، مفهوم «ارزش» است كه در مورد آن تعاريف مختلفي بيان شده است. به طور كلي واژه ارزش به معني «ميزان مطلوبيت يك چيز براي رفع نيازهاي يك فرد» مي‌باشد و مفهوم ارزش از درجه اهميت زيادي براي سرمايه‌گذاران برخوردار است.

عليرضا قدرتي در ادامه افزود: هدف اصلي از تعريف ارزش در سرمايه‌گذاري مقايسه آن با قيمت بازار يك دارايي مالي است. از اين رو انواع مختلفي از ارزش در اين علم به كار برده مي‌شود، از قبيل ارزش دفتري، ارزش جايگزيني، ارزش اقتصادي، ارزش منصفانه، ارزش ذاتي و. كه هر يك از آنها براي تعيين ارزش واقعي يك دارايي مالي، نقاط ضعف خاص خود را دارند.

وي ادامه داد: اما يكي از بهترين روش‌ها براي ارزش گذاري يك دارايي مالي استفاده از ارزش ذاتي (Intrinsic value) است، كه بسياري از تحليل كنندگان مالي و سرمايه‌گذاران براي برآورد ارزش دارايي‌هاي مالي از آن استفاده مي‌كنند. در واقع ارزش ذاتي عبارت است از ارزش فعلي جريانات نقدي عايدات آينده كه بر اساس بازده جاري بازار تنزيل مي‌شود.

قدرتي گفت: به طور كلي ارزش ذاتي سهام داراي دو ركن اساسي جريانات نقدي آينده سهام (سودهاي نقدي سال‌هاي آينده) و نرخ تنزيل (نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران) است كه نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران نيز تابعي از بازده بدون ريسك بازار و ميزان ريسك‌پذيري فرد است.

وي ادامه داد: در برآورد جريان‌هاي نقدي آينده نوعي عدم اطمينان وجود دارد و هر يك از سرمايه‌گذاران بر اساس درك و پيش فرض‌هاي خود اقدام به برآورد آنها مي‌كنند و هر چقدر پيش‌بيني جريانات آتي دقيق‌تر باشد، ارزش ذاتي صحيح‌تر محاسبه مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ بازده مورد انتظار افراد با يكديگر متفاوت است. اين موارد سبب مي‌شود كه از يك سو تشخيص ارزش ذاتي يك سهام با كندي و سختي انجام گردد و از سويي ديگر سرمايه‌گذاران معمولا ارزش‌هاي ذاتي متفاوتي براي يك سهم در نظر بگيرند.

واكنش كند سرمايه‌گذاران به ارزش ذاتي

معاون سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در ادامه بيان كرد: به دليل تغيير كندتر عوامل بنيادين موثر بر ارزش ذاتي سهم، معمولا شكافي بين ارزش ذاتي و قيمت بازار سهام وجود دارد. در صورتي كه ارزش ذاتي بزرگ‌تر از ارزش بازار سهام باشد، اصطلاحا مي‌گويند سهام زير قيمت (under value) يا ارزان مي‌باشد و در اين حالت بايد اقدام به خريداري آن سهام كرد. همچنين اگر ارزش ذاتي كوچك‌تر از ارزش بازار سهام باشد در آن صورت سهام گران است و اگر مساوي باشند، اصطلاحا مي‌گويند سهام به قيمت مي‌باشد. در اين حالت بايد استراتژي فروش سهام را در پيش گرفت. وي ادامه داد: در صورتي كه سهمي‌ارزان يا زير قيمت باشد، به اين معناست كه سرمايه‌گذاران و سهامداران اثر عوامل بنيادين موثر بر ارزش ذاتي را كاملا درك نكرده‌اند؛ اما به مجرد اينكه بعضي از سرمايه‌گذاران اين وضعيت را تشخيص دهند، قيمت سهام افزايش مي‌يابد.

قدرتي افزود: بنابراين، افرادي كه زودتر از سايرين اقدام به خريد كرده‌اند، منتفع شده و سود خواهند برد. همچنين سرمايه‌گذاراني كه متوجه گراني قيمت سهام مي‌شوند، اقدام به فروش آن نموده و با گذشت زمان سبب كاهش قيمت سهام مي‌شوند.

معاون سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در ادامه بيان كرد: البته ذكر اين نكته ضروري است كه چون سرمايه‌گذاران به كندي ارزش ذاتي را تشخيص مي‌دهند، بنابراين ممكن است سهم براي مدت طولاني ارزان يا گران باقي بماند ولي غالب تحليلگران بازار سرمايه معتقدند كه در‌ بلند‌مدت سهام به سمت ارزش ذاتي ميل مي‌كند. از نظر قدرتي، نوسانات قيمت سهام براساس شايعات، طول عمر محدودي دارد و در ميان‌مدت و بلندمدت، قيمت بازار به ارزش ذاتي نزديك مي‌شود. هر چه قدر ميزان كارايي بورس بيشتر باشد، قيمت سهام به ارزش ذاتي نزديك‌تر است. بنابراين، كساني كه بر اساس شايعات و اخبار اقدام به خريد و فروش سهام مي‌كنند در نهايت متضرر و پشيمان خواهند شد.

دو نگاه متفاوت به شايعات

مديرعامل شركت كارگزاري سهام پژوهان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ارزش ذاتي سهام را وابسته به ارزش روز خالص دارايي‌هاي شركت دانست و گفت: معيار سنجش ارزش ذاتي سهام يك شركت براساس دارايي‌هاي موجود در ترازنامه است، اما اين روند در بازار رواج ندارد و ارزش‌گذاري به ويژه از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي تنها براساس بالا يا پايين شدن قيمت روزانه سهام صورت مي‌گيرد.

محمد قرباني‌فريد در ادامه سخنانش به عدم تاثير شايعه در سرمايه‌گذاران حقوقي اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص حقوقي با دسترسي به كارشناسان مطلع، در هر زمان قيمت سهام را به درستي ارزيابي مي‌كنند؛ بدين ترتيب بازده آتي سهام را محاسبه مي‌كنند و شايعات تاثير چنداني درتصميمات اين افراد ندارد. اين در حالي است كه بيشتر اشخاص حقيقي دنباله‌رو شايعات هستند و خريد و فروش خود را براساس جو كلي بازار انجام مي‌دهند.

وي افزود: اما چون بيشتر سهام بازار را شركت‌هاي سرمايه‌گذاري معامله مي‌كنند، آنها هم با استفاده از آگاهي‌هاي يادشده، تن به شايعات نمي‌دهند و مي‌توان گفت كه شايعات در مجموع نقش پررنگي در بازار سرمايه به ويژه در بلندمدت ايفا نمي‌كنند.

«ارزش ذاتي» نسبي است!

عضو هيات مديره شركت تامين سرمايه نوين نيز معتقد است: ارزش ذاتي يك پديده فيزيكي يا شيميايي نيست كه با انجام آزمايش در آزمايشگاه، بتوان آن را كشف كرد!

زينت مراد نيا با اين اعلام نظر افزود: ارزش ذاتي را سرمايه‌گذاران براساس روش‌هاي خود محاسبه مي‌كنند و با توجه به متفاوت بودن روش‌ها، برآوردها، نگرش‌ها، درجه ريسك پذيري و . به تعداد سرمايه‌گذاران مي‌تواند ارزش ذاتي براي يك سهم وجود داشته باشد. مرادي‌نيا در ادامه به رشد يا افت قيمت سهام در بازار اشاره كرد و گفت: قيمت سهام براساس انتظار سرمايه‌گذاران از آينده بنگاه‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شود.

ممكن است شركت زيان‌دهي از آينده مناسب برخوردار بوده و به‌رغم زيان، رشد كند برعكس فعاليت‌هاي شركتي رو به افول بوده و با عدم استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شود.

عضو هيات مديره شركت تامين سرمايه نوين در انتهاي سخنانش آينده شركت‌هاي سيماني را با مدنظر قرار دادن ارزش ذاتي، مناسب دانست و گفت: سهام شركت‌هاي سيماني با در نظر گرفتن ارزش جايگزيني، از قابليت رشد خوبي برخوردارند و در حال حاضر نيز در حد ارزش ذاتي خود دادوستد مي‌شوند.

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هركس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي كند. و مالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.
هدف این وبلاگ:
بررسي مسائل مالي،حسابرسي ومالیاتی براي دانشجويان و كاربران محترم است

روش محاسبه حجم مبنای جدید چگونه است؟
قیمت پایانی یا میانگین وزنی چیست؟

حجم مبنا و قیمت پایانی (میانگین وزنی قیمت ) دو متغیر بسبار مهم در بازار بوس ایران است و با توجه به مکانیزم های خاصی که اصطلاحا بومی سازی شده اند، نکاتی وجود دارد که در سایر بازارهای جهانی مشاهده نمی کنیم و به همین دلیل بایستی در مورد آنها بیشتر مطالعه نماییم .

دو نمونه از این موارد قیمت پایانی است و حجم مبنا است که در این مطلب به توضیح کامل آنها می پردازیم.

قیمت پایانی ( میانگین وزنی قیمت ):

در نظر بگیرید که تغییرات قیمت صرفا به متغییر قیمت وابسته باشد و میزان حجم معاملات را لحاظ نکنیم.

در این صورت با خرید یک یا چند سهم شاهد تغییر قیمت خواهیم بود .

ممکن است با توجه به چنین مفروضاتی به راحتی قیمت را دستخوش تغییر و دستکاری عمدی کرد .

برای جلوگیری از چنین مشکلی برای محاسبه ی قیمت واقعی (قیمتی که بخش زیادی از اهالی بازار به آن اعتقاد دارند این اعتقاد با افزایش حجم معاملات نمایش داده می شود) حجم معاملات را هم در نظر می گیرند و برای تغییرات کلان قیمتی بایستی حجم بسیار زیادی از سهام هم مورد داد و ستد قرار بگیرد.

به چنین قیمتی که عملا دو متغیره شده ( متغییر قیمت و حجم ) قیمت میانگین وزنی یا پایانی می گوییم.

روش محاسبه حجم مبنای جدید قانون حجم مبنا

در سایت tsetmc.com میتوانید به حجم مبنای هر سهم و نماد دسترسی داشته باشید

نحوه ی محاسبه ی عدد حجم مبنا در روش جدید کاملا داینامیک است.همچنین به شدت نسبی و متغیر است و البته چنین طراحی سبب می شود که متناسب با میزان نقدشوندگی و حجم معاملات هر سهم مطابق با شرایط روز به روز رسانی شود و دیگر مانند گذشته یک عدد ثابت (استاتیک) نیست...ارزش نسبی حجم معاملات بر اساس حجم مبنای قبلی = قیمت پایانی روز آخر هر هفته * 0.0004 * تعداد کل سهام شرکت.در این مرحله توانستیم ارزش نسبی حجم معاملات بر اساس حجم مبنای قبلی را محاسبه کنیم .حال بایستی این ارزش را با حد نصاب های تعیین شده برای هر بازار مقایسه کنیم .در صورتی که این عدد بزرگتر از حداقل حد نصاب تعیین شده و کوچکتر از حداکثر حد نصاب تعیین شده باشد خود عدد را بر قیمت پایانی روز چهارشنبه تقسیم می کنیم تا عدد حجم مبنا برای هر سهم مشخص شود.

حجم مبنای جدید = قیمت پایانی روز آخر هر هفته / ارزش نسبی حجم معاملات

...پس از محاسبات اولیه توسط چنین فرمولی مطابق با حد نصاب بازاهای اول و دوم، حجم مبنا مشخص می شود.حجم مبنای جدید برای سهم هایی که ارزش ریالی معاملاتشان کمتر از روزانه 50 میلیارد ریال است به شرح جدول زیر است.اگر ارزش ریالی معاملات بیشتر از 50 میلیارد و کمتر از حدود حداکثر، (10 و 12 میلیارد زیال) باشد ، طبق جدول دوم محاسبه می شود.

روش محاسبه حجم مبنای جدید ارزش معاملاتی سهم را بر اساس ارزش واقعی آن و پویا و منعطف محاسبه میکند.
روش محاسبه حجم مبنای جدید فقط یکی از آموزه هایی است که هر معامله گری در بورس باید آن را بداند برای آموزش مطالب دیگر از موارد زیر استفاده کنید همچنین برای شرکت در کلاس های جدید بورس با اساتید بزرگ بورس ایران از این لینک اقدام کنید

حجم مبنا در ۲۰۰ شرکت کاهش می‌یابد

حجم مبنا در 200 شرکت کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 4 در ده هزار تعداد سهام شرکت تعیین شد. همچنین حداکثر ارزش حجم مبنا ده میلیارد ریال و حداقل آن 500 میلیون ریال است که تعداد آن بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می شود.
براساس این مصوبه که از شنبه(دوم اسفند) اجرایی خواهد شد، همچنین حداکثر ارزش حجم مبنا ده میلیارد ریال و حداقل آن 500 میلیون ریال است که تعداد آن بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می شود.
افزون بر این؛ در چارچوب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، در صورت انجام اقدامات شرکتی تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شود.
بر این اساس، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جزئیات این مصوبه مبنی بر کاهش حجم مبنای شرکت ها در بورس اوراق بهادار گفت: کاهش حجم مبنا، مطالبه بخش عمده ای از بازار بود که در حقیقت با توجه به این که برخی از شرکت های بزرگ عمدتا دارای حجم مبنای بالایی بودند و این حجم، مانع گردش معاملاتی و قیمت گذاری این سهام بود، این مصوبه در هیأت مدیره سازمان بورس مطرح شد و در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.
محمودرضا خواجه نصیری افزود: در این راستا نکته اول این است که شرکت ها به لحاظ حجم مبنا دارای طبقات مختلفی بودند که ضریب محاسبه حجم مبنای برخی از این شرکت ها 8 در ده هزار و برخی دیگر 3 در ده هزار بود که با توجه به این مصوبه، تمام ضرایب حجم مبنا، یکنواخت و همگی در مضرب 4 در ده هزار شد و به صورت متوسط، ضریب حجم مبنای اکثر شرکت ها کاهش پیدا کرد.
وی گفت: به این ترتیب، ضرایب حجم مبنای شرکت های دسته 5 و 8 در ده هزار با این مصوبه، با کاهش حجم مبنا رو به رو می شوند و از طرف دیگر ارزش حجم مبنای شرکت ها در سقف یک میلیارد تومان تعیین شده که باعث می شود شرکت هایی که هم اکنون ارزش حجم مبنایی بیش از یک میلیارد تومان دارند به این رقم کاهش پیدا کنند.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در این خصوص متذکر شد: به عبارت دیگر سقف تعیین شده متناسب است با ارزش حجم مبنا و اگر شرکت های بزرگ به اندازه یک میلیارد تومان در روز گردش معاملاتی داشته باشند، حجم مبنا را کامل خواهند کرد و دیگر نیازی نیست که به ارقام بالاتر معامله کنند که این امر موجب روان شدن سهام شرکت های بزرگ در بازار خواهد شد.
وی افزود: کف تعیین شده حجم مبنا نیز به میزان 50 میلیون تومان اعلام شده است که باعث می شود یک حداقل معقولی از ارزش معاملاتی برای شرکت های کوچک در نظر گرفته شود.
این مقام مسوول در خصوص این مصوبه ادامه داد: رویکرد اساسی این بوده که در کنار این ضرایب 4 در ده هزار که برای شرکت ها اعمال می شود، یک توازن ایجاد گردد که با گذاشتن سقف و کف در حجم مبنا از افراط و تفریط در این خصوص جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: شرکت ها با حجم مبنای خیلی بزرگ در بازار عملا امکان قیمت گذاری را نداشتند و شرکت های کوچک نیز با حجم مبناهای خیلی کوچک از لحاظ ارزشی نوسانات پردامنه و بسیار غیر منطقی داشتند.
خواجه نصیری ادامه داد: این مصوبه ضمن یکنواخت کردن عدد حجم مبنا و کاهش ضریب حجم مبنا بر اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس ضمن کاهش ضریب، باعث ایجاد توزان و تعادل در حجم مبنا شد و به نظر می رسد که در این شرایط کمتر شکاف حجم مبنا ایجاد شود، همچنین این مصوبه مانع از این خواهد شد که صرفا به دلیل حجم مبنای پایین شرکت ها و عدم تناسب، برخی از سهام مورد اقبال بازار قرار بگیرد و برخی مورد اقبال قرار نگیرند و در حقیقت مولفه حجم مبنا در معاملات اثر کمرنگ تری خواهد داشت.
وی در پایان اذعان داشت: این یکی از سیاست هایی است که جهت تسهیل معاملات و متناسب با درخواست سرمایه گذاران انجام شده که با این مصوبه نزدیک به 200 شرکت با کاهش حجم مبنا در بورس رو به رو خواهند شد.
انتهای پیام/

رشد خیره کننده شاخص کل بورس/احتمال قوی تداوم روند صعودی

رشد خیره کننده شاخص کل بورس/احتمال قوی تداوم روند صعودی

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ هزار ۷۸۲ واحد به سطح یک میلیون ۳۲۸ هزار ۳۲۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۹ هزار ۳۴ واحد در سطح ۳۷۴ هزار ۷۸۴ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار سرمایه امروز در پی رشد شتابان قیمت دلار به محدوده ۳۶ هزار تومان شاهد رشد خیره کننده ۴۴ هزار واحدی بود، بازار از یک میلیون و ۲۸۰ هزار دلار شروع کرد و به بالای یک میلیون ۳۲۰ هزار دلار رسید، شاخص کل به راحتی محدوده مقاومتی یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را از میان برداشت، بازار فردا به محدوده مقاومتی کانال نزولی می‌رسد، در صورتی که از این محدوده عبور کند وارد فاز جدیدی از حرکت خواهیم شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم روند صعودی است، ارزش معاملات بازار بورس امروز به پنج هزار میلیارد تومان رسید که رشد بی سابقه‌ای است، امروز ورود نقدینگی به بازار و خروج شدید نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت را داشتیم، نمادهای فولاد، فملی، شتران، فارس، پارسان، شپنا و شپدیس بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار گذاشتند.

در بازار فرابورس نیز شاهد رشد خوبی بودیم و نمادهای آریا، زاگرس، شگویا، شاوان ، صبا، ارفع و بپاس بیشترین تأثیر مثبت را بر روند بازار داشتند.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ هزار ۷۸۲ واحد به سطح یک میلیون ۳۲۸ هزار ۳۲۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد نه هزار ۳۴ واحد در سطح ۳۷۴ هزار ۷۸۴ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۷۲

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۳۸

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۳۲۰ واحدی به سطح ۱۷ هزار ۷۰۶ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۳۲۷

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۴۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۵۰ هزار ۸۱۳ و ۵۴ هزار ۶۵۷ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۶۹۳ و چهار میلیارد ۲۲۱ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

رشد خیره کننده شاخص کل بورس/احتمال قوی تداوم روند صعودی

حمایت: یک میلیون ۳۲۰ هزار واحد

مقاومت: سقف کانال نزولی

تحلیل: در صورتی که فردا از سقف کانال نزولی عبور کند پیش بینی می‌شود روند بازار به صورت کلی وارد فاز جدیدی شود.

اخبار مهم

جزئیات بیمه سهامداران حقیقی، شرط مهم برای بیمه سهام

ادامه روند نزولی شاخص بورس در بازار طی چند وقت گذشته مسئولان را بر آن داشت تا به منظور کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار، تصمیماتی اتخاذ و با اجرای آن مانع از ضرر و زیان سهامداران در این بازار شوند که این تصمیمات در قالب یک بسته حمایتی ١٠ بندی آماده شد و سازمان بورس شنبه گذشته هفتم آبان ماه از بسته ده بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد.

در این بسته، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام ناشران بزرگ مدنظر قرار گرفت که این اتفاق توانست بار دیگر امید را به سهامداران و نیز صعود را به شاخص بورس بازگرداند.

بیمه سبد سهام یا همان اوراق تبعی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است که ۹۶ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد، بر اساس این بسته، بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.

جزئیات سهام «یار» برای بیمه سهامداران حقیقی

امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه جزئیاتی از نحوه بیمه شدن سبد سهام سرمایه‌گذاران پرداخت و گفت: نماد "سهام یار"، نمادی است که برای بیمه سهام سهامداران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس قرار است در آن پرتفوی سهامداران حقیقی با ارزش سهام کمتر از ١٠٠ میلیون تومان بیمه شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که با ایجاد این نماد و ابلاغ تصمیم از سوی مراجع ذیصلاح طی این آینده این وعده به مرحله عملیاتی برسد.

صبایی گفت: سهامداران دارای پرتفوی کمتر از ١٠٠ میلیون تومان می‌توانند با خرید یک ریالی این نماد پرتفوی سهام خود را بیمه کنند و تا زمان سررسید بازدهی حداقل ٢٠ درصدی برای آن‌ها تضمین شود.

شرط مهم برای بیمه سهام

البته پوشش بیمه ۹۶ درصد کدهای حقیقی یک شرط مهم دارد و اینکه تا سررسید یک ساله افراد نباید هیچ سهمی را به فروش برسانند و مبنا هم پرتفوی قبل از چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ است. یعنی افراد مجاز به خرید سهام هستند، اما پس از این تاریخ سهامی به پرتفوی افراد اضافه شود، شامل بیمه نخواهد شد و هیچ سهمی از این پرتفوی هم نباید به فروش برسد.

به عبارت دیگر اگر تا یک سال آینده سبد سهام اشخاص حقیقی ثابت بماند یا با کاهش ارزش مواجه شود، سهامداران می‌توانند سهام واجد شرایط در پرتفوی خود را با ۲۰ درصد سود به فروش برسانند و با اجرای این طرح، دیگر سرمایه‌گذاران بابت افت قیمت سهام آسیبی نخواهند دید و حداقل به اندازه ۲۰ درصد از بابت سرمایه‌گذاری منتفع خواهند شد.

همچنین موضوع مهم این است که سهام بازار پایه، سهام عدالت، صندوق‌ها و ای‌تی‌اف‌ها مشمول این طرح نمی‌شوند و تنها سهام متعلق به بورس و فرابورس مشمول بیمه سهام قبل از چهارم آبان‌ماه خواهد شد.

اگر کسی سهام یا حق تقدم خود را فروخت مشمول بیمه سهام می‌شود؟

به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در یک سال، چون سبد سهام افراد گسترده است، کسانی که اوراق تبعی خریدند به شرط اینکه سهام خود را در این یک سال نفروشند، می‌توانند از بیمه سبد سهام برخوردار شوند، اما اگر قرار باشد سهام یا حق‌تقدم خود را بفروشند، امکان محاسبات وجود ندارد و از شمول بیمه خارج می‌شوند.

وی در مورد اینکه اگر کسانی حق تقدم خود را نفروشند، چگونه می‌توانند استفاده کنند، گفت: حق تقدم‌ها باید تبدیل به سهام شود و ارزش حق تقدم‌ها هم در بازدهی سبد سهام محاسبه می‌شود، اگر بازدهی ۲۰ درصد بر روی سهام پایه وجود داشته باشد، اختیار فروش بی‌معنا می‌شود و از شرایط رقابتی بازار استفاده می‌کند، اما اگر بازدهی کمتر از ۲۰ درصد باشد اوراق تبعی سود حداقل ۲۰ درصدی را برای سبد سهام تضمین می‌کند.

چهار مزیت مهم بیمه سهام چیست؟

چهار ویژگی بیمه سهام شامل موارد زیر است:

۱- استفاده اهرمی از نقدینگی حمایتی و منتقل کردن نیازهای نقدینگی حمایتی به آینده

۲- حفظ سرمایه‌گذاران بلند مدت و ایجاب سرمایه‌گذاران به نگهداری سهام در صورت تداوم رشد منفی

۳- ایجاد فرصت برای فعالان بازار و افکار عمومی جهت تکمیل اطلاعات و ارزیابی رخدادها و تصمیم‌گیری منطقی در این خصوص

۴- اطمینان‌بخشی میان مدت نسبت به حفظ سرمایه در مقایسه با حمایت مقطعی از بازار

توصیه به سهامداران

هدف از انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اطمینان‌بخشی به سهامداران در خصوص ارزندگی سهم و حفظ منافع آن‌ها است؛ بنابراین سهامداران می‌توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند.

نگاهی به بازارهای جهانی

مهم‌ترین رویداد هفته گذشته نشست فدرال رزرو و داده‌های اشتغال آمریکا بود. روز چهارشنبه نشست فدرال رزرو برگزار شد. نرخ بهره مطابق با انتظارات بازار ۰.۷۵ درصد افزایش پیدا کرد و به چهار درصد رسید. در واکنش به افزایش نرخ بهره مطابق با انتظارات بازار شاخص دلار تضعیف و قیمت طلا تقویت شد. اما در کنفرانس خبری، لحن بیانیه به گونه‌ای بود که بازار را متقاعد کرد که فدرال رزرو تمایل بالایی به تشدید سیاست‌های انقباضی دارد.

پاول در کنفرانس خبری اعلام کرد که قاطعانه متعهد به کاهش تورم هستند به همین دلیل افزایش‌های نرخ بهره ادامه پیدا خواهد کرد تا تورم به هدف دو درصد بازگردد. داده‌های تورمی اخیر آمریکا بالاتر از انتظارات فدرال رزرو بوده است. فدرال رزرو اعلام کرد که تا زمانی که به اهداف تورمی نرسیم به سیاست‌های خود پایبند خواهیم بود. در واکنش به کنفرانس خبری، شاخص دلار قوی و قیمت کالاها از جمله طلا تحت فشار فروش قرار گرفت به طوری که قیمت طلا تا محدوده ۱,۶۲۰ دلار کاهش پیدا کرد.

بازار تا روز جمعه تحت تأثیر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه بود. روز جمعه داده‌های اشتغال آمریکا منتشر بود که به واکنش شدید بازار همراه شد. مهم‌ترین داده اشتغال یعنی تغییر در اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا به طور معناداری بهتر از انتظارات بازار منتشر شد.

اشتغال بخش غیرکشاورزی در حالی که انتظار می‌رفت ۱۹۷ هزار نفر افزایش پیدا کند، ۲۶۱ هزار نفر افزایش پیدا کرد. دستمزد ساعتی نیروی کار بیشتر از انتظارات بازار منتشر شد و به ۰.۴ درصد رسید. در واکنش به داده‌های خوب اقتصاد آمریکا، قیمت کالاها با رشد همراه شدند و بازار سهام نیز در معاملات روز جمعه مثبت شد. داده‌های خوب اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را پایین خواهد آورد که با تضعیف شاخص دلار در معاملات روز جمعه همراه شد.

بهبود شرایط تولید روی

تسهیل تأمین مواد اولیه خام، فصل چهارم سال، فصل تعطیلات تولید مواد معدنی داخلی بود اما مواد اولیه خام وارداتی اضافه شد و شرایط تأمین مواد اولیه بهبود یافت. به علاوه دستمزد پردازش به طور قابل توجهی افزایش یافت. در ماه نوامبر، دستمزد پردازش با ۳۰۰ یوان افزایش نسبت به ماه گذشته در چین به ۴,۵۰۰ یوان در هر تن رسید.

بازگشت مجدد تولید روی و نبود تقاضای قوی

بعد از کاهش دمای بالا، نرخ عملیات تولید افزایش یافت. در سپتامبر ۲۰۲۲، تولید روی ۵۰۳ هزار تن بود که با ۴۱,۲۰۰ تن افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شد.

تقاضا در اوج فصل، کمتر از میزان مورد انتظار بود. تورم در اروپا و ایالات متحده بالا هست، قدرت خرید در حال کاهش است و تقاضای خارج از کشور نیز به شدت کاهش یافته است. قیمت‌های انرژی اروپا به شدت کاهش یافت اما نگرانی‌ها در مورد بحران انرژی در زمستان همچنان پابرجاست و نشانه‌های بازگشت تولید در اروپا در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. همچنین موجودی روی در بازار بورس لندن به مقدار تاریخی خود بازگشت.

نقشه بازار

رشد خیره کننده شاخص کل بورس/احتمال قوی تداوم روند صعودی

ارزش حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

حجم معاملات، ارزش معاملات و حجم مشکوک و فیلترهای مربوط به آن

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.ارزش حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای ارزش حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟ که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

  • در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
  • در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
  • درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
  • در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

  • حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:
  • حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :
  • حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

حجم مشکوک

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-08-20 مجتبی لطیفی

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

مطالب مرتبط

چرخه های پولی در بازارهای مالی

چرخه‌های پولی در بازارهای مالی- سهام

1401-08-20 مجتبی لطیفی

روان شناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده هااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.