حجم در برخی از سطوح قیمت خاص


از شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید در شرکت های صنعتی، کدام ها کلیدی تر و مهم تر هستند؟

تعریف و ارائه شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید برای تحت کنترل گرفتن عملیات کسب و کار سازمان با هدف تعریف شرایط موجود، شناسایی مشکلات احتمالی و در صورت امکان طرح ریزی برنامه هایی برای بهبود این فرآیند صورت می گیرد.

با تعریف شاخص های اندازه گیری عملكرد، میزان اثربخشی و كارایی فرآیند را می توان محاسبه نموده و با محاسبه این شاخص های كلیدی، امكان برنامه ریزی، اجرا و بازبینی و اقدام اصلاحی به وجود می آید و تنها در این صورت است كه برنامه های مدیریت عملكرد و بهبود، پشتیبان مناسبی به لحاظ اطلاعات موثق پیدا کرده و و نتیجه بخشی آنها افزایش می یابد.

در این جا چند شاخص ارائه می گردد و نحوه محاسبه برخی از آن ها نیز توضیح داده می شود. به طور خلاصه اگر چند شاخص مهم را بخواهیم نام ببریم باید شاخص های راندمان، دوباره كاری، ضایعات، OEE و همچنین سرانه تولید را ذکر کنیم. شاخص های دیگری را هم می توان تعریف و طراحی نمود اما به علت عمومی بودن این شاخص ها و کاربرد آنها برای بسیاری از صنایع تولیدی به ذکر و تشریح چند شاخص مهم تر حجم در برخی از سطوح قیمت خاص بسنده می کنیم.

برخی از شاخص های کلیدی عملکرد Key Performance Indicator برای فرآیندهای تولیدی

راندمان
دوباره كاری / بازكاری Rework
نفرساعت سرانه تولید
PPM داخلی
ضایعات
شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE
درصد پرت مواد اولیه
شاخص بهره وری عوامل جزئی تولید شامل نیروی انسانی، دستگاه ها و ماشین آلات، مواد اولیه، انرژی و . . .
شاخص بهره وری کل
درصد تحقق برنامه تولید
درصد توقفات خط تولید
میانگین زمان های تعویض قالب و تغییر خط تولید
دوره گردش موجودی در فرآیندهای تولید

شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید

تشریح برخی از شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید

راندمان

مطابق تعریف عمومی راندمان و بازدهی هر سیستم دیگر، در اینجا نیز میزان خروجی یک فرآیند به ورودی آن را راندمان می گوییم. در شرکت هایی كه چند نوع محصول مختلف را تولید می كنند محاسبه این شاخص مقداری دقت نظر می طلبد. میزان تولید انجام شده یك محصول را در یك دوره زمانی مثلا یك ماهه، بر توان تولید در همان دوره تقسیم می كنیم که عدد حاصل، راندمان تولید می باشد و با ضرب حاصل كسر در عدد۱۰۰ ، درصد راندمان به دست می آید.

مقدار تولید یا خروجی فرآیند، به راحتی از آمار تولید به دست می آید. توان تولید نیز همان ورودی سیستم می باشد که مفهوم آن توانایی و برآیند ورودی های فرآیند است که شامل نیروی انسانی، تجهیزات، مواد اولیه، دستگاه ها و . . می باشد. این توان تولید یا ظرفیت بالقوه خط تولید با استفاده از روش های زمان سنجی و ظرفیت سنجی به دست می آید. ضمن آنكه اطلاعات فنی مربوط به تجهیزات خط تولید كه سازنده تجهیز، آن ها را در مدارک درج كرده باید مدنظر قرار گیرد.

هر چقدر مقدار محاسبه حجم در برخی از سطوح قیمت خاص شده راندمان به عدد ۱۰۰ نزدیكتر باشد نشانگر آن است كه شما از امكانات تولید شامل ابزارآلات اندازه گیری، تجهیزات و دستگاه ها، نیروی انسانی، ابزار آلات تولیدی، مواد اولیه و . . . بهتر استفاده كرده اید و از سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری، بهره بهتری می گیرید.

دوباره كاری / بازكاری Rework (حجم در برخی از سطوح قیمت خاص *)

همین که بخشی از فعالیت های انجام شده برای تولید محصول سالم در بار نخست، تلف شده و محصولی معیوب ایجاد شده است به بهره وری عملیات شرکت، آسیب وارد می کند. موارد بازکاری را در فرآیندهای ساخت و تولید مشخص کنید. این موارد شامل فعالیت های تعمیر، اصلاح و انجام دوباره فرآیندهای ساخت روی محصولات معیوب می باشند. برای محاسبه شاخص، تعداد و آمار قطعات و محصولاتی که روی آنها بازکاری انجام شده را بر حجم کل تولید تقسیم کنید.

مقدار این شاخص برخلاف شاخص راندمان، هر چه كمتر باشد، بهتر خواهد بود و نشانه خوبی از اجرای صحیح و کیفی فعالیت های تولیدی در بار اول می باشد. كاهش هر میزان از دوباره كاری به معنای افزایش همان میزان در راندمان تولید می باشد. یعنی شما به جای انجام دوباره مراحل تولیدی برای تعدادی محصول معیوب، همان وقت، منابع و امکانات را برای صرف تولید محصولات سالم دیگر می كنید.

ضایعات (*)

مقدار ضایعات یک شرکت فقط نشان دهنده میزان محصولات معیوب آن سازمان نیست بلکه شاخصی است بسیار مناسب كه به طور شفاف می گوید تا چه حد در اجرای سیستم های مدیریت کیفیت، موفق عمل كرده اید؟

ضایعات، محصولاتی هستند كه عیوب به وجود آمده در آنها در حدی نیست كه قابل اصلاح، تعمیر و بازكاری باشند. ضمنا محصولات با درجه كیفی پایین تر که ممکن است با قیمتی کمتر از بهای محصولات سالم به فروش رسد را جزء آمار ضایعات محسوب نمایید.

آسیب های ناشی از ایجاد ضایعات در شرکت های تولیدی با فرآیندهای ساخت گوناگون، کاملا متفاوت می باشد. در یک شرکت ریخته گری، ضایعات تولید شده، دوباره با صرف هزینه ای کم، دوباره قابل استفاده برای تولید محصول سالم می باشد. اما در فرآیندی مانند تولید قطعات لاستیکی، اگر محصولی معیوب گردد، استفاده مجدد از آن امکانپذیر نمی باشد.

PPM داخلی

مشابه شاخص ضایعات از شاخص PPM نیز می توانیم استفاده كنیم. بدین صورت كه تعداد محصولات معیوب و دارای عدم انطباق را تقسیم بر تعداد تولید كرده و حاصل را در عدد یك میلیون ضرب می كنیم. بدین صورت عددی به دست می آید كه آن را PPM می گوییم. یعنی تعداد قطعه ضایعات شده در هر یک میلیون قطعه. part per million . این، شاخصی استاندارد و بین المللی است که امکان مقایسه با شرکت های سطح بالا و در کلاس جهانی را فراهم می آورد.

شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید

شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید

نفرساعت سرانه تولید

این شاخص میزان بهره وری جزئی یكی از عوامل تولید یعنی نیروی انسانی را اندازه گیری كرده و در اختیار ما قرار می دهد. با محاسبه این شاخص می توانید دریابید كه تا چه حد در به كارگیری كارآمد نیروی انسانی جهت تولید با کمیت بالا، موفق بوده اید.

برای محاسبه، میزان تولید انجام شده را بر نفرساعت كاری كلیه پرسنل تولیدی تقسیم کنید. منظور از نفرساعت كاری کل پرسنل، ساعات اضافه كاری نیز می باشد. برای تعیین نفرساعت کل، زمان های مرخصی، تأخیر و غیبت نیز باید كسر گردد، همین طور ساعت توقف خط تولید و بیكاری پرسنل نیز از مجموع ساعت كاری باید كم شود یعنی ساعت های كاری خالص تك تك پرسنل تولید بایستی با هم جمع شود.

محاسبه و تحلیل این شاخص در سازمان های مختلف و حتی در یك سازمان با محصولات گوناگون، شرایط خاص خود را دارد. در بعضی مواقع كاهش یا افزایش این شاخص به علت نیروبری كمتر یا بیشتر یك محصول خاص است. به هنگام تحلیل نزولی یا صعودی بودن نمودار به این مسئه توجه خاص و دقت کافی داشته باشید

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE

اثربخشي کلي تجهيزات شامل سه فاکتور زمان در دسترس، ميزان عملکرد و کيفيت مي باشد. بدين ترتيب امكان مشارکت فراگير تمامی واحدهاي سازمان در تعيين اثربخشي کلي تجهيزات فراهم مي گردد.

نحوه محاسبه اين شاخص به شرح ذيل مي باشد:

کيفيت × عملکرد × در دسترس بودن = اثربخشي کلي تجهيزات

درصد پرت مواد اولیه

به ازای مقدار مشخصی مواد اولیه، باید حجم معینی تولید انجام شود که این مقدار در BOM تعریف شده است. این شاخص میزان استفاده حداکثری از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته را اندازه گیری می کند.

شاخص بهره وری عوامل جزئی تولید شامل نیروی انسانی، دستگاه ها و ماشین آلات، مواد اولیه، انرژی و …

به صورت مقداری و حجمی یا بر مبنای ریالی، خروجی خط تولید را تقسیم بر ورودی ها بکنید. به عنوان مثال به ازای هر هزار تومان ارزش محصول تولیدی،

چند تومان انرژی مصرف کرده اید؟

چه قدر دستمزد داده اید؟ یا هر هزار تومان دستمزد منجر به تولید چند تومان محصول شده است؟

چه قدر هزینه تعمیرات، استهلاک و نگهداری دستگاه ها و ماشین آلات شده است؟

چه مقدار مواد اولیه خریده و مصرف کرده اید؟

شاخص بهره وری کل

شاخص بهره وری را محاسبه نمایید. کل خروجی خط تولید یعنی ارزش تولید شده را تقسیم بر کل هزینه های تولید کنید و ببینید که با چه نسبتی مقدار سرمایه صرف شده برای تولید، منجر به ارزش افزوده گردیده است؟ به ازای هر هزار تومانی که محصول تولید کرده اید چه قدر هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات و انرژی داده اید؟

درصد تحقق برنامه تولید

چه مقدار از برنامه تولید به صورت حجمی و زمانی تحقق یافته است؟

توقفات خط تولید

درصد زمان های توقف خط تولید بنا به دلایل مختلف از زمان کل در دسترس چه مقدار می باشد؟

میانگین زمان های تعویض قالب و تغییر خط تولید

هر بار که خط نیاز به تعویض قالب همان محصول را دارد و یا محصول تولیدی خط باید تغییر کند، زمانی که آخرین محصول نوع الف تولید شده تا زمانی که محصول نوع ب با راندمان عادی شروع به تولید می کند زمان ست آپ و راه اندازی می باشد. میانگین این زمان ها چه قدر است؟

دوره گردش موجودی در فرآیندهای تولید

به صورت میانگین از هنگامی که محموله های ورودی مواد اولیه و قطعات نیم ساخته وارد خط تولید می شوند تا زمانی که محموله محصول آماده برای ارسال به انبار محصول نهایی تحویل می شود چه مدت زمان تولید می کشد؟

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ بیت‌کوین رکورد زد

طی هفت روز گذشته صنعت کریپتوکارنسی پویا بوده زیرا کل سرمایه بازار آن به میزان قابل توجه ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ این اتفاق به دلیل سودهای عمده اکثر سکه‌ها با استثنائات خاص رخ داد.

طی هفت روز گذشته صنعت کریپتوکارنسی پویا بوده زیرا کل سرمایه بازار آن به میزان قابل توجه ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ این اتفاق به دلیل سودهای عمده اکثر سکه‌ها با استثنائات خاص رخ داد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از کریپتو، کل بازار به دلیل سود حاصل از ارزش اتریوم، بایننس، پالی گان و دوج کوین بیش از ۶۰ میلیارد دلار به سرمایه خود افزوده و بیت‌کوین نیز در هفت روز گذشته سه درصد افزایش یافته و در حال حاضر ارزش آن ۲۱ هزار دلار است.

هر چند بیشتر روزهای هفته، بیت‌کوین در روند نزولی معامله می‌شد اما چند ساعت پیش، گاوها توانستند بیت‌کوین را به بالاترین سطح پنج روزه بالای ۲۱ هزار دلار برسانند و علت آن انتشار داده‌های شغلی مطلوب ایالات‌متحده بود.

همچنین جالب است بدانید که چند روز پیش، وایت پیپر بیت‌کوین (اولین ارز دیجیتال) وارد ۱۴ سالگی شد.

در هفت روز گذشته آلتکوین‌ها وضعیت بهتری نسبت به بیت‌کوین ثبت کردند؛ تسلط بیت‌کوین، معیاری که سهم آن را نسبت به بقیه بازار می‌سنجد، در هفته گذشته یک درصد کاهش یافته و به راحتی می‌توان فهمید که چرا اتریوم ۷.۴ درصد، بایننسس ۲۴ درصد افزایش یافته و پالی گان بهترین عملکرد را داشته و در هفت روز گذشته ۲۳.۳ درصد رشد ثبت کرده است.

با این وجود، دوج کوین که همه نگاه‌ها در هفت روز گذشته به آن بود در مجموع حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و در روز سه‌شنبه، این ارز دیجیتال حدود ۱۳۰ درصد صعود کرد اما از آن زمان تاکنون روند کاهشی داشته است.

در مجموع، ممکن است روند کلی عملکرد رمزارزها طی هفته از نظر دستاوردهای کلی خوب بوده اما برخی از آسیب‌پذیری‌ها و نقاط فشار مهم پروتکل‌های دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در حال ظهور را نیز برجسته کرده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۲۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۶۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۷.۱۳ میلیارد دلار است که ۴۷.۸۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۷.۴۵ میلیارد دلار است که ۶.۳۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۱۰۶.۸۲ میلیارد دلار است که ۹۱.۲۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۸:۳۲ به وقت شرقی)

ظرفیت کشتی های باربری | بررسی انواع کشتی های باربری براساس اندازه و ظرفیت

آیا می‌دانید صنعت حمل و نقل دریایی بین المللی، مسئول جابجایی درصد بالایی از کالاها برای تجارت جهانی است؟ از مزایای حمل و نقل دریایی و اثرات آن در رشد اقتصاد کشورها اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید چند مدل کشتی باربری وجود دارد؟ از ظرفیت کشتی های باربری اطلاع دارید؟ اطلاع دقیق از جواب تمام این سوال‌ها برای استفاده از خدمات حمل و نقل دریایی به ویژه در حوزه صادرات و واردات ضروری است.

معیارهای مهم برای تقسیم بندی کشتی‌ های باربری

امروزه بیش از 55000 کشتی باری در تجارت بین الملل فعال هستند. این ناوگان در بیش از 150 کشور جهان نمایندگی دارد و بیش از 1.5 میلیون ملوان در سراسر جهان کار می‌کنند. انواع مختلف بارهای حمل شده توسط این کشتی‌ها، کالاهایی مانند مواد غذایی، مواد اولیه کارخانه‌ها و صنایع، اتومبیل و سوخت است در این مقاله، ما انواع مختلف کشتی را بر اساس ظرفیت آنها بررسی کرده‌ایم تا اگر در صنعت یا کسب و کار خود نیاز به حمل و نقل دریایی داشته باشید در مورد ظرفیت کشتی های باربری اطلاعات کافی داشته باشید.

معیارهای مهم برای تقسیم بندی کشتی‌ های باربری

همانگونه که اشاره شد کشتی‌های باربری یکی از عناصر اصلی در حمل و نقل و حمل بار به شمار می‌روند. حیات بسیاری از صنایع و صادرات و واردات اغلب کشورها در گرو استفاده از این نوع کشتی‌ها برای رساندن مواد اولیه یا انتقال کالاهای تولیدی است. البته این امر هزینه‌های خاص به خود را نیز دارد. برای انتخاب درست کشتی باربری و جلوگیری از صرف هزینه‌های گزاف بهتر است با انواع کشتی‌های باربری و معیارهای مهم برای تقسیم بندی آنها آشنا شد.

ظرفیت کشتی های باربری

یکی از اصلی‌ترین معیارها ظرفیت کشتی های باربری است که در ادامه به صورت مفصل به آن پرداخته شده است. همچنین انواع کشتی بر اساس اندازه آنها نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. مهمتر از آن نوع باری که برای حمل به کشتی‌ها سپرده می‌شود. بر اساس حجم در برخی از سطوح قیمت خاص این فاکتور شاهد عبور و مرور کشتی‌های متنوعی از جمله دام‌بر، فله بر، کانتینردار، یخچال دار برای حمل دارو و مواد غذایی و مواردی از این دست هستیم که هرکدام در صنعت خاص و مربوط دارای اهمیت هستند.

ظرفیت کشتی های باربری

ظرفیت همه کشتی‌ها یکسان نیست و همه آنها نمی‌توانند در یک مکان حرکت کنند. ما قبلاً انواع کشتی‌ها را بر اساس محموله‌ای که حمل می‌کنند، بررسی کردیم. اکنون در مورد اندازه و ظرفیت کشتی های باربری صحبت خواهیم کرد. این فاکتور از آن جهت دارای اهمیت بسیار زیادی است که تعیین می‍کند یک کشتی باربری در کدام مسیرهای تجاری را می‌توانند حرکت کند یا در کدام بندر می‌تواند پهلو بگیرد.

کشتی های Handymax / Handy

قبل از اشاره کردن به انواع کشتی باربری بر اساس ظرفیت لازم است تا به یک اصطلاح در این زمینه بپردازیم تا در صورت دیدن آن بدانید که منظور چیست. این واژه چیزی نیست جز dwt که در فارسی به آن تناژ مرده وزن نیز گفته می‌شود و در واقع نوعی واحد اندازه گیری برای ظرفیت کشتی های باربری به شمار می‌رود.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که dwt یک معیار اندازه گیری استاندارد است که در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار به مقدار جرم قابل حمل توسط یک کشتی باربری اشاره دارد. حمل بار بیش از معیار تعیین شده برای کشتی‌های باربری خطرساز بوده و احتمال غرق شدن آن را به همراه خواهد داشت.

کشتی های Handymax / Handy

بر اساس ظرفیت کشتی های باربری اولین مدلی که می‌توان به آن اشاره کرد کشتی Handy و نسخه جدیدتر آن، Handymax است. این دو در واقع، قایق‌های عظیم الجثه‌ای هستند که به طور سنتی برای حمل بار خشک و حداکثر برای 60،000 تن استفاده می‌شوند. از آنجایی که این نوع کشتی‌ها به طور معمول 150-200 متر طول دارند، متداول‌ترین نوع کشتی های باری هستند و به لطف اندازه استاندارد، می‌توانند به هر بندری وارد شوند.

کشتی افراماکس

بر اساس ظرفیت کشتی های باربری نوع دیگر کشتی که می‌توان به آن اشاره کرد افرماکس نام دارد. این نوع کشتی حمل بار نام خود را از AFRA(ارزیابی نرخ متوسط ​​حمل و نقل) که یک سیستم استاندارد برای نفت‌کش محسوب می‌شود، گرفته است. با این توضیح به راحتی می‌توان فهمید که افراماکس تانکرهایی با اندازه متوسط ​​هستند که می‌توانند بین 80،000 تا 120،000 تن را بارگیری کنند. از این نوع کشتی‌های حمل بار به دلیل شکل و ظرفیت آنها اغلب برای تجارت نفت در مسافت‌های کوتاه و متوسط استفاده می‌شود.

کشتی پاناماکس

پاناماکس نوع دیگر کشتی‌های باربری هستند که بزرگ‌ترین اندازه را برای عبور کردن از کانال پاناما دارند. خود این نوع کشتی‌ها به دو دسته باری و تاکر تقسیم می‌شوند که در اغلب موارد دارای طول حداکثر 275متر و عرض حداکثر 32 متر هستند. ظرفیت کشتی های باربری پاناماکس حدود 65000 تن است.

به دلیل ابعاد بزرگ و ظرفیت بالا از این نوع کشتی‌های باری برای حمل ذغال سنگ و غلات نیز استفاده می‌شود. البته این مدل‌ها دارای انواع دیگری با ظرفیت‌های کمتر هم هستند که فله بر به شمار می‌روند و برای حمل محصولات فلزی،‌ کود شیمیایی و محصولات جنگلی از آنها استفاده می‌شود.

کشتی پاناماکس

همچنین باید گفت که مدل‌های جدیدتری از این نوع کشتی باربری به نام Neopanamax وجود دارد که دارای 366 متر طول و 49 متر عرض است و به همین خاطر هم ظرفیت بالاتری از نسخه قبلی داشته و دارای قابلیت حمل بار تا 80000 تن است.

کشتی های VLCC / ULCC

این دو نوع کشتی مخفف Very Large Crude Carriers و Ultra Large است که حامل‌های نفت خام محسوب شده و در واقع تانکرهای عظیم نفتی هستند. ظرفیت کشتی های باربری اینگونه به ترتیب بین 150،000-320،000 و 320،000-550،000 تن است. از نوع اول بیشتر برای حمل بار به مناطقی مانند مدیترانه، آفریقای غربی و دریای شمال استفاده می‌کنند. از نوع دوم که به عنوان Supertankers شناخته می‌شود، برای پوشش مسیرهای گسترده‍تری از خاورمیانه به اروپا، آسیای شرقی و آمریکای شمالی از طریق دماغه امید نیک یا تنگه مالاکا استفاده می‌شود.

کشتی سوئز ماکس یا سوئز گذر

ظرفیت کشتی های باربری سوئز گذر بین 120،000 تا 200،000 تن هستند. در این حالت، از نظر طول و عرض هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها باید حداکثر ارتفاع تعیین شده (68 متر) را برای گذر از کانال سوئز را داشته باشند.. اینها حامل‌های فله‌بری هستند که موادی مانند سنگ آهن یا ذغال سنگ از طریق دماغه هورن در آمریکای جنوبی یا دماغه امید نیک در آفریقای جنوبی حمل و نقل می‌کنند. همچنین باید گفت که بندرهای دارای زیرساخت برای پهلو گرفتن آنها بسیار کم است.

کشتی های کپ سایز

کشتی‌ های کپ سایز که حجم در برخی از سطوح قیمت خاص به کشتی دماغه گذر نیز معروف هستند به گروه خاصی از کشتی‌های حمل بار گفته می‌شود که دارای مشخصات عمومی از جمله طول، ارتفاع و عرض مناسب برای عبور از کانالهای پاناما و سوئز نیستند. به همین خاطر محدودیت در ظرفیت این نوع کشتی‌ها هم وجود ندارد. با توجه به این نکته است که باید از طریق ترمینال‌های با عمق بالای آب حرکت کنند.

کشتی های کپ سایز

همچنین در مورد ظرفیت کشتی های باربری کپ سایز باید گفت که بین 80.000 تا 175.000 تن است. به خاطر همین ابعاد و ظرفیت بالا هم مانند کشتی های سوئزگذر تنها بنادر اندکی هستند که برای پهلو گرفتن آنها دارای زیرساخت مناسبی هستند. اینها حامل‌های فله‌بری هستند که موادی مانند سنگ آهن یا ذغال سنگ را به پایانه‌های مختلفی منتقل می‌کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده بر اساس ظرفیت کشتی های باربری انواع مختلفی دیگری هم وجود دارد که تنها به ذکر نام و مسیر آنها کفایت می‌کنیم:

  • کشتی Seaway Max که برای عبور از مسیر دریایی سن لورنزو مناسب است و بنابراین می‌توانید با آنها از اقیانوس اطلس به دریاچه‌های بزرگ آمریکای شمالی دسترسی پیدا کنید.
  • کشتی های باربری Malacca Max که دارای حداکثر اندازه مجاز برای عبور از تنگه مالاکا (آسیای جنوب شرقی) هستند.
  • کشتی های باربری Chinamax که با ظرفیت بالا و گسترده برای مسیرهای خاص مبادله با چین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

در این مطلب از سایت ستاره آبی دریا با شما همراه بودیم. همانگونه که دیدید ظرفیت کشتی های باربری، ابعاد آنها و مسائلی از این دست یکی از نکات مهمی که اجازه عبور و مرور یک کشتی را در مسیر خاص می‌دهد. این مسئله به ویژه در زمینه صادرات و واردات دارای اهمیت بسیار زیادی است. زیرا علاوه بر انتخاب مسیر درست باید ظرفیت کشتی و اینکه اجازه عبور و مرور را در مسیر انتخابی بر اساس ظرفیت دارد یا خیر حتماً در نظر گرفت.

بدیهی است که کشتی های باربری با اندازه و ظرفیت‌های بسیار متنوعی در حال حاضر وجود دارد که شاید حتی به برخی از آنها در این متن هم اشاره نشد. اما ظرفیت یک سمت ماجرا است و باید سازگاری با مسیرهای خاص یا بهینه سازی حمل و نقل و نوع خاصی از کالاها که قادر به حمل آنها هستند نیز در نظر گرفته شود. بنابراین ضروری است که به لطف اطلاعاتی که در مورد جوانب مثبت و منفی انواع مختلف کشتی باربری وجود دارد نوع درست را متناسب با نیازهای خود برای حمل بار در سطح جهانی استفاده کنیم.

بیت کوین قبل از پایان سال به ارزش قبلی خود بر می گردد؟

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد بیت‌کوین (BTC) احتمالاً قبل از پایان سال ۲۰۲۲ ارزش ۲۵هزار دلاری خود را باز می‌گرداند.

بیت کوین قبل از پایان سال به ارزش قبلی خود بر می گردد؟

به نقل از کریپتو، بیت‌کوین در چند روز گذشته عملکردی نسبتاً قدرتمند ثبت و سلطه بازار خود را که اکنون ۳۷ درصد افزایش یافته، اندکی بیشتر کرده است. در واقع، بیت‌کوین توانست با افزایش ارزش کلی خود به ۴۰۸.۲۸ میلیارد دلار به ۲۱ هزار دلار برسد و در نهایت از آن فراتر رود.

با توجه به قیمت ۲۱ هزار و ۲۶۵ دلاری، بیت‌کوین در هفت روز گذشته ارزش خود را ۲.۳ درصد افزایش داده است. در یک بازه زمانی دو هفته‌ای، بیت‌کوین ۱۰.۸ درصد افزایش یافت و در ۳۰ روز گذشته دارایی دیجیتال ۶.۷ درصد رشد کرد. سال گذشته در همین ماه بود که این ارز دیجیتال به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۶۹ هزار و ۰۴۴ دلار رسید.

به نظر می‌رسد در حال حاضر بیت‌کوین در قلمروی ناآشنا قرار دارد، تحلیلگران، کارشناسان و اعضای جامعه گسترده‌تر ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند نظر خود را در این مورد بیان کنند که بیت‌کوین در چند هفته آینده و تا پایان سال در کجا قرار خواهد گرفت.

با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط نمودار قیمت رنگین‌کمان بیت‌کوین سنتر، برخی از تحلیلگران می‌گویند که نمایش فعلی بیت‌کوین احتمالاً آن را قادر می‌سازد تا سطح حمایت حیاتی را درست قبل از پایان سال ۲۰۲۲ پس بگیرد.

با در نظر گرفتن این موضوع، کارشناسان بر این باور هستند که این احتمال وجود دارد بیت‌کوین قبل از ورود به بازار کریپتو در سال ۲۰۲۳، بتواند بار دیگر در سطح ۲۵ هزار دلار معامله شود. اگر این اتفاق رخ دهد، شاخص‌های کیفی نمودار ذکر شده قبلی نشان می‌دهد که دارایی در قسمت فروش انفجاری قرار می‌گیرد.

این مورد می‌تواند پیشرفت قابل‌توجهی باشد زیرا آخرین باری که بیت‌کوین در اطراف آن منطقه معلق بود، به مارس ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ شروع یک صعود باورنکردنی برای بیت‌کوین که باعث شد آن را در نوامبر سال بعد به یک ارزش نقطه عطف برسد.

یکی دیگر از چیزهای خوب که در حال حاضر به کریپتو کمک می‌کند، این واقعیت است که قیمت آن در حال تثبیت شدن است زیرا سطح نوسان آن در شرف کاهش قرار دارد به این معنی که دارایی دیجیتال به آرامی در حال پایدار شدن است و خود را برای یک دوره صعودی دیگر آماده می‌کند.

به هر اندازه که فرضیه بالا خوب باشد، اعضای جامعه کوین مارکت کپ چندان متقاعد نشده‌اند که بیت‌کوین سال را با قیمت ۲۵هزار دلار معامله کند. در واقع، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که شامل ۱۲هزار و۹۵۳ پاسخ‌دهنده بود، پیش‌بینی می‌شود که بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار از دسامبر ۲۰۲۲ با میانگین تغییر قیمت ۲۱هزار و۲۳۷ دلار خارج شود.

با توجه به آنچه گفته شد، بیت‌کوین باید بار دیگر ثابت کند که شک‌کنندگان در اشتباه هستند، زیرا خطرات برای رهبر واقعی همه ارزهای دیجیتال بیشتر از همیشه است. کارشناسان بر این باورند که اگر بیت‌کوین موفق شود سال را با حفظ شاخص روانی ۲۵ هزار دلار به پایان برساند، سطح قیمت بالاتری که در راه رسیدن به بالاترین قیمت خود در سال گذشته ثبت کرده بود را مجدداً بررسی خواهد کرد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۸ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۸۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۹ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱.۹۳ میلیارد دلار است که ۵.۷۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۹۳ میلیارد دلار است که ۵.۴۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۵.۶۸ میلیارد دلار است که ۹۱.۳۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.حجم در برخی از سطوح قیمت خاص

سرکوب قیمت نفت با اتحاد روسی- سعودی

سرکوب قیمت نفت با اتحاد روسی- سعودی

نشست وزرای نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، روسیه و بزرگ‌ترین صادرکننده طلای سیاه، عربستان در سن‌پترزبورگ و اظهارات ولادیمیر پوتین در مورد رضایت روسیه به نفت 60 دلاری کافی بود تا قیمت نفت در روز دو‌شنبه به مقدار چشمگیری کاهش یافته و با 1.4درصد کاهش روبه‌رو شود. در همین حال بازار تنها به پالس‌های رسیده از سوی سن‌پترزبورگ اکتفا نکرده و هنوز چشم به کاراکاس و تهران دارد. در ونزوئلا، نیکلاس مادورو پس از انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری وعده داده تا تولید نفت این کشور را افزایش دهد. در ایران نیز مقامات جدای دفاع از عملکرد خود پس حجم در برخی از سطوح قیمت خاص از خروج امریکا از توافق و ابراز امیدواری در مورد دورنمای انرژی کشور در بازار صادرات، نهادهای مسوول را به حفظ وحدت در برابر مشکلات پیش رو دعوت می‌کنند. اما امریکا برای هر دو این کشورها خط و نشان تحریم نفتی کشیده است. گزارش پیش رو از وضعیت بازار نفت در روز گذشته را در ادامه می‌خوانید.

پنج‌شنبه هفته گذشته، بلومبرگ در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که «اوپک و روسیه» درحال مذاکره برای انجام «نخستین برنامه افزایش تولید نفت خام از سال 2016 تاکنون» هستند. در این گزارش نوشته شده بود که رقم افزایش از 300هزار بشکه در روز که توسط عربستان سعودی تامین شود، آغاز شده و ممکن است با همراهی تولیدات نفتی روسیه به 800 هزار بشکه در روز برسد. چنین رقمی در واقع 83 درصد از مقداری است که اوپک و روسیه از ژانویه سال 2018 تاکنون و با هدف متعادل‌ کردن بازار از عرضه کاسته بودند.

روز دوشنبه در نخستین روز کاری بازار، قیمت نفت در واکنش به نشست وزرای انرژی عربستان و روسیه و تصمیم این دو کشور در مورد تسهیل کاهش تولید اوپک همچنین افزایش تولید نفت در امریکا کاهش یافت. پیمان کاهش تولید میان اعضای سازمان کشورهای تولید‌کننده نفت و دیگر تولیدکنندگان نفتی چون روسیه باعث افزایش قیمت نفت از سطوح پایین سال 2014 شده بود. این توافق تا پایان سال 2018 معتبر است اما با خروج امریکا از برجام و قوت گرفتن احتمال اعمال تحریم‌های جدید امریکا روی صنعت نفت ونزوئلا، عربستان سعودی و روسیه روز جمعه از تصمیم خود برای تسهیل کاهش تولید تحت توافق وین خبر دادند. از دید ناظران این دو کشور قصد دارند تا با افزایش تولید، نگرانی‌ها در مورد شدت گرفتن تنگنای تولید را کمتر کنند. قیمت نفت برنت دریای شمال در ساعت 9:13صبح روز دوشنبه به وقت گرینویچ در بازار نقل و انتقال فیوچر لندن یک دلار و 9سنت کاهش یافت و به 75دلار و 35سنت در هر بشکه رسید تا پایین‌ترین قیمت در 3هفته اخیر را ثبت کرده باشد. نفت وست تگزاس اینترمدییت امریکا نیز در بازار معاملات تجارتی نیویورک(نایمکس) با یک دلار و 19سنت کاهش در قیمت 66 دلار و 69سنت در هر بشکه معامله شد. این در‌حالی است که در همین روز قیمت این شاخص جهانی به پایین‌ترین حد خود در 6 هفته گذشته و به قیمت 65 دلار و 80سنت رسیده بود. قیمت دو شاخص نفت جهان یعنی برنت و وست تگزاس اینترمدییت اکنون در مقایسه با بالاترین رکوردی که در اوایل ماه مه به ترتیب 6.4 و 9.1درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش رویترز بانک استرالیا و نیوزیلند در یادداشتی اعلام کرد:«پس از انتشار خبر موافقت عربستان سعودی و روسیه برای افزایش تولید نفت در نیمه دوم سال 2018 برای جبران کسری بازار ناشی از توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک، روند افزایش قیمت‌های نفت متوقف شد.»

بازی دو سر سود امریکا

خبرگزاری بلومبرگ تصمیم روسیه و عربستان را تحت تاثیر فشارهای دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا دانست و اعلام کرد تحت فشار ترامپ، عربستان ترمز افزایش قیمت نفت را کشید و مانع افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها شد. این خبرگزاری نوشت:«عربستان تحت این فشار ظرف مدت کوتاهی سیاست حمایت از افزایش قیمت نفت را کنار گذاشت و تصمیم به افزایش تولید گرفت و این چرخش 180درجه‌یی چشم‌انداز بازار نفت را کاملا دگرگون کرد».

هفته گذشته دموکرات‌ها در سنای امریکا در نامه‌یی از دونالد ترامپ خواستند که اوپک را برای کاهش قیمت‌ نفت تحت فشار قرار دهد. سناتورهای امریکایی به این نکته اشاره کردند که در صورت بالا ماندن قیمت‌ حامل‌های انرژی منافع حاصل از کاهش مالیات‌ها از بین خواهد رفت. رهبر اقلیت سنای امریکا، چاک شومر با بیان اینکه«زمان آن فرا رسیده که ترامپ در برابر اوپک بایستد» از رییس‌جمهور این کشور خواسته بود تا وزیر انرژی، ریک پری را به نشست 22ژوئن اوپک بفرستد تا وی شخصا موضوع کاهش قیمت‌ها را پیگیری کند. حال به نظر می‌رسد، عربستان و روسیه سیگنال امریکا و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی یعنی چین و هند را دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر هر چند قیمت‌های بالای نفت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و مشکلاتی را در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کنندگان امریکایی در فصل پرتردد تابستان به وجود آورد؛ اما در بلندمدت این قیمت‌ها به افزایش تولید نفت ایالات متحده خواهد انجامید. تا همین ‌جای کار هم تولید امریکا در 2سال گذشته 27درصد افزایش داشته و به رقم خیره‌کننده 10میلیون و 73هزار بشکه نفت در روز رسیده است تا هر روز بیشتر به نخستین تولیدکننده نفت جهان یعنی روسیه با تولید روزانه 11میلیون بشکه نزدیک شود.

بهای جایگاه نخست امریکا در تولید نفت اما قیمت بالاتر طلای سیاه است. چنانکه لیزا مرکوسکی، سناتوری از ایالت نفتخیز آلاسکا و رییس کمیته انرژی سنا در پاسخ به سناتورهای دموکرات گفت: «قبول دارم که سیاست کاهش تولید اوپک، قیمت‌ها را افزایش داده‌ است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد اما در عجبم که همکار من در سنا چطور از افزایش تولید نفت خام در کشورهایی مثل ایران و عربستان بیشتر استقبال می‌کند تا تولید داخلی امریکا.»

به گزارش رویترز حتی زمانی ‌که قیمت‌ها روندی کاهشی را پیش گرفته‌اند در تولید نفت خام امریکا نشانی از تزلزل دیده نمی‌شود و شرکت‌های نفتی در این کشور از تب‌وتاب یافتن میدان‌های نفتی جدید نیفتاده‌اند. شرکت‌های نفتی امریکایی در هفته گذشته 15دکل حفاری جدید را وارد مدار کرده‌اند تا شمار این دکل‌ها به بیشترین مقدار از سال 2015 به این سو و به 859 حلقه برسد. این تعداد از دکل‌های حفاری نوید افزایش تولید امریکا در آینده را می‌دهد.

کفه دیگر ترازوی تنگنا؛ ونزوئلا و ایران

از طرف دیگر ونزوئلا و ایران دو کشوری هستند که مخاطرات مربوط به عرضه آنها باعث شد، قیمت نفت پیش از سیگنال‌های افزایش تولید از سوی اوپک و روسیه رشدی فزاینده داشته باشد. در ونزوئلا انتخاب مجدد نیکلاس مادورو به ریاست‌جمهوری امکان اعمال تحریم‌های امریکا علیه این کشور را دوچندان کرد. به گزارش شبکه فرانس ۲۴ از کاراکاس نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا هفته گذشته پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور وعده داد تحریم‌های امریکا را شکست دهد، مسیر اقتصادی این کشور را اصلاح کند و با کمک سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) برای دو برابر کردن تولید نفت این کشور بکوشد.

از طرفی در ایران، مقامات سعی دارند تا هماهنگی و وحدت خود را پیش از شروع فصل اول کاهش نفت تحت تحریم‌های امریکا افزایش دهند. حسین امیری‌خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی به خروج امریکا از برجام و مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت:«هم‌اکنون مسوولیت سنگینی بر دوش برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت نفت است.» وی ادامه داد:«در شرایط حساس کنونی باید سعی کنیم به جای پرداختن به حواشی و موضوع‌هایی که اولویت ندارند، درصدد رفع مشکلات و موانع موجود باشیم تا مسوولان وزارت نفت نیز در کمال آرامش وظایف خود را انجام دهند.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.