منظور از کانون کارگزاران چیست؟


فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: طناب کشی حاکمیت و بازار سرمایه

بازار سرمایه از بحران خارج می شود؛ این جمله‌ای است که دولت‌ های مختلف به زبان می ‌آورند، اما نتیجه چه بوده است؟ به طور خلاصه فقط متضرر شدن مردم. حتی سیاست‌ های دولت سیزدهم مثل دولت قبلی در حوزه بورس نه تنها نتوانسته منجر به رونق مقطعی بازار شود، بلکه زمینه را برای اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد کشور را هم فراهم آورده است. دولت سیزدهم از سروسامان دادن سه روزه بورس هم گفته بود اما همان طور که پیش بینی می شد رئیس دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه بافضای واقعی دستگاه اجرایی کشور و معضلات این حوزه مواجه شد اما بازهم با رویه های غلط، مشکلات ادامه دار شده است. رویه هایی که همواره راه حل های گران، مقطعی و تسکینی را به راهکار اساسی و بلندمدت ترجیح می دهد که دلیل اصلی آن نیز نگاه کوتاه مدت و سیاست زده دولت ها به مقوله مدیریت بحران است. بازار سرمایه هم بازاری مستثنی نیست و دیگر مردم می دانند که همه راهکارهای ممکن برای نجات بازار سرمایه استفاده شده و سیاست گذاران دیگر راهکاری ندارند، در نتیجه مردم بازی های بی سروته حاکمیت را می فهمند و دیگر رقبتی برای حضور در بازار ندارند و پول روز به روز از بازار خارج می شود. محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم مقصر اصلی را تصمیمات نادرست حاکمیت می داند و معتقد است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را بپذیرد و دست خود را در جیب سهام داران نکند. شرحی از این گفتگو در ادامه آمده است:

بحران بازار سرمایه اکنون به یک ابرچالش تبدیل شده است، قبول دارید؟

ببینید ابرچالش نه، اما یک بحران جدی است که گریبانگیر هم سرمایه گذاران، اعم از بنگاه های اقتصادی و سهامداران سهام عدالت شده است و به نحوی همه مردم درگیر بورس هستند که احتمال دارد به یک بحران اجتماعی هم تبدیل شود و یا شاید الان آتش زیرخاکستر است.

مهم ترین مشکل بورس چیست؟

مهم ترین مشکل، عدم اطمینان فعالان بازار نسبت به آینده سودآوری صنایع است که نه ناشی از ریسک های متعارف، شامل نرخ های جهانی و عملیات شرکت ها است بلکه ناشی از ریسک دخالت حاکمیت در فرآیند سودآوری شرکت ها است. اگر هر اقدامی انجام شود که به فعالان بازار این اطمینان را بدهد که این ریسک از سَرِ بازار برداشته می شود یا حداقل گسترده نمی شود بازهم خیلی کمک کننده است، اما تصمیمات نادرست حاکمیت به این ریسک دامن می زند.

به گونه ای که هنوز مشخص نیست شرکت ها نرخ خوراک و سوختشان چقدر است؟ منظور از کانون کارگزاران چیست؟ و مالیاتی که بر محصولات صادراتی بسته می شود چه کم و کیفی دارد؟ حداقل این موارد تعیین تکلیف شود که منجر به عدم اطمینان نباشد. اگر دولت به دنبال اطمینان دادن به فعالان بازار است همین موارد را مشخص کند باز بسیار کمک کننده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که مسئولان همه راه های ممکن را برای نجات بازار استفاده کرده اند، درست است؟

البته من موافق این حرف نیستم. زیرا هنوز کارهای زیادی است که می توانند برای نجات بازار انجام دهند که انجام نداده اند و خیلی از نهادهای متولی الان کارهای غلط را انجام می دهند. در واقع مشکلی که وجود دارد این است که بازار سرمایه خیلی بی اعتماد شده و ریسک خیلی شدیدی را حس می کند.

فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند

ببینید؛ سودهای شرکت ها خوب است و قیمت های جهانی بروفق مراد بورس است و رشد چشمگیری از فلزات تا محصولات پتروشیمی داشته است در نتیجه الان نباید وضعیت بورس این گونه باشد. اما اگر بخواهیم فنی به قضیه نگاه کنیم این است که فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند. اما حاکمیت به بازار این سیگنال را ارسال کرد که از این موضوع ترسی ندارد و می تواند سود شرکت ها را متاثر کند.

مثال می زنم. اگر برآورد این باشد که سود شرکتی قرار است هزار تومان باشد ولی الان قیمت سهم 4هزار تومان است، با این تورم، رشد قیمت های جهانی و نقدینگی، سهم ارزنده ای است، بنابراین باید خریداری شود اما بازار این قیمت مناسب را هم خریداری نمی کند؟ زیرا بازار می گوید از کجا معلوم است که سود پیش بینی شده در شرکت بماند و ممکن است حاکمیت به هر نحوی این سود را از شرکت خارج کند.

مثلا مجلس گفته گاز شرکت های پتروشیمی را دوبرابر قیمت جهانی حساب کنیم، در صورتی که شرکت هایی که همین الان نسبت به رقبای خود در منطقه و سطح بین المللی در حوزه ضعف هستند و با وجود تحریم از روی اجبار تجهیزات قدیمی داشته باشند و در صادرات با مشکل مواجه هستند. البته این مشکلات در همه حوزه های اقتصادی وجود دارد. در نتیجه بازار به این جمع بندی می رسد که اصلا دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد.

دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد

البته سیاست های دیگر هم برضد بازار است. مثل مالیات هایی که افزایش می دهند یا صادرات محصولات خام و نیمه خام که هر دوروز لیستش را تغییر می دهند، فقط یک سیگنال به بازار می دهد به سود شرکت ها اتکا نکنید که ممکن است حاکمیت به هر نحوی آن را از شرکت ها خارج کند. بنابراین نمی توان انتظار نداشت که متغیر به این مهمی در بازار سرمایه نمود نداشته باشد.

چرا هرگونه تصمیم مسئولین برای تسکین موقت بازار است؟

زیرا حاکمیت دوست ندارد مسئله را به صورت اصلی حل کند و همچنان می خواهد تا دستشان باز باشد که هر زمان با کمبود بودجه مواجه شدند به طریق های مختلف از پول شرکت ها بردارند. حاکمیت دوست دارد حیات خلوت بورس همیشه وجود داشته باشد و در نهایت برای اینکه از نظر ذهن ناظرین بیرونی یک اقدامی انجام شده باشد، یکسری کارهای مقطعی که در درازمدت به ضرر بازار است را هم انجام می دهند.

یکبار می گویند پول را به حساب صندوق تثبیت واریز کنید تا بازار را حمایت کند. در واقع اقداماتی که با روح بازار در تطابق نیست، انجام می دهند اما اصل قضیه جای دیگری است. اصل قضیه این است که حاکمیت باید به بازار اطمینان دهد که اگر شرکتی سودی می سازد حاکمیت این مالکیت خصوصی را قبول دارد و دست در جیب سهامدار نمی کند. اما تاکنون نه تنها حرکتی انجام نشده که این اطمینان را به سرمایه گذاران بدهد بلکه هرروز با سیگنالی که از سوی حاکمیت به بازار داده می شود این تئوری تقویت می شود. دولت باید بداند که مداخله اش در بازار‌ها، منجر به انحراف بازار‌های مالی شده است.

ریشه های بحران در بازار سرمایه چیست؟

حاکمیت تصمیم درست نمی گیرد. از طرف دیگر مفهومی که از بورس می شناسیم تا رسیدن به آن واقعیت، راه زیادی وجود دارد. کشور ما در حال توسعه است که ساختار مالی ما هم در حال توسعه است که تا توسعه یافتگی راه زیادی مانده است که هم متولیان مستقیم، یعنی سازمان بورس و هم سایر متولیان و شورای عالی بورس باید این راه را طی کنند و هم نهادهای مالی باید خود را با محیط جدید کسب و کار تطبیق دهند. اما هر اقدامی که سازمان انجام دهد منجر به برگشت اعتماد سرمایه گذاران نخواهد شد به آن صورتی که حاکمیت می تواند این برگشت اعتماد را انجام دهد. در حقیقت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منفعت طلبی دولت از بنگاه‌ های اقتصادی، در کنار روشن نبودن چشم انداز منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای رفع این مشکلات مدام دست به اتخاذ سیاست‌ های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند. این اقدامات، اختلال در برنامه ‌های اقتصادی بنگاه ‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه است

تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌ های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند

برخی از کارها هم دست سازمان بورس است دیگر؟

بله، اما تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند. درست است، سازمان باید کارهایی کند که بازار تا هر قدری که توان دارد شفاف تر شود، کشف قیمت ها سریع تر و منصفانه تر باشد، امکان انعکاس اخبار به بازار سریع تر اتفاق بیافتد، تخلفات و جرایمی مثل دستکاری بازار و استفاده از اطلاعات نهانی کمتر شود و مهم تر از همه سازوکار بازار را طوری تعیین کند که بازار سرمایه یکی از مجاری اصلی تامین مالی شرکت ها شود که هدف اصلی هر بازار سرمایه ای این است تا شرکت ها بتوانند به صورت شفاف و موثر از این بازار تامین مالی کنند. همچنین دامنه نوسان و حجم مبنا و محدودیت هایی که وجود دارد باعث می شود کشف قیمت ها درست اتفاق نیافتد و دستکاری در بازار راح تر رخ دهد و کلی ضررو زیان دارد و در کل این بازار در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. اما این اقدامات زیرساختی است و در کوتاه مدت هم نه اتفاق می افتد و نه تاثیری دارد البته این مسائل باید اصلاح شود ولی درد فعلی بازار با این اتفاقات دوا نخواهد شد و باعث برون رفت از این وضعیت هم نخواهد شد و مسائل ریشه ای تر از این حرف ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

بازار سرمایه چگونه به روزهای خوب بازمی گردد؟

بازار سرمایه یک نهاد بخش خصوصی است و نهادهای حاکمیتی فقط باید زیرساخت ها را تعیین کنند که بخش خصوصی بتواند راحت تر کار خود را انجام دهد، این که حاکمیت منافع خود را حداکثر کند و منافع بخش خصوصی که منظور از کانون کارگزاران چیست؟ فعالان اصلی این بازار هستند را نادیده بگیرد، قطعا به ضرر حاکمیت و فعالان بازار سرمایه است.

بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی توان نمایی کلی از بازار داشت

در واقع بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی توان نمایی کلی از بازار داشت. شرایط به گونه ای است که هر مثبتی که اتفاق می افتد معامله گران آن را فرصت خروج می بینند و صف تشکیل می دهند و تا زمانی که این تفکر وجود دارد نباید انتظار رشد بازار را داشته باشیم.

دستکاری بودجه برای کندن سود شرکت‌ ها و افزایش درآمدها اقدام پسندیده‌ای نیست. اگر قصد داریم بازار سرمایه توسعه پیدا کند باید رابطه دولت و بنگاه‌ ها رابطه شفاف بلندمدت و مبتنی بر تشویق و حمایت از تولید و سرمایه ‌گذاری باشد، در غیر این صورت سرمایه ‌گذاری‌ های انجام شده هم دچار اضمحلال خواهد شد. رشد بازار سرمایه در صورتی مطلوب است که ناشی از سرمایه ‌گذاری در بنگاه‌ ها باشد‌، رشد ناشی از تورم برای هیچ کس حتی سهام دار جذاب نیست.

نقش سیاست گذاری و تنظیم گری دولت، نقشی کاملا پذیرفته شده در همه دنیا و مورد مطالبه فعالان بازار است. بازار سهام مکانی است که مکانیزم آن باعث تامین مالی برای تولید می شود، پس با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که در بورس حضور دارند می توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی را به منظور سرمایه گذاری به سمت فعالیت های خود انتقال می دهند تا سبب افزایش تولید و اشتغال شود. اما سرمایه گذاران می بینند که هر زمان دولت پول کم می‌آورد دست خود را به جیب صنایع می‌برد و این خبر بدی برای کلیت بازار و سرمایه گذاران می‌باشد.

کارگزاری بورس چیست؟ چگونه در بورس ثبت نام کنیم؟

در چند ماه اخیر به خصوص در میان رکود کسب و کارهای بزرگ و کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا، انواع بازارهای سرمایه به خصوص بورس ایران رونق چشمگیری گرفت به طوری که شاهد اقبال عموم مردم به جذب بازار سرمایه و بورس بودیم. از طرف دیگر با رشد شگفت‌انگیز شاخص بورس در چند ماه ابتدای سال بسیاری از افراد علاقه زیادی به افزایش دانش مالی و به روزرسانی اطلاعات خود در رابطه با بازار سرمایه نشان دادند.

با توجه به این که سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی نیاز مبرم به داشتن اطلاعات موثق ارزشمند و به روزی دارد بر آن شدیم که یکی از مهم‌ترین ارکان بازارهای بورس که کارگزاری‌ها و نقش مهم آن‌ها در انجام معاملات بورسی است را بررسی کنیم.

کارگزاری بورس

کارگزار بورس کیست؟

کارگزاران بورس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی هستند که با اخذ مجوز از سازمان بورس و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند. افرادی که در کارگزاری‌ها کار می‌کنند، افرادی خبره، با تجربه و آشنا به مسایل فنی و مالی در حوزه بورس هستند که نسبت به شرایط و قوانین حاکم بر سازمان بورس و بازار سهام اشراف کامل دارند.

کارگزاری بورس چیست؟

کارگزاری یک موسسه حقوقی دارای مجوز فعالیت مالی است که عملکرد آن از طریق سازمان مدیریت فناوری بورس تهران کنترل و نظارت می‌شود و این کارگزاری در واقع واسط بین شما و سازمان بورس اوراق بهادار تهران است و بابت این واسطه‌گری برای هر معامله (خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلفی که از طریق کارگزاری انجام می‌دهید) کارمزد دریافت می‌کند.
این کارمزد به طور متوسط برای هر معامله حدود یک و نیم درصد است. در ایران کارگزاری‌های مختلفی فعالیت می‌کنند که برای آگاهی از نام، مجوز، رده‌بندی و آشنایی کلی با آن‌ها می‌توانید از طریق مراجعه به سایت سازمان بورس اطلاعاتی کسب کنید. حالا باید یکی از آن‌ها را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

چگونه بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین کارگزاری بورس به شرایط خودتان بستگی دارد. بهترین کارگزاری بورس را بر اساس نیاز‌های معاملاتی و حجم معاملات و میزان سرمایه‌ای که برای معامله و خرید و فروش سهام در بورس در نظر گرفته‌اید، خودتان باید تشخیص دهید. بسیاری از کارگزاری‌ها برای جذب سرمایه داران خرد و کلان تسهیلات و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند.
از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی از جمله آموزش‌های اولیه در رابطه با بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های اصولی، مشاوره سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و ارائه بهترین استراتژی در این خصوص به مشتریان، تخفیف در کارمزد معاملات، اعطای بسته‌های اعتباری برای معاملات و وام قرض الحسنه، ایجاد کد بورسی به صورت کاملا آنلاین اشاره کرد.

در ادامه به برخی از خدمات و تسهیلات مختلفی که کارگزاری‌ها در ایران به اشخاص ارائه می‌دهند می‌پردازیم.

کارگزاری بورس

خدمات ارائه شده توسط کارگزاری بورس ایران

کارگزاران بورس با احراز برخی از شرایط، می‌توانند مجوز فعالیت در یک یا چند حوزه در بازار را نظیر بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بازار آپشن و. را اخذ کنند و به ارائه خدمات به مشتریان براساس قوانین و ضوابط حاکم بر آن بازار اقدام کنند. براساس مجوزهای کسب شده، کارگزاری بورس می‌تواند در زمینه‌های زیر به مشتریان خود خدمت‌رسانی کنند:

1. آموزش‌های اولیه در رابطه با بازار‌های مالی؛

قبل از شروع خرید و فروش سهام در بازار بورس نیاز است که شما با اصطلاحات اساسی بازار سرمایه آشنا شوید. شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، گروه‌های مختلف اقتصادی، اسامی و نماد‌های مختلفی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از این جمله هستند. در مراحل بعد توانایی تابلوخوانی، آموزش‌های تحلیلی و بنیادی نماد‌ها در گروه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به سود‌آوری سرمایه‌گذاری شما کمک کند.

در تابلو‌خوانی برای هر نماد دانستن مفهوم اصطلاحاتی همچون آخرین قیمت معامله، قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش معاملات، حجم مبنا برای شروع خرید و فروش سهام بسیار ارزشمند خواهد بود. بسیاری از کارگزاری‌ها آموزش‌های مختلفی در قالب آموزش‌های آنلاین و حضوری و بسته‌های آموزشی از پیش آماده شده در این زمینه‌ها می‌توانند به مشتریان خود ارائه دهند.

2. مشاوره سرمایه‌گذاری؛

به طور کلی سرمایه‌گذاری در بورس به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

الف: سرمایه گذاری مستقیم در بورس:
زمانی که شما خودتان به خرید و فروش سهام‌ها و نماد‌های مختلف بورس مبادرت می‌ورزید در واقع به طور مستقیم مدیریت سرمایه خود را انجام می‌دهید.

ب: سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس:
اگر مدیریت سرمایه گذاری در بورس را به اشخاص خبره بسپارید به صورت غیرمستقیم مدیریت سرمایه‌گذاری خود را کنترل می‌کنید. مدیریت غیر مستقیم خود به دو دسته استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کمک گرفتن از سبد گران‌ها تقسیم می‌شود. پیشنهاد دوستانه ما این است که با کمی آموزش و تسلط بر چگونگی بازار و کمی افزایش هوش مالی و مشورت گرفتن از افراد آگاه خودتان سرمایه‌گذاری کنید.

3. تخفیف در کارمزد معاملات؛

سقف کارمزد دریافتی توسط کارگزاری‌ها برای خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال دربورس از سوی نهاد‌های نظارتی سازمان مدیریت فناوری بورس تهران تعیین شده است ولی گاهی برخی از کارگزاری‌ها برای جذب مشتری بیشتر برای این کارمزد‌ها تخفیف در نظر می‌گیرند که ممکن است در انتخاب کارگزاری از سوی شما نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.

4. اعطای بسته‌های اعتباری برای معاملات و وام قرض‌الحسنه؛

بعضی از کارگزاری‌ها با توجه به حجم معاملات شما و البته عملکرد‌تان در خرید و فروش سهام نماد‌های گروه‌های اقتصادی مختلف می‌توانند به شما وام قرض‌الحسنه اعطا کنند و یا برای شما بسته‌های اعتباری در نظر بگیرند. قبل از انتخاب کارگزاری مورد نظرتان بهتر است به این مورد توجه کنید.

رتبه‌بندی کارگزاری‌ها

سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای معیارهایی همچون مبلغ گردش معاملات (مجموع خرید و فروش اوراق بهادار)، تعداد کارکنان و مدرک آن‌ها و… کارگزاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار را رتبه‌بندی می‌کند. بر این اساس رتبه‌های الف، ب و ج به کارگزاران منظور از کانون کارگزاران چیست؟ داده‌شده تا از این دریچه سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز بهتری بتوانند به این معیار مهم توجه کنند. البته باید به این نکته توجه فرمایید که تعداد کارگزاران دارای رتبه الف بسیار زیاد بوده و واقعاً توجه به این تک آیتم می‌تواند شما را با خطای در تصمیمی‌گیری مواجه نماید.

تسهیل دریافت کد بورسی

یکی از خدماتی که کارگزاری‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند دادن کد بورسی است که در چند ماه اخیر روند دریافت کد بورسی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به شرایط کرونا بسیار راحت شده است و تقریبا همه مراحل با سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های مجاز در دو سه روز کاری صورت می‌گیرد. به هر حال شما برای شروع به کار در بازارهای سرمایه و خرید و فروش سهام و انجام معامله در بورس تهران نیاز به گرفتن کد معاملاتی و همچنین دریافت کد بورسی دارید که در ادامه روند دریافت آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

مراحل دریافت کد بورسی؛

برای گرفتن کد بورسی به ترتیب باید موارد زیر را انجام دهید.

  • ورود به سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان)
  • پرکردن اطلاعات و دریافت کد رهگیری 10 رقمی
  • ورود به سامانه یکی از کارگزاری‌های دارای مجوز به انتخاب خودتان و ثبت نام آنلاین
  • انجام احراز هویت به صورت آنلاین توسط یکی از اپلیکیشن‌های مجاز و یا مراجعه حضوری به دفاترالکترونیکی دولت (پیشخوان دولت)

بعد از یکی دو روز بعد "کد بورسی" شما به شماره تلفن همراه‌تان پیامک می‌شود و شما می‌توانید با ورود به پنل کاربری خودتان با استفاده از نرم افزاری که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

کارگزاری بورس

سهامداران برای معامله کردن نیازی به مراجعه و حضور در تالار ندارند، اما اینکه عده‌ای از سهامداران به صورت حضوری به این تالار مراجعه می‌کنند به این خاطر است که بتوانند با سایر سهامداران آشنا شوند یا در مواقعی که بازار وضعیت خوبی ندارد و قیمت‌ها افت می‌کنند، بتوانند به یکدیگر دلگرمی دهند.

سرمایه‌گذاری در بورس؛ سرمایه‌گذاری بلند مدت

پیشنهاد کارلیب این است که علاوه‌بر خودتان برای کودکانتان هم به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌های مختلف حتما کد بورسی باز کنید و برایشان از سهام شرکت‌های بزرگ و بنیادی بورس تهران، سهام هر چند اندک بخرید. این نوع سرمایه‌گذاری به دید بلند مدت برای کودکان و نوجوانان بسیار ارزشمند خواهد بود.
برای اینکار پدر یا مادر کودک می‌تواند به عنوان ولی او در سامانه سجام احراز هویت شود. به این منظور مراجعه حضوری به شعب و دفاتر الکترونیک دولت (پیشخوان دولت) ضروری است.

در مورد کارگزاری بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مدیر ارشد سازمان بورس با تاکید بر اینکه به مشتریان. کارگزاری تدبیرگر سرمایه اطمینان خاطر داده می شود که سازمان. مشتریان این کارگزاری به کارگزاری جایگزین آغاز شده و طی. کوچک ترین اقدامی از سوی آنها به کارگزاری جایگزین منتقل.

به گزارش بورس تابناک مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس . بازار سرمایه سنا با اشاره به تخلف شرکت کارگزاری تدبیرگر. و اعتباری توسط شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه که منجر به. ایجاد اختلافات مالی میان کارگزاری مذکور و بانک تسویه گر.

پیگیری ها دو مجوز جدید کارگزاری بورس صادر شد امیدواریم. عدم صدور مجوز تاسیس کارگزاری جدید بورس در ۱۴ سال. اخیر نرخ کارمزد کارگزاری ها بالا مانده است همراه با.

شاید خیلی از اوقات به دلیل خدمات ضعیف یک کارگزاری . شما قصد تعویض کارگزاری را داشته اید اما نمی دانستید. سهام در پرتفوی کارگزاری شما چه می شود و چگونه. می توانید این سهام را به کارگزاری جدید منتقل کنید.

به گزارش بورس تابناک شاید خیلی از اوقات به دلیل. خدمات ضعیف یک کارگزاری شما قصد تعویض کارگزاری را داشته. و یا اینکه تکلیف سهام در پرتفوی کارگزاری شما چه. کارگزاری جدید منتقل کنید این مطلب به شما کمک خواهد.

به گزارش بورس تابناک اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب. آرا شامل شرکت های کارگزاری فارابی با مجموع ۷۹ رأی. اعضای علی البدل شامل شرکت کارگزاری ستاره جنوب با مجموع. ۴۶ رأی و شرکت کارگزاری صبا جهاد با مجموع ۲۶.

مدیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت زمانی که. بازار منفی می شود سازمان بورس و اوراق بهادار برای. جلوگیری از کاهش شاخص کل بورس جلوی فروش سهام را.

به گزارش بورس تابناک روح الله میر صانعی مدیر کانون. کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم واریز وجه. سهام عدالت از سوی صندوق های کارگزاری تصریح کرد بحث. کارگزاری ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی آماده پذیرش این.

کارگزاری فارابی به منظور ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران. و فعالان بورس استراتژی جدیدی را برای خدمت رسانی به. فعالان بازار سرمایه دنبال می کند به گفته مدیرعامل کارگزاری .

رحمان بابازاده درباره تغییراتی که کارگزاری فارابی را در مسیر. وی درباره سومین مقطع مهم فعالیت های این کارگزاری نیز. ریزی برای سومین نقطه عطف فعالیت های کارگزاری فارابی از. و مشتریان این کارگزاری به زودی شاهدش خواهند بود توضیح.

دو صورت اعلام شد اشخاصی که کد بورس ی داشتند می. کارگزاری های بورس و سامانه های آنلاین معاملاتی انجام دهند. اشخاصی هم که کد بورس ی نداشتند می توانستند برای خرید. اضافه واریزها اقدام کردند و احتمالا کارگزاری ها تا فردا.

برای یکی از کارگزاری های بازار سرمایه تعداد قابل توجهی. از سهامداران که مشتری این کارگزاری بودند موفق به داد. هفته جاری و تعمیم آن به چند کارگزاری دیگر حالا. چگونه می توانند کارگزاری خود را تغییر داده و از.

کارگزاری ها جلب اعتماد و کسب رضایت مشتریان است تا. در هفته گذشته برای یکی از کارگزاری ها رخ داد. افزارها اشاره کرد ضعف کارگزاری ها سهامداران را در خرید. همواره سبب می شود تا برخی نواقص گریبان کارگزاری ها.

عرضه اولیه های احتمالی تیرماه کدامند سرمایه گذاری در بورس . شد بهشت مفسدان اقتصادی ایران کجاست دنده عقب بورس ها. در آمریکا و آسیا در سایت نبض بورس قرار گرفته.

روزانه در سایت "نبض بورس " گزید ه ای از آخرین. از گزیده خبرهای امروز « نبض بورس » را با کلیک. بورس از نظر شرعی مانعی دارد اتفاق عجیب در یک. کارگزاری بورس شاخص دلار وارد کانال جدید شد امکان معامله.

که افرادی که کد بورس ی دارند برای فروش سهامشان به. کارگزاری خودشان مراجعه کنند وی در پایان خاطر نشان کرد. کرد و تنها از طریق بانک یا کارگزاری قابل معامله.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بورس چیست و چگونه می توانیم در این بازار سرمایه گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه‌ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده‌ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت‌های تجاری خود ضرر کردند. بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله‌ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آن‌ها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه دهد. به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب‌تر بود.

رفته‌رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت‌های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که در سال ۱۳۵۳ میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده‌ای از تجار سرمایه‌ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه‌ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه‌های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این کار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.

بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند.

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.

تاریخه بورس در ایران

مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ هجری‌ شمسی برمی‌گردد. در این سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از انجام مطالعات گسترده درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵سال به تأخیر افتاد.

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال یعنی سال ۴۱، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و بالاخره پس از چهار سال، در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به‌طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد.

بازار بورس چیست؟

برای شناخت و فهمیدن این موضوع که واقعاً بازار بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که:

✓بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد.

✓ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از ۲۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، سرمایه ثبتی ۲۲۰ میلیارد ریال و اخذ رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو بوده است. از این رو سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.

لازم به ذکر است که این کارگزاری با توجه به این رویکرد و دیدگاه توسعه‌ای خود موفق گردیده تمامی مجوز‌های لازم برای ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید و در حال حاضر کلیه مجوز‌های فعالیت را در اختیار دارد و در حوزه‌های گسترده آن به فعالیت می‌پردازد.

سهم آشنا در ایران

در بدو راه اندازی این بازار کارگزاری سهم آشنا با دیدگاه و رویکرد توسعه ای خود اقدامات لازم را برای حضور در این بازار شروع کرده و توانست در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۳ به عنوان اولین نهاد مالی اولین عرضه در بازار دارایی های فکری در بازار سوم فرابورس ایران را انجام دهد.

تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوین مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای مالی جدید و ضرورت نوآوری در این ابزارها و خدمات به‌ عنوان اهداف استراتژیک در بازار سرمایه از سال ۱۳۹۱ شکل گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۲ با تدوین مقررات بازار دارایی های فکری رسماً فعالیت خود را در بازار سوم فرابورس آغاز کرد.

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

خدمات شرکت کارگزاری سهم آشنا

معاملات آنلاین

شرکت کارگزاری سهم آشنا بعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات مربوط به معاملات برخط (آنلاین) محسوب می شود،از این رو به عنوان یکی از اولین کارگزاران با استفاده از جدیدترین فناوری های روز، محیطی امن جهت انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس را برای مشتریان گرانقدر خود فراهم نموده است.

علاوه بر معاملات آنلاین اوراق بهادار توسط سامانه‌های آنلاین، مشتریان کارگزاری سهم آشنا می توانند معاملات آتی سکه را به صورت بر خط انجام دهند و از خدمات آن استفاده کنند.

ثبت نام و
ایجاد کد سهام داری

مرحله اول: ثبت نام

مرحله دوم: احراز هویت

مرحله سوم: دریافت کد سهام داری

مرحله چهارم: دریافت کاربری معاملات آنلاین

مرحله پنجم: خرید و فروش

خدمت خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های حاضر در بورس تهران و اوراق مشارکت، صکوک، پذیره نویسی های عمومی، اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های کارگزاران، است و شرکت کارگزاری سهم آشنا متعهد می شود این خدمات را در بهترین شکل ممکن به شما مشتری گرامی ارائه دهد.

برخی از تعهدات ما که منافع مشتری را تضمین می کند؛ سرعت انجام دستورات، حضور همیشگی برای پاسخگویی و مشاوره رایگان هنگام اجرای دستورات خرید و فروش و تعهد نا گفته خرید و فروش به بهترین قیمت ممکن است.

جهت انجام معاملات، داشتن کد سهامداری ضروری است. هر سرمایه‌گذار در سیستم معاملات به واسطه این کد شناسایی می‌گردد. در صورتی که سرمایه‌گذار قبلاً این کد را دریافت ننموده باشد،

با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و ارائه یک شماره حساب در بانکهای ملت، ملی، سامان ویا اقتصادنوین، نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد، کد سهامداری برای شخص صادر می‌گردد. چنانچه شخص قبلاً کد سهامداری داشته ولی غیر فعال باشد، با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی می تواند نسبت به فعالسازی کد سهامداری خود اقدام نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.