مراحل انجام معاملات انفرادی


نحوه تنظیم وکالت نامه برای کارآموزان وکالت + مراحل تدوین و امضای قرارداد وکالت

ثبت موسسه

ثبت موسسه در کنار تاسیس شرکت یکی دیگر از روش‌ها برای انجام فعالیت اقتصادی است. تاسیس موسسه برای بخشی از فعالیت‌هایی که جنبه غیرتجاری دارند و در عین حال باید به صورت مشترک، توسط چند نفر انجام شوند، مناسب است. برای مثال امور آموزشی، حقوقی، انجمن‌ها، خیریه‌ و امور عام المنفعه، فرهنگی، هنری، ورزشی و. نمی‌توانند به‌صورت شرکت فعالیت کنند؛ چرا که امور آن‌ها ماهیت تجاری ندارد. اعم از اینکه موسسین با ثبت موسسه قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

نحوه ثبت انواع موسسه

موسسات غیرتجاری از نظر اهداف و نوع فعالیت به دو نوع موسسه انتفاعی یا موسسه غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند. هدف از تاسیس موسسه انتفاعی کسب سود است و تفاوت آن با شرکت‌‌ها، در موضوع فعالیت است. موسسات نمی‌توانند امور تجاری را برای فعالیت خود انتخاب کنند، در نتیجه ثبت موسسه تجاری امکان‌پذیر نیست.

پلمپ دفاتر قانونی فقط مخصوص شرکت‌های تجاری نیست. بنابراین پس از ثبت موسسه غیرتجاری، موسسین ملزم به پلمپ دفاتر هستند که هر سال پیش از پایان سال مالی باید انجام شود.

با توجه به اینکه هدف و ماهیت موسسه، فعالیت‌های غیرتجاری است؛ امکان دریافت کارت بازرگانی برای موسسه وجود ندارد چرا که برخلاف شرکت‌ها، موسسات نمی‌توانند در امور تجاری فعالیت کنند.

ثبت موسسه انتفاعی

ثبت موسسات غیرتجاری انتفاعی در موضوعات مختلفی امکان‌پذیر است. برای مثال موسسه آموزشی مثل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا زبان‌های خارجی و همچنین مدارس غیرانتفاعی، موسسه حقوقی و داوری، موسسه حسابداری، موسسه گردشگری، خبرگزاری‌ها و… امکان پذیر است. این نوع موسسات با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند ولی موضوع فعالیت آن‌ها تجاری نیست. ضمن اینکه مانند شرکت‌های تجاری، امکان معامله با اشخاص دیگر را ندارند.

ثبت موسسه غیرانتفاعی

نوع دوم، ثبت موسسه غیرانتفاعی‌ است که هدف آن مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌هایی بدون کسب سود است. موسسه خیریه‌، صندوق‌های قرض‌الحسنه، انجمن‌ها، موسسات عام المنفعه و. در قالب موسسات غیرانتفاعی ثبت می‌شوند. برای تاسیس موسسه غیرانتفاعی با توجه به موضوع فعالیت، موسسین ملزم هستند (در صورت نیاز) مجوز‌های لازم را از سازمان مربوطه دریافت کنند. همچنین موضوع فعالیت باید مطابق با تخصص و مدرک موسسین باشد.

شرایط ثبت موسسه

موسسه غیرتجاری نیز مانند شرکت‌ تجاری دارای ساختار و ارکان خاصی‌ست تا بتواند امور خود را مدیریت و اهداف موسسین را محقق کند. نحوه فعالیت، اداره و ثبت موسسه غیرتجاری مشابه شرکت‌های بامسئولیت محدود است.

شرایط بیمه نامه حوادث انفرادی و نحوه محاسبه حق بیمه

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه نامه ای است که به موجب آن یک طرف (بیمه گذار/بیمه شده) تعهدمی کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی(حق بیمه) ازطرف دیگر(بیمه گر/شرکت بیمه) درصورت وقوع یا بروزحادثه غرامت وارده براوراجبران نموده ویا وجه معینی را بپردازد.

به گزارش چابک آنلاین: حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده منجر گردد.

الف) خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث

۱. فوت

به معنای مردن است، که در صورت فوت به علت حادثه، سرمایه بیمه به ذینفع (های) معین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت می شود.

۲. نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم

نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

بسته به وسعت ضایعه، نقص عضو و ازکارافتادگی کلی یا جزئی است. اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی باشد، کل سرمایه تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود. ولی اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه متناسب با ضایعه به وجود آمده پرداخت می گردد.

۳. جبران هزینه پزشکی

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده به طور مستقیم در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد

· هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه مراحل انجام معاملات انفرادی گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر، هر کدام که کمتر باشد .

· هزینه پزشکی شامل هزینه هایی است که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.

· حداکثر سرمایه جبران هزینه پزشکی ۲۰درصد سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .

۴.غرامت روزانه عمومی

غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد.ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.

حداکثر سرمایه غرامت روزانه عمومی ۵ درهزارسرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی

تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه عمومی عبارتند از:

·تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار

بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به ازکارافتادگی موقت بیمه شده گردد.

· بیمه گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که ازکارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد.

· تعهد بیمه گر درخصوص غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

· چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد بیمه گر از چهارمین روز ازکارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

۵. غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

غرامت روزانه در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد و ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.

حداکثر سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ۵ درهزارسرمایه فوت و نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .

· تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه بیمارستانی عبارتند از:

· تعهد بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کار افتادگی موقت و بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.

· غرامت روزانه بیمارستانیتعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

ب) استثنائات بیمه حوادث

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

۱. خودکشی و یا اقدام به آن.

۲. صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.

۳. مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

۴. ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.

۵. هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

۶. بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه نامه باشد.

۷. فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و معاونت). در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ج) خطراتی که دربیمه حوادث فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش اند:

۱. جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

۲. زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای.

۳. ورزش های رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای) هدایت و یا سرنشینی هلی­کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.

د : تعیین سرمایه

مهمترین مسئله در این قسمت تعیین سرمایه فوت و نقص عضو خواهد بود. در بیمه های اشخاص، موضوع مورد پوشش، جان انسان است و برای جان انسان نمی توان قیمت فرض کرد، بنابراین بیمه گذار با توجه به توان پرداخت حق بیمه می تواند هر سرمایه ای را پیشنهاد کند. ولی بیمه گر با توجه به عوامل موثر در تعیین سرمایه سقف تعیین می کند و در نهایت در یک مبلغ به توافق می رسند. در نتیجه تعیین سرمایه فوت و نقص عضو بین بیمه گر و بیمه گذار توافقی است. تعیین مبلغ سایر پوششهای حوادث، تابعی از سرمایه فوت و نقص عضو است (پوشش هزینه های پزشکی ۲۰ درصد، غرامت روزانه بیمارستانی و غرامت روزانه عمومی ۵درهزار سرمایه فوت و نقص عضو).

هـ : تعیین حق بیمه

پس از تکمیل فرم پیشنهاد و تعیین سرمایه، بیمه گر نسبت به محاسبه حق بیمه بر اساس آئین نامه بیمه مرکزی اقدام خواهد کرد. در تعیین نرخ حق بیمه چند عامل موثر است که مهمترین آن شغل بیمه شده

می باشد. بنابراین ما نیز محاسبه حق بیمه را بر اساس شغل توضیح داده و در خصوص تاثیر سایر عوامل در آینده به آن ها می پردازیم.

آئین نامه ۲۴ بیمه مرکزی ایران کلیه مشاغل را بر پنج طبقه (گروه) تقسیم کرده و در هر طبقه برای انواع پوشش های بیمه حادثه، نرخ تعیین نموده است. طبقه بندی مشاغل بیمه مرکزی و جدول نرخ آن در ادامه آمده است.

طبقه یک: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت های روزمره خود با حداقل خطر روبه­رو می باشند. از قبیل کارکنان اداری و دفتری، مدیران، معلمین و افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازند.

طبقه دو: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که در فعالیت های روزمره خود در مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یک با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فکر با دستشان هم کار می کنند، لیکن کار آن ها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود. از قبیل دندانپزشکان، مهندسین ناظر، بازاریاب ها، انبارداران، تعمیرکاران رادیو و تلویزیون، و اپراتورها و مهندسین کامپیوتر.

طبقه سوم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اکثر آن ها معمولاً با ماشین و ادوات صنعتی کار می کنند از قبیل کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک، مهندسین برق و کارگران ساختمانی.

طبقه چهارم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آن ها پر خطر است. کارگران غیر ماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند در این طبقه قرار دارند، همچنین پرس کار و برشکار فلز، دکل بند، مامورین آتش نشانی، رانندگان کامیون و تریلی، کارگران کشتی، شیشه انداز ساختمان، کارگران حفاری چاه های نفت، رفتگر و بار انداز، تحصیلداران با موتور سیکلت و افرادی که در بلندی ها کار می کنند، مثل نماشوی ساختمان و داربست بند.

طبقه پنجم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که درفعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبه­رو هستند، از قبیل خلبانان آزمایشی، کارگران زیر زمینی و افرادی که با مواد مذاب یا مواد منفجره سر و کار دارند.

مراحل راه اندازی نمایشگاه آثار هنری

گالری های هنری در بین منتقدان جدی هنر و مجموعه دارها و همچنین مردم عادی طرفداران بسیاری داشته و همواره بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند. دارندگان گالری های هنری معمولا افراد خلاق و تاثیرگذاری هستند. افتتاح و راه اندازی نمایشگاه آثار هنری نیازمند علاقه و همچنین کسب تجربه است. امروزه گالری ها شبیه به کسب و کارهای کوچکی هستند که هدف آن ها فروش و مراحل انجام معاملات انفرادی کسب درآمد است.

اگر مث اکثر هنرمندان سوالاتی مثل چگونه نمایشگاه نقاشی برگزار کنیم؟ و یا شرایط برگزاری نمایشگاه عکاسی چیست؟ ذهن شما را هم به خود مشغول کرده است، پیشنهاد می کنیم، مقاله زیر که در آن مراحل راه اندازی نمایشگاه آثار هنری را توضیح داده ایم مطالعه نمائید:

مراحل راه اندازی نمایشگاه آثار هنری

مرحله اول: هدف تان از راه اندازی گالری را تعیین کنید.

قبل از شروع باید اندازه، دامنه و چشم انداز گالری خود را تعیین کنید. هر مراحل انجام معاملات انفرادی گالری برای رسیدن به موفقیت باید چشم انداز و هویت مشخصی داشته باشد. نکته مهم این است که بدانید صرفا هدفتان از برگزاری نمایشگاه نمایش آثارتان و معرفی خود به عنوان هنرمند تازه کار است و یا علاوه بر نمایش قصد فروش آثار هنری تان را نیز دارید. این هدف است که همه چیز را از طراحی فضا و انتخاب آثار هنری گرفته تا مشتریانی که به سمت گالری جذب می شوند، مشخص می کند. به این فکر کنید که مراحل انجام معاملات انفرادی از چه هنری لذت می برید و این که افرادی که در منطقه شما هستند به چه سبک کارهایی علاقه دارند.

سبک کاری را انتخاب کنید که در مورد آن به اندازه کافی دانش داشته باشید. زمانی که شما در مورد حرفه خود اطلاعات کافی داشته باشید، مخاطبان شما با شما احساس راحتی بیشتری خواهند داشت.

مرحله دوم: بازار هدف خود را بشناسید.

مانند هر کسب و کار دیگری، ابتدا لازم است بازار هدف خود را بشناسید. قبل از راه اندازی نمایشگاه آثار هنری بهتر است یک لیست از مشتریان بالقوه خود انتخاب نمایید. داشتن این لیست به شما کمک می کند تا بتوانید آثار خود را به فروش رسانده و به رشد کسب و کار خود کمک کنید.

مرحله سوم: با توجه به سرمایه تان انتخاب کنید.

برای شروع راه اندازی نمایشگاه آثار هنری نیاز به بودجه و سرمایه دارید. هزینه های اولیه شامل اجاره فضا، تجهیزات لازم، استخدام کارمند و سایر عواملی است که برای شروع نیاز خواهید داشت. اگر خودتان نمی توانید به تنهایی از پس این هزینه ها برآیید، بهتر است به دنبال سرمایه گذار و شرکای تجاری باشید. همیشه می توانید با دریافت وام نیز فعالیت خود را آغاز کنید.

مرحله چهارم: محل مناسبی برای نمایشگاه انتخاب کنید.

مکان گالری هنری باید به راحتی قابل دسترسی باشد. فضای داخلی گالری نیز بهتر است قابلیت برگزاری چندین مجموعه هنری را داشته باشد. بسیاری از گالری های هنری، برای مهمانان خود، میهمانی هایی را برگزار می کنند، بنابراین این فضا باید برای برگزاری این گونه مراسم ها مناسب باشد. واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، زیرا ممکن است نتوانید در بهترین نقطه شهر فضا اجاره کنید، با این حال اطمینان حاصل کنید، که گالری شما برای اهداف شما به اندازه کافی فضا دارد. سعی کنید در مناطق پرجمعیت و در نزدیکی آموزشگاه های هنری مکانی مناسب را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب مکان گالری، بهتر است به فکر طراحی فضای داخلی نمایشگاه خود باشید. طراحی داخلی باید با دید شما مطابقت داشته باشد. سعی کنید کاملا از نظر روان شناسی تمام زوایا را در نظر بگیرید، به عنوان مثال به نورپردازی، رنگ دیوارها و کف ساختمان دقت کنید. چیدمان و نحوه قرار دادن وسایل نیز روی مخاطب تاثیر به سزایی گذاشته و بهتر است قبل بازگشایی نمایشگاه تمامی این موارد را به خوبی بررسی و اجرا نمایید.

مرحله پنجم: با سایر هنرمندان ارتباط ایجاد کنید.

برای یافتن هنرمندان، دارندگان و فروشندگان آثار هنری، باید در رویدادهای مهم هنری شرکت کرده تا با هنرمندان بیشتری آشنا شوید. سعی کنید به هر سازمان محلی، موزه یا انجمن مربوط به هنر بپیوندید. هنرمندان برجسته تمایل دارند تا آثار خود را در گالری های پرفروش و شناخته شده به نمایش بگذارند. یک گالری هنری جدید که هنوز سابقه ای در برگزاری نمایشگاه آثار هنری ندارد، احتمالا در شروع کار با چالش هایی روبه رو خواهد شد. سعی کنید هنرمندان جدیدی را با آثار فاخر انتخاب کرده که مایل به نمایش کار خود در نمایشگاه شما باشند. همان طور که دانش خود را از جایگاه خود و جامعه هنری افزایش می دهید، در شناخته شدن توسط سایر هنرمندان نیز بهتر خواهید شد.

با نشان دادن صداقت در معاملات خود، روی جذب و نگهداری هنرمندان تلاش کنید. با حفظ این روابط، مطمئن خواهید شد که هنرمند مجددا به سراغ شما خواهد آمد.

مرحله ششم: شبکه سازی کنید.

برای راه اندازی نمایشگاه آثار هنری حتما لازم نیست که از نقاشی ها یا طرح های خاصی استفاده کنید، شما می توانید با خیال راحت از کارهای عکاسان، مجسمه سازان و انواع دیگر هنرهای تجسمی و … بهره ببرید. انتخاب گسترده آثار باعث می شود جوّ پویایی به همکاری ها بخشیده شود و مشتریان شما لذت بیشتری ببرند. به طور کلی بهترین کار این است که با دعوت از هنرمندان، شاعران و نوازندگان، جوّ نمایشگاه خود را پویا و زنده نگه دارید.

هنرمندان باید با هم ارتباط برقرار کرده و شبکه هنری خود را گسترش دهند. حفظ رابطه خود با منتقدان هنری نیز راه خوبی بری ایجاد علاقه به گالری است. پس سعی کنید متن و تصاویر متنوعی برای منتقد یا روزنامه نگار فراهم کنید.

پس از این که تمام شرایط را برای راه اندازی نمایشگاه آثار هنری فراهم کردید، وقت آن رسیده تا گالری خود را افتتاح کنید. برای افتتاح نمایشگاه خود، رویدادی را برنامه ریزی کنید و در آن از گروهی از هنرمندان و دوستان خود دعوت نمایید. تبلیغ مناسب از طریق رسانه های اجتماعی و مجله های هنری، روش های خوبی برای اطلاع رسانی هستند.

پس از راه اندازی نمایشگاه، داشتن یک وب سایت شامل تصاویر باکیفیت از آثار هنری، بیوگرافی هنرمندان و حتی نمایش گالری آنلاین و همچنین حضور فعال در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک، توییتر و… به حفظ رابطه شما با مخاطب کمک کرده و هنرمندان بیشتری را به سمت شما جذب خواهد نمود. توجه داشته باشید که در آغاز هرکاری، مشکلاتی وجود خواد داشت، برای موفقیت در گالری هنری نیز نیاز به زمان، صبر و استقامت خواهید داشت، که کلید رشد در هر کسب و کاری است.

گالری ایده که از معروف ترین گالری های تهران است با در نظر گرفتن بسترهای مناسب اقتصادی همسو با فرهنگ و هنر، تلاش می‌کند تا سهم خود را در توسعه‌ پایدار اقتصاد هنر ایفا کند و هنرمندان را از این منظر نیز پشتیبانی خواهد کرد.

مراحل انجام معاملات انفرادی

در ابتدا برای پیش ثبت نام شماره اقتصادی به وب سایت https://tax.gov.ir/action/do/registrationselector مراجعه نمایید. پس از دریافت کد رهگیری به سایت https://ntr.tax.gov.ir/account/login مراجعه نمایید. . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

خرید بلیط از فلایتیو چه مزیت هایی دارد؟

خرید بلیط از فلایتیو این است که بلیط هایش تنها به هواپیما محدود نمی شود و شما می توانید برای خرید بلیط قطار نیز از این سایت و یا اپلیکیشن آن اقدام کنید. برای این کار به قسمت خرید بلیط رفته و روی کلمه ی قطار کلیک می کنید. سپس مبدأ، مقصد، روز و تعداد مسافران را انتخاب کرده و بلیط خود را برای آن روز جست وجو می کنید. در صورتی که بلیط قطار برای همان روز موجود نباشد و یا شما قصد داشته باشید روزهای نزدیک به .

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

سازی نماید. مثلا می توان تقویم اطلاعات ارز مشخصی را شخصی سازی کرد و فقط رویداد های تاثیر گذار بر آن را دریافت کند. در قسمت انتهای تقویم اقتصادی مقدار حقیقی و مقدار قبلی و پیش بینی شده وجود دارد که با توجه به شاخص ها مقادیر آن مشخص می شود.قابل ذکر است کپی ترید ها و تریدکیت ها به صورت خودکار از تقویم اقتصادی استفاده میکنند،شما میتوانید با استفاده کردن از این ابزار از قابلیت های تقویم .

جلالی کیست و چگونه جذب موساد می شود؟

عمدتا چیزی که مطرح می کردند می گفتند که بر اساس این مدارک، علیرغم این که شما پزشک هستید اما در این پروژه بوده اید! ما الان اطلاعات خیلی جامعی داریم و از کانالهای مختلف توانستیم اطلاعات خیلی خوبی به دست بیاوریم. اما یک سری سوالات تکمیلی داریم که هم پازل خود را بتوانیم تکمیل کنیم و اطلاعات قبلی را تکمیل کنیم و هم صحت برخی از اطلاعات را تایید کنیم و یک سری سوالات را در راستای کار شما وجود داشته باشد .

آیا سقوط ارزش رمزارزها نشانگر یک فروپاشی مالی بزرگتر است؟

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. کسری حسنی / با توجه به سقوط اخیر بازار رمزارزها و از دست رفتن نزدیک به 2 تریلیون دلار در این بازار، یک سوال مهم به وجود آمده که آیا رمزارزها می توانند سبب کاهش رشد اقتصادی گسترده تری شوند؟ شاید فکر کنید که این نگرانی ها برای یک بازار نسبتا نوپا، زیاده روی است اما همین بازار در حال حاضر در میان عموم .

آیا به محله افوشته نطنز سفر کرده اید؟

ساخته شده است. این حمام در سطحی پایین تر از کوچه قرار گرفته و با پاگردی قبل از ورودی و پله، به هشتی کوچکی وارد می شود که سنگ نوشته ای به دیوار مقابل در ورودی نصب شده است. صفه های رواق جنوب غربی حدود 50 سانتی متر از کف رواق بالاتر قرار داشته و در وسط هر 3 رواق، حوض آب کم عمقی با دیواره و فواره سنگی دیده می شود. حوض میانی به صورت کثیرالاضلاع هشت ضلعی و دو حوض دیگر به صورت شش ضلعی است و سقف همه قسمت .

مراحل ثبت نام سریع در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت می شود و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر .

آغاز فروش فوری 6 محصول سایپا از امروز در سایت یکپارچه فروش / لینک و نحوه ثبت نام

هدایت می شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این .

فروش فوری 6 محصول سایپا ویژه مادران (27 اردیبهشت) + لینک و جزییات

فحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش .

شرایط فروش فوری ایران خودرو

) وارد صفحه ورود و ثبت نام خواهند شد. با انتخاب گزینه ثبت نام ، کاربر به صفحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت .

جزییات فروش فوری ایران خودرو امروز 27 اردیبهشت 1401 / چگونه در سایت یکپارچه فروش ثبت نام کنیم؟

گزینه ثبت نام ، کاربر به صفحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران .

قیمت خودرو

تصویر زیر می بینید. نکته جالب توجه در مورد تصویر وسط است که قربانی را انتخاب کرده است که نیازش کاملا منطبق با صفحه جعلی (پشتیبانی ورم هول) باشد. ما برای نمونه لینک صفحه سوم یعنی پشتیبانی جعلی کیف پول کوین بیس را باز کردیم و با صفحه زیر مواجه شدیم. در این فرم پس از درخواست اطلاعات و طرح مشکل (این بخش از فرم کاملا فرمالیته است) از کاربر خواسته می شود تا برای حل مشکل، کلید خصوصی خود را .

آغاز ثبت نام متقاضیان در سامانه یکپارچه فروش خودرو/ چگونه ثبت نام کنیم؟

. ، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. متقاضی ثبت نام خودرو، پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می کند. تکمیل فیلدهای ستاره دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه ثبت و ادامه وارد .

وضعیت مالیات بر نشر کتاب در نمایشگاه کتاب بررسی شد

حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی خود باید اظهار نامه تنظیم کنند و اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد. دوم نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک است. سوم صدور و نگهداری صورت حساب الکترونیکی معاملات توسط مودیانی که به عرصه کالا و یا خدمات اشتغال دارند. چهارم پرداخت مالیات است. پنجم کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر. ششم ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مودیان که ثبت معاملات در این سامانه به منزله ثبت در .

راهنمای ثبت نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای اجرای بند 5 از دستورهای ابلاغی رئیس جمهوری در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال شد. تاریخ آغاز ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بر همین اساس در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته، متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت های خودروسازی ارائه شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 ، امکان ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فراهم خواهد شد. جزئیات ثبت نام خودرو در نخستین دوره فروش خودر .

علت اختلال در سامانه یکپارچه فروش خودرو

وارد کرد. - من به مرحله انتخاب ماشین رسیدم میگه امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد نمی تونم ماشین انتخاب کنم کد رهگیری نگرفتم میگه درقسمت انتخاب وسیله پیغام ثبت نام مجدد میده ندارم. - قسمت انتخاب استان و شهر فعال نیست. - در صفحه سامانه اسممون اومده ولی دیگه فرم برای ثبت اطلاعات تکمیلی باز نمیشه،اگر با این ترتیب چه باید کرد و چقدر باید منتظر باشیم. - الان دو روزه سایت های هدفندی یارانه و هدفمندی معیشتی و سامانه یکپارچه خودرو از دسترس خارج هستن اینا که نمیتونن یه سایت درست طراحی کنن چرا اینقدر سایت فعال می کنند لطفا پیگیری کنین. .

پست الکترونیکی چیست؟

این صورت می توانید به هر چند نفر که می خواهید یک ایمیل را ارسال کنید. نکته دیگر این است که اگر می خواهید به چند نفر ایمیل بفرستید ولی آنها متوجه نشوند که این ایمیل به چند نفر دیگر هم ارسال شده کافی است آنها را در قسمت BCC وارد کنید که در تصویر بالا با عدد 3 مشخص است. نکته دیگر اینکه شما می توانید فایل و یا فایل هایی را تا حجم 25 مگا بایت با ایمیل خود برای مخاطب خود ارسال کنید کافی است در پایین فرم روی عکس گیره کلیک کنید و یک یا چند فایل را انتخاب کنید. 5. در پایان برای ارسال ایمیل روی دکمه Send کلیک کنید. .

ماجرای اختلال در سامانه فروش یکپارچه خودرو

در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. بر اساس گزارش های دریافتی برای ثبت نام هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منوی اصلی سامانه، برای ثبت نام اقدام می کند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند. در .

راهنمای اصول معامله سیمان در بورس

کارمزد و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند که این مالیات همراه با معامله پرداخت می شود سخن پایانی با توجه به خاص بودن صنعت سیمان در ایران و میزان بالای صادرات آن به خارج از کشور، پیوستن سیمان به بورس کالا، پتانسیل بالایی برای انجام معاملات سیمان در بورس کالا دارد و می تواند سود زیادی برای خریداران این گروه را به همراه داشته باشد. در این مقاله به سوالاتی از قبیل چگونگی انجام معاملات سیمان در بورس کالا از صفر تا صد و مراحل آن ، چگونگی دریافت کد بورسی مربوط به خرید و فروش در بورس کالا، شروط مهم معاملات خرید سیمان از بورس کالا، نیز پاسخ داده شد. .

جزییات جدید از پرداخت وام ازدواج | متقاضیان وام ازدواج بخوانند

. cbi.ir شوید. به شما پیشنهاد می کنیم که حتما از مرورگر لپتاپ یا کامپیوتر استفاده کنید. بعد از کلیک روی لینک زیر شما وارد صفحه ای می شوید که شامل دو گزینه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و گزینه دیگر مربوط به وام فرزندآوری است. اگر شما قصد ثبت نام وام ازدواج 1401 را دارید روی گزینه اول کلیک کنید. سپس وارد صفحه ای مانند زیر می شوید. از منو سمت راست گزینه “ثبت نام جدید” را انتخاب کنید. سپس وارد صفحه ای می شوید که دارای فرم ثبت نام وام ازدواج 1401 است. در این فرم شما باید در کادر اول شماره ملی و سپس تاریخ تولدتان را وارد نمایید. .

نحوه اعتراض به یارانه | افزایش قیمت کالاهای قبلی قانونی است؟

مشاهده می کنید. یعنی خانوار شما مشمول دریافت یارانه نقدی دولت نبوده و مبلغی به حساب تان واریز نمی شود. حال امکان ثبت درخواست اعتراض به صورت انلاین برای شما وجود دارد. 6. در پایین صفحه شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانواده می بینید. در این قسمت نام همه اعضا به دنبال سرپرست ذکر شده و مجموع درآمد ماهانه اعضای خانواده مشخص شده است. هم چنین در ادامه نوع خودرو هر کدام از اعضا هم در صورت وجود .

آغاز ثبت نام متقاضیان در سامانه یکپارچه فروش خودرو/ چگونه ثبت نام کنیم؟

. ، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. متقاضی ثبت نام خودرو، پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می کند. تکمیل فیلدهای ستاره دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه ثبت و ادامه وارد .

آشنایی با ثبت برند

در حوزه تبلیغات، ارائه خدمات و محصولات و. به دست آورده اید. به همین دلیل هم به واسطه احترام به حقوق مردم و مشتریان توانستید بازار خوب، پر رونق و همین طور پرسودی را نیز برای خود دست و پا کنید. در چنین شرایطی عدم ثبت برند می تواند به اعتبار و محبوبیت کاری شما لطمه بسیاری وارد کند، چراکه دیگر پشتوانه ثابتی نداشته و تقریباً نمی توانید جای پای خود را محکم تر حفظ کنید. .

شرط جدید و مهم در ثبت نام سامانه فروش یکپارچه خودرو

پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می کند. تکمیل فیلدهای ستاره دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه ثبت و ادامه وارد صفحه اصلی سامانه برای انتخاب خودرو می شود. کاربر در این صفحه با .

عرضه گسترده همزمان 33 مدل خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو از امروز

انتخاب گزینه ثبت نام ، کاربر به صفحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را مراحل انجام معاملات انفرادی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به .

ساخت درگاه پرداخت دونیت

، شما به صفحه ی جدیدی وارد می شوید که در آن باید اطلاعات ضروری برای گذراندن مرحله پیش ثبت نام را طبق توضیحات وارد کنید. این اطلاعات در بسیاری از مواقع شامل: نام، نام خانوادگی، شماره موبایل، کد معرف (در صورت وجود) و. هستند. قدم سوم: ورود به بخش ثبت نام اصلی و احراز هویت چنانچه اطلاعات وارده در بخش پیش ثبت نام دارای صحت کامل باشند، وب سایت به صورت خودکار شما را به صفحه ثبت نام .

جزئیات ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از سه شنبه 27 اردیبهشت 1401+ شرایط

تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می کند. تکمیل فیلدهای ستاره دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه ثبت و ادامه وارد صفحه اصلی سامانه برای انتخاب خودرو می شود. مرحله چهارم: انتخاب خودرو .

قیمت خودرو

. مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت نام کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می کند. تکمیل فیلدهای ستاره دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه ثبت و ادامه وارد صفحه اصلی سامانه .

راهنمای ثبت نام مدارس شاهد از طریق سایت پادا

یک سری اطلاعات مانند نام کاربری و مراحل انجام معاملات انفرادی رمز عبور، خواسته می شود که باید آن ها را وارد کرده و سپس گزینه ورود کاربران را بزنید. حال نیاز است فرم تقاضانامه مربوط به ثبت نام را تکمیل نموده و کد رهگیری صادر شده از طرف سایت را دریافت کنید. توجه داشته باشید که هر دو گروه دانش آموزان شاهد و غیر شاهد، بعد از انجام مراحل ثبت نام اینترنتی، لازم است مدارک لازم را با مراجعه به مدرسه محل تحصیل .

سامانه یکپارچه فروش خودرو| از نحوه خرید خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو تا محدودیت های ارائه شده در .

این ترتیب، نام و نام خانوادگی شما، به عنوان کاربر سایت، در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. 4- این فرم، مخصوص وارد کردن اطلاعات تفصیلی در اصلی سامانه فروش یکپارچه خودرو می باشد. تکمیل فیلد های ستاره دار، در این فرم، اجباری بوده و در انتها، با کلیک بر روی گزینه ثبت و ادامه ، به صفحه اصلی سامانه، هدایت شده تا برای انتخاب خودرو، اقدام نمایید. نحوه خرید .

معرفی و خرید لجر نانو اس پلاس

نانو اس پلاس، توانایی ذخیره سازی NFT ها است. کاربران می توانند با استفاده از نرم افزار اختصاصی لجر لایو (Ledger Live) به مدیریت NFT های خود بپردازند. برای این کار کافی است وارد والت اتریوم ( یا هر بلاک چینی که از NFT پشتیبانی می کند) شده و بر روی قسمت دیدن NFT ها کلیک کنید (See All NFT). تمامی متادیتا و اطلاعات مربوط به NFT از سازندگان مراحل انجام معاملات انفرادی آن استخراج می شود. برای مشاهده ی دقیق تر NFT، آن را .

نحوه تنظیم وکالت نامه برای کارآموزان وکالت / مراحل تدوین و امضای قرارداد وکالت

نحوه تنظیم وکالت نامه برای کارآموزان وکالت + مراحل تدوین و امضای قرارداد وکالت

نحوه تنظیم وکالت نامه برای کارآموزان وکالت + مراحل تدوین و امضای قرارداد وکالت

وکلاپرس- کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان در یک فایل پی دی اف نحوه تنظیم وکالت نامه برای کارآموزان وکالت دادگستری را تشریح کرد.

این فایل اگرچه برای تنظیم وکالت نامه های سنتی (کاغذی) تنظیم شده است، ولی اصول و رؤوس مطالب آن، جهت وکالت نامه های الکترونیک و همچنین برای سایر وکلای دادگستری نیز قابل رعایت و اجرا است.

نحوه تنظیم وکالت نامه

بخش اول- کلیات

بند اول- قضاوت ابتدائی توسط کارآموز، احراز ذی نفع و احراز هویت ذی نفع

دعوا قابلیت پیشرفت داشته و بر حق باشد و شخصی که محق است، به کارآموز مراجعه کرده باشد.) مستنبط از قسم نامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۴)

بند دوم- جلب موافقت شفاهی وکیل سرپرست قبل از نگاشتن قرارداد و وکالت نامه

(موضوع ماده ۳۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و طبق بند ۳-۱۱ ماده ۱۱ آیین نامه شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری و بند الف از ماده ۲۸ همین آیین نامه)

بند سوم- تهیه و امضای قرارداد جداگانه با موکل) قبل از تحریر و امضای وکالت نامه)

کلیه شروط و مشخصات دعوا و حتی مشخصات طرف موکل، نوع و مشخصات اسنادی که موکل مورد استناد قرار می‌دهد و اظهارات و مدافعات موکل، اثرات عدم پیشرفت کار، چگونگی برقراری ارتباط با موکل و ابلاغ اطلاعات پرونده به موکل) از طریق پیامک، نشانی الکترونیک، تلفن، پست و …)مبلغ و مواعد پرداخت حق الوکاله و ضمانت اجرای آن و غیره تماماً باید در قرارداد خصوصی جداگانه تصریح و امضا گردد.(موضوع ماده ۳۲ و ۴۵ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)

بند چهارم- استفاده از فرم وکالت نامه ویژه کارآموزان

(موضوع ماده ۶۳ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و طبق ماده ۴۴ شرح وظایف کارآموزی)متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد.

بند پنجم- تایپ وکالت نامه

(حتی المقدور، موضوع ماده ۶۲ نظامنامه قانون وکالت)

بند ششم- متحد المتن بودن نسخه‌های وکالت نامه

لزوم مخدوش نبودن وکالت نامه مانند خط خوردگی لاک گرفتگی و تسلیم نسخه دوم به موکل و نسخه سوم به وکیل سرپرست و تهیه تصویر آن در پرونده مخصوص به خود (موضوع ماده ۴۵ شرح وظایف کارآموزی)

بندهفتم- شمول مقررات انتظامی وکلا نسبت به کارآموزان

(حسب ماده ۸۸ از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و طبق ماده ۳۵ شرح وظایف کارآموزی)

بخش دوم- مشخصات و مندرجات

بند اول- مشخصات موکل

۱– موکل شخص حقیقی است:

الف- موکل رشید و دارای اهلیت استیفا (عاقل مختار)

الف-۱ شخص موکل حضور دارد و حسب ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذی نفع محسوب می‌شود و اصالتاً و رأساً وکالت نامه را امضا می‌کند.

الف-۲ شخص موکل حضور ندارد و به توسط وکیل وی حسب وکالت نامه رسمی مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مدنی، اعطای وکالت می‌شود.

ب- موکل صغیر (فاقد اهلیت استیفا)توسط ولی خاص یا قیم

قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳: «… محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به مراحل انجام معاملات انفرادی طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.»

ب-۱- ولی خاص شامل پدر، جد پدری و وصیّ موضوع ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی (مدارک مثبت سمت ولایت و وصایت، ضمیمه وکالت نامه باشد).

ب-۲- قیم شامل قیم اتفاقی معیّّن از سوی دادسرا مانند تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون آ.د.ک. یا مادر طفل یا کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد برای مطالبه نفقه حسب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قیم منصوب توسط اداره سرپرستی صغار

پ- موکل مراحل انجام معاملات انفرادی سفیه یا مجنون (محجور، فاقد اهلیت استیفا)

ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «… هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»

پ-۱ امین موقت موضوع ماده ۶۴ قانون امور حسبی

پ-۲ قیم منصوب از سوی دادگاه به توسط اداره سرپرستی محجورین موضوع مواد ۴۸ تا ۹۵ از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

۲– موکل شخص حقوقی است:

الف- شخص حقوقی خصوصی مانند شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری بخش خصوصی به توسط هیأت مدیره حسب اختیار حاصل از اساسنامه مربوطه و ماده ۱۱۸ قانون شرکتهای سهامی مصوب ۱۳۴۸ و مواد ۵۸۳، ۵۸۴ و ۵۸۹ از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بند ۹ از ماده ۳۷ از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

ب- شخص حقوقی عمومی و دولتی مانند شهرداری (بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴)و سازمان محیط زیست و یا بنیاد مستضعفان به توسط اشخاص منصوب و مجاز به عنوان مدیر قانونی حسب ابلاغ صادره از سوی بالاترین مقام

پ- موقوفات عام و خاص حسب مورد به توسط متولی منصوص یا منصوب موضوع ماده ۳ یا به توسط اداره اوقاف مربوطه موضوع بند ۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳

بند دوم- مشخصات وکیل

۱-ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی و نیز درج شماره پروانه (حسب ماده ۴۰ شرح وظایف کارآموزی)

۲-تعداد وکیل

الف- یک وکیل در یک وکالت نامه

ب- دو وکیل در یک وکالت نامه (در دعاوی حقوقی،۲ نفر وکیل حسب ماده ۳۱ قانون آ.د.م. و در دعاوی کیفری که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک نیست، نیز ۲ نفر وکیل حسب تبصره ماده ۳۴۶ قانون آ.د.ک). تصریح به اختیار اقدام هر یک از وکلا به صورت انفرادی یا اجتماعی موضوع ماده ۶۶۹ قانون مدنی و در صورتی که وکالت به اجتماع باشد، حسب ماده ۶۷۰ آن قانون به موت یکی از آنان وکالت دیگری باطل می‌شود.

۳-اقامتگاه وکیل: اقامتگاه وکیل (کارآموز) طبق بند ۱-۳-۱۱ از ماده ۱۱ و همچنین ماده ۴۲ شرح وظایف کارآموزی، همان اقامتگاه(محل دفتر وکالت)وکیل سرپرست است.

بند سوم- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف

«هر شخص حقیقی و یا حقوقی مقیم هر جا باشد.»

در عقد وکالت شخصیت طرف دعوای موکل، دخالت و تأثیری ندارد؛ ولی از حیث این که معلوم باشد دعوای موکل به طرفیت چه کسی اقامه شود مهم است. گاهی اوقات تشخیص خوانده‌ی دعوا یا مشتکی عنه، آسان نیست. چه بسا دعوای حقوقی مطرح گردد و خوانده‌ی دعوا ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند.

بند چهارم- موضوع وکالت

(طبق ذیل تبصره ۳ از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و حسب ماده ۳۸ شرح وظایف کارآموزی، کارآموزان حق وکالت در دعاوی‌ای که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد، ندارند). توجه به مطالب ذیل ضروری است:

از ذکر موضوع وکالت به صورت کلی و عام الشمول خودداری شود؛ چه بسا برای موکل این توقع و انتظار پیش آید که هر دعوای دیگری در همان ارتباط و موضوع نیز داخل در وکالت و مشمول همان حق الوکاله ای است که بدواً توافق شده است.

در وکالت اختصاصی نیز البته باید موضوع وکالت به نحوی جامع و همچنین مانع باشد تا در موقع اعلام وکالت شبهه و اختلافی پیش نیاید و وکالت نامه منطبق با موضوع دعوا و پرونده باشد.

بند پنجم- حدود اختیارات

وکالت در هر امری طبق ماده ۶۷۱ از قانون مدنی، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ طبق ماده ۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد؛ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی (مانند واخواهی موضوع ماده ۳۰۵ و حق تجدیدنظر موضوع بند الف ماده ۳۳۵ و یا اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ از قانون آ.د.م. و همچنین واخواهی از ارای غیابی کیفری موضوع ماده ۴۰۶ و یا تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۲۷ یا اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ از قانون آ.د.ک).

توجه به تبصره ماده ۴۷ ضروری است؛ زیرا در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و ابتدای مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل محسوب خواهد شد.

 • وکالت در مصالحه و سازش (موضوع مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ از قانون آ.د.م. و یا ماده ۷۵۲ قانون مدنی)
 • وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند (موضوع مواد ۲۱۶ تا ۲۲۲ از قانون آ.د.م. و مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ از قانون مدنی)
 • وکالت در تعیین جاعل (موضوع ماده ۲۲۷ از قانون آ.د.م.)توجه به این امر که اگر شکایت کیفری جعل مواجه با قرار منع تعقیب شود، برای موکل خطر اتهام موضوع ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود خواهد داشت. لذا ضرورت دارد برای تعیین جاعل در قرارداد جداگانه شخص جاعل و نوع جعل تعیین و تصریح شده باشد.
 • وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور (موضوع مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در توکیل (موضوع ذیل ماده ۴۲ از قانون آ.د.م. و ماده ۲۹ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)
 • وکالت در تعیین مصدق و کارشناس (موضوع مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ از قانون مراحل انجام معاملات انفرادی آ.د.م).
 • وکالت در دعوای خسارت (موضوع مواد ۵۱۵ تا ۵۲۲ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا (موضوع ماده ۱۰۷ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در جلب شخص ثالث (موضوع مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ از قانون آ.د.م.)و دفاع از دعوای ثالث(مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث (موضوع مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن (موضوع مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ از قانون آ.د.م).
 • وکالت در ادعای اعسار (موضوع مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ از قانون آ.د.م. و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳/۳/۱۳۹۴)
 • وکالت در قبول یا رد سوگند (موضوع مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ از قانون مدنی و مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ از قانون آ.د.م. و موضوع مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و موضوع مواد ۳۳۱ تا ۳۳۴ از قانون آ.د.ک).

تبصره ۱ اشاره به شماره‌های یاد شده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ سوگند، شهادت، اقرار، لعان (لعن سوگندوار در باره زنا) و ایلاء(سوگند شوهر به عدم مقاربت با همسر)قابل توکیل نمی‌باشد.

درخواست صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات آن، اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی به نام موکل (موضوع ماده ۳۶ قانون آ.د.م).

بند ششم- حق الوکاله و ترتیب پرداخت مالیات آن توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد:

آیین نامه تعرفه حق الوکاله توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ در ۳۴ ماده تصویب شده است؛

ماده ۱۰۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن (الف، ب، ج و د) مقرر کرده که ۵ درصد حق الوکاله بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال شود.

در صورتی که روی وکالت نامه تمبر مالیات مقرر، الصاق و ابطال نگردد، طبق تبصره ۱ از ماده ۱۰۳ مذکور، وکالت وکیل در هیچ یک از مراجع پذیرفته نمی‌شود، مگر در مورد وکالت نامه های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نیست که در این صورت حسب تبصره ۲ ماده مذکور وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های مذکور مکلفند ۵ درصد وجوهی را که به وکلا می‌دهند، کسر و به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

حسب تبصره ۳ ماده مذکور اگر پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه نخواهد بود.

بند هفتم- تاریخ وکالت نامه

باید تاریخ همان روزی درج گردد که وکالت نامه در نزد وکیل امضا می‌شود. نباید تاریخ دیگری سهواً یا عمداً درج گردد؛ چون این تاریخ می‌تواند اثباتاً یا نفیاً واجد آثار حقوقی و قضائی باشد. (توجه به عبارت ذیل ماده ۳۴ و تبصره آن از قانون آ.د.م). تاریخ باید هم عددی و هم به حروف درج شود.

بند هشتم- امضای موکل

حسب مورد شخص حقیقی، رأساً وکالت نامه را امضا می‌کند ولی از سوی شخص حقوقی به توسط صاحب امضای مجاز و عنداللزوم مهر مربوطه اقدام می‌شود. اشخاصی که وکالت نامه را امضا می‌کنند الزاماً نام و نام خانوادگی خود را با دستخط خود بنویسند و امضا کنند.

بند نُُهم- محل گواهی (موضوع صدر ماده ۳۴ از قانون آ.د.م).

در این قسمت از وکالت نامه وکیل گواهی می‌کند که اشخاص (الزاماً حقیقی) با مشخصات نام و نام خانوادگی(حسب مورد) اصالتاً یا وکالتاً یا به عنوان عضو یا رئیس یا نایب رئیس و یا مدیر عامل یا متولی و امثالهم، وکالت نامه را در حضور وکیل امضا و مهر کرده یا انگشت زدند. در صورتی که موکل در زندان یا خارج از کشور باشد، وکالت نامه نزد موکل ارسال می‌شود تا حسب مورد در حضور رئیس زندان یا مأمورین سیاسی و کنسولی امضا و گواهی شود.

بند دهم- امضای کارآموز (موضوع ماده ۶۵۷ از قانون مدنی)

باید توجه داشت که اگر وکالت نامه در نزد وکیل امضا شود، وکیل باید دو فقره امضا در وکالت نامه داشته باشد: یک امضا در مقام قبول و انعقاد عقد وکالت و امضای دیگر در مقام گواهی است.

بند یازدهم- امضای وکیل سرپرست

(موضوع ماده ۳۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و طبق بند الف و ح از ماده ۲۸ شرح وظایف کارآموزی)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.