چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟


mohammad گفت:

سند حسابداری زیان انباشته

قبل از اینکه زیان محاسبه شده را به سند اختتامیه منتقل نمایید می بایست عملیات بستن حساب ها در پایان سال را به طور کامل انجام دهید .

این عملیات شامل موارد ذیل می باشد :

عملیات بستن حساب ها در پایان سال

 • بستن حساب های موقت
 • محاسبه مالیات عملکرد
 • انتقال سود و زیان دوره به سود و زیان انباشته
 • صدور سند اختتامیه

بستن حساب های موقت

برای شروع انجام عملیات بستن حساب ها در ابتدا می بایست حساب های موقت و به عبارت دیگر حساب درآمد و هزینه را ببیندیم.

برای انجام اینکار حساب درآمد را بدهکار و هزینه ها را بستانکار می نماییم .

در هنگام بستن حساب ها ی موقت ما به التفاوت حساب درآمد و هزینه که نشان دهنده سود و زیان دوره می باشد را به حساب سود و زیان سال جاری – عملکرد منظور می نماییم .

حال زیانی شما محاسبه نموده اید در اینجا مشخص خواهد شد .

اگر مجموع اقلام بدهکار ( درآمد ها ) بیش تر باشد سود و در صورتی که اقلام بستانکار ( هزینه ها ) فزونی یابد زیان شناسایی می شود .

سند حسابداری بستن حساب های موقت در صورتی که شرکت دارای سود باشد :

درآمد عملیاتی – فروش کالا و خدمات بدهکار

در آمد غیر عملیاتی – سود سپرده بدهکار

بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته بستانکار

هزینه های اداری و تشکیلاتی بستانکار

سود و زیان سال جاری – عملکرد بستانکار

سند حسابداری بستن حساب های موقت در صورتی که شرکت دارای زیان باشد :

درآمد عملیاتی – فروش کالا و خدمات بدهکار

در آمد غیر عملیاتی – سود سپرده بدهکار

سود و زیان سال جاری – عملکرد بدهکار

بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته بستانکار

هزینه های اداری و تشکیلاتی بستانکار

محاسبه مالیات عملکرد

در صورتی که بعد از بستن حساب های موقت به سود برسیم می بایست با توجه به نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی و با نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی نسبت به محاسبه مالیات ابرازی عملکرد اقدام نماییم .

با توجه به اینکه زیان شناسایی نموده اید نیازی به محاسبه مالیات ندارید .

سند حسابداری مالیات عملکرد ابرازی

سود و زیان سال جاری – عملکرد بدهکار

مالیات پرداختنی بستانکار

انتقال سود و زیان دوره به سود و زیان انباشته

در این مرحله زیان شناسایی شده و یا سود شناسایی شده پس از کسر مالیات را به حساب سود و زیان انباشته منظور می نماییم .

سند حسابداری انتقال سود و زیان سال جاری به سود و زیان انباشته در صورتی که شرکت دارای سود باشد

سود و زیان سال جاری – عملکرد بدهکار

سود و زیان انباشته بستانکار

سند حسابداری انتقال سود و زیان سال جاری به سود و زیان انباشته در صورتی که شرکت دارای زیان باشد

سود و زیان انباشته بدهکار

سود و زیان سال جاری – عملکرد بستانکار

صدور سند اختتامیه

در این مرحله کلیه حساب های دائم مانند دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحیان سرمایه را با بدهکار کردن بدهی و حقوق صاحبان سرمایه و بستانکار کردن دارایی ها می بندیم .

مالیات عملکرد شرکت ها چیست؟

مالیات بر عملکرد شرکت ها

مالیات قسمتی از درآمد های دولت بوده که از مشمولان دریافت می شود. دولت با درآمد حاصل از مالیات های عمومی مخارج خود را تامین کرده و سعی می کند کمتر وابسته به درآمد ناشی از انرژی های تجدید نشدنی مانند نفت و گاز باشد چرا که این منابع یک روزی تمام میشوند و دولتها باید بتوانند برنامه ریزی درستی در استفاده از آنها داشته باشند .

مالیات عملکرد شرکت ها همانطور که از نامش پیداست مالیاتی است که از نحوه عملکرد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و موسسات تجاری و دارای درآمد اخذ میشود. شرکتها طبق قانون موظف هستند کلیه مراودات مالی خود را در دوره های مشخصی در دفاتر مالی و قانونی ثبت کرده و این مراودات مالی شامل سود و زیان حاصل از داد و ستد هم می باشد .

با مشخص شدن مقدار خالص و واقعی سود شرکتها و کسر کلیه هزینه ها اعم از هزینه های تولید، دستمزد، مواد اولیه و بسیاری دیگر از آن به میزان تا ۲۵ درصد از سود آن را دریافت میشود که اصلاحا مالیات عملکرد نامیده میشود. بررسی و تعیین میزان این مالیه ها بر اساس اظهارنامه ارسال شده توسط مودیان صورت گرفته و سازمان مربوطه بر اساس اظهارنامه ارسال شده و اسناد و مدارک پیوست آن که قانونا باید ارسال شود میزان این نوع مالیه ها را تعیین کرده و مودیان در موعد مشخصی موظف به پرداخت میشوند.

مالیات عملکرد چگونه محاسبه می شود؟

بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم گردید باید به میزان ۲۵% رقم سودخالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود. در پایان دوره مالی، ابتدا کلیه درآمدها و هزینه ها به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان به صورت بستانکار باشد به معنی سود است و از این بابت باید ثبت حسابداری ذیل انجام شود:

اولین اقدامی که در خصوص حساب موقت و واسطه تقسیم سود باید انجام شود، محاسبه و پرداخت مالیات است. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد به میزان ۲۵% سود خالص است که پس از محاسبه باید به صورت ذیل ثبت شود:

لازم به ذکر است که مبلغ فوق باید در اظهارنامه مالیاتی مربوطه درج شده و همزمان مبلغ آن نیز به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد. در این خصوص، معمولا شرکتها اقدام به صدور یک فقره چک به تاریخ ۳۱/۰۴/..۱۳ می نمایند و تحویل اداره مالیاتی شهرستان مربوطه می دهند.در خصوص چک مربوطه باید حساب اسناد پرداختنی بستانکار گردد. نکته مهم این است که با توجه به قطعی نشدن مالیات، پرداختی مزبور باید به عنوان پیش پرداخت مالیات و به شرح ذیل ثبت شود:

حاشیه سود خالص : چگونگی استفاده در تحلیل بنیادی

حاشیه سود خالص و استفاده از آن در تحلیل بنیادی

حاشیه سود خالص یکی از نسبت های پر کاربرد در تحلیل بنیادی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به پیش بینی سود شرکت ها می باشند. در بخش های قبل در مورد سود ناخالص و حاشیه سود ناخالص و کاربرد آن در تحلیل بنیادی شرکت ها صحبت کردیم. در این بخش قصد داریم در مورد حاشیه سود خالص شرکت ها و اثرات آن بر تغییرات قیمت در بورس تهران صحبت کنیم.

نحوه محاسبه سود خالص و حاشیه سود خالص :

در صورت های مالی شرکت ها سود خالص سودی است که پس از کسر سایر هزینه ها و درآمدهای شرکت به دست می آید و از این سود برای تقسیم سود نقدی در مجامع استفاده می کنند یعنی بخشی از سود خالص در مجمع بین سهامداران شرکت توزیع می شود. به همین ترتیب حاشیه سود خالص شرکت نیز از تقسیم سود خالص بر مبلغ فروش شرکت به دست می اید.

حاشیه سود خالص

درصد حاشیه سود خالص شرکت نشان دهنده این است که از هر 1 تومان فروش شرکت چه مقدار آن به سود خالص تبدیل شده است. به عنوان مثال اگر حاشیه سود خالص شرکت 25 درصد باشد یعنی از هر 100 تومان فروش شرکت 25 تومان آن به سود خالص تبدیل شده است.

شرکت ها به دو روش عملیاتی می توانند سود خالص خود را افزایش دهند که شامل موارد زیر می باشد.

1- افزایش مبلغ فروش شرکت

2- کاهش هزینه های شرکت

مثالی از حاشیه سود خالص در صورت های مالی:

در شکل زیر که صورت سود و زیان شرکت آپ می باشد سود خالص و حاشیه سود خالص نشان داده شده است.

حاشیه سود خالص

در شکل بالا حاشیه سود خالص شرکت در گزارش سال 96، 19 درصد و برای سال 95 حدود 24 درصد می باشد. این نشان میدهد حاشیه سود خالص شرکت نسبت به عملکرد واقعی سال گذشته حدود 5 درصد کاهش یافته است. همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنیم فروش شرکت در سال 95 حدود 7000 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پیش بینی سال 96 به 7900 میلیارد تومان رسیده است یعنی فروش شرکت افزایش یافته است. بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال 95 حدود 4400 میلیارد تومان بوده است که در پیش بینی سال 96 به 5700 میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد بهای تمام شده کالا نسبت به سال گذشته می باشد و همین موجب شده است که سود ناخالص شرکت از 2500 میلیارد تومان در سال گذشته به 2100 میلیارد تومان در پیش بینی سال 96 برسد که نشان از کاهش 19 درصدی دارد.

در صورت مالی بالا میزان پیش بینی فروش شرکت نسبت به سال گذشته تقریبا 11 درصد افزایش و میزان بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز 29 درصد افزایش یافته است و همین موجب کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت به میزان 9 درصد و حاشیه سود خالص شرکت به میزان 5 درصد شده است و در نهایت میزان سود هر سهم شرکت از 31 تومان در سال 95 به 24 تومان در پیش بینی 96 کاهش یافته است.

نکاتی در خصوص حاشیه سود خالص:

1- تغییرات حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص میتواند بیان کننده تغییرات سود هر سهم باشد و هر سرمایه گذاری در گزارشات دوره ای میتواند میزان تغییرات را پیش بینی کند و در نتیجه برای خرید سهم در قیمت های مناسب اقدام کند.

2- در بررسی حاشیه سود خالص و ناخالص شرکت باید عملکرد دوره ای شرکت را نیز مد نظر قرار داد چرا که ممکن است شرکتی در پیش بینی خود حاشیه سود خالص یا حاشیه سود ناخالص را کمتر نشان دهد و یا به عبارتی گزارش خود را محتاطانه ارائه کند اما در بررسی گزارش میان دوره ای حاشیه سود خالص و یا ناخالص شرکت نسبت به پیش بینی بیشتر باشد. این خود میتواند یکی از نشانه های بهبود حاشیه سود شرکت در آینده و تعدیل ان نسبت به گزارش های قبلی باشد. به همین دلیل حتما باید در گزارش های میان دوره حاشیه سود خالص و ناخالص را محاسبه کنیم. به این صورت که سود ناخالص و یا سود خالص شرکت را بر میزان فروش شرکت تقسیم کنیم و این نسبت را محاسبه کنیم و مقدار تغییرات آن را در گزارش های میان دوره ای بررسی کنیم و عملکرد شرکت را مورد سنجش قرار دهیم.

مختصری از کتاب ” به بورس خوش آمدید “

تالیف” مهدی افضلیان

اطلاعات بیشتر در مورد کتاب در لینک

خرید کتاب به صورت آنلاین خرید آنلاین کتاب

پیشنهاد میکنم مقالات زیر را بخوانید

به جای بانک بهتر است در این اوراق سرمایه گذاری کنید.

چگونه اوراق با درآمد ثابت در بازار بخریم.

حاشیه سود خالص

نوشته های مشابه

آموزش تحلیل بنیادی : شرکت های اهرمی به چه معناست

چگونه تحلیل بنیادی را یاد بگیریم در بحث های مربوط به آموزش تحلیل بنیادی دغدغه همه سرمایه گذاران این است که چگونه تحلیل بنیادی را یاد بگیرند تا به کمک آن قادر باشند شرکت های مختلف را تحلیل کرده و سپس با توجه به چشم انداز.

شناخت سود هر سهم در تحلیل بنیادی شرکت ها

تحلیل بنیادی شرکت ها و اطلاعات موجود در صورت های مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای تحلیل بنیادی شرکت ها از اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها استفاده میکنند که تغییر هر یک از ایتم ها می تواند سوداوری شرکت را تحت تاثیر.

تحلیل بنیادی : اثرات تغییرات قیمت ارز بر شرکت های صادراتی

تحلیل بنیادی و تغییرات قیمت ارز : چگونگی محاسبه تغییرات قیمت ارز بر سود و زیان شرکت ها در تحلیل بنیادی تغییرات قیمت ارز و اثرات آن بر سود و زیان شرکت های بورسی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی است که سرمایه گذاران باید توجه.

تاثیر متغیرهای بیرونی بر بازار سرمایه

عامل دوم چین و تصمیمات چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟ این کشور در تغییرات قیمت بازارهای کالایی است؛ حین بعد از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا مطرح است و تصمیمات این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه در جهان بر قیمت بازارهای کالایی اثرگذار است، اما کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در طول.

حاشیه سود ناخالص در تحلیل بنیادی

حاشیه سود ناخالص : یکی از نسبت های مهم در تحلیل بنیادی شرکت ها حاشیه سود ناخالص می باشد که با بررسی ان در طی دوره های مالی می توان به اطلاعات خوبی از عملکرد شرکت ها دست یافت. سود ناخالص هر شرکتی از اختلاف فروش و.

پیش بینی بازار- دوشنبه 11 دی

تابلوخوانی بازار: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 1649 واحد کاهش یافت و به کانال 95000 واحدی بازگشت. ارزش معاملات بازار بورس هم 470 میلیارد تومان همراه با معاملات بلوکی و … بود. شکل زیر روند شاخص کل را در طی معاملات روزانه نشان میدهد. در.

چگونگی انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی برای خرید سهم

انتخاب صنعت مناسب در خرید سهام از راه های انتخاب یک سهم خوب برای خرید در بازار سهام، انتخاب صنعت مناسب است به گونه ای که در آموزش تحلیل بنیادی ابتدا گفته می شود که با توجه به شرایط کلان صنعت و چشم انداز سوداوری آن.

چگونگی انتخاب یک سهم از صنعت

انتخاب یک سهم از صنعت انتخاب یک سهم از صنعت یکی از مشکلاتی می باشد که همواره سرمایه گذاران در خصوص آن سوال دارند و رویه برای انتخاب آن ندارند. به همین جهت سعی میکنیم در این مقاله اندکی در خصوص چگونگی انتخاب یک سهم از.

تابلو خوانی و بازار خوانی : بهترین زمان معامله در طی روز

تابلو خوانی و بازار خوانی : بهترین زمان معامله را تشخیص دهیم در بخش های قبل در خصوص تابلو خوانی و بازار خوانی صحبت های زیادی داشتیم اما در این بخش قصد داریم به یکی از سوالات مهم سرمایه گذاران در خصوص زمان خرید سهم پاسخ.

آموزش تحلیل بنیادی : تغییرات قیمت با گزارشات شرکت ها

تحلیل بنیادی : تحلیل گزارشات شرکت ها یکی از ابزارهایی که سرمایه گذاران برای بررسی قیمت سهام شرکت ها از آن استفاده میکنند تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی در واقع تاثیر متغیرهای مالی مانند تغییرات فروش، بهای تمام شده و . بر صورت های مالی شرکت.

وارن بافت اسطوره بازار مالی

وارن بافت را بیشتر بشناسیم ییدر 6 سالگی، شش جعبه ی كوكا كولا به قیمت 25 سنت از مغازه ی پدر بزرگش خرید و هر بطری را به ازای یك سكه ی پنج سنتی فروخت؛ در حالی كه كودكان هم سن و سال او بر روی.

سهام خزانه اتفاقی خوشایند برای بازار سرمایه

مهدی افضلیان، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: بر اساس این متن به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط خاص مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و.

14 دیدگاه در “ حاشیه سود خالص : چگونگی استفاده در تحلیل بنیادی ”

مهدی گفت:

با سلام
با تشکر از شما جناب افضلیان بابت آموزش های خوبی که در سایت خودتون قرار میدید. کمتر جایی دیدم که مسائل بنیادی رو به این شکل توضبح دهند

mehdi afzalian گفت:

مهران گفت:

با سلام و تشکر از مطلب خوب شما

از درصد حاشیه سود خالص می توان در تعیین سود هر سهم استفاده کرد؟

mehdi afzalian گفت:

زمانی که کل فروش شرکت رو براورد کنید میتونید فروش رو در نسبت حاشیه سود خالص ضرب کنید و به یک مقدار نسبی از سود خالص برسید

محمود از مشهد گفت:

ممنون جناب افضلیان. خیر ببینین

mehdi afzalian گفت:

سلام
خواهش میکنم. ممنون از شما

م گفت:

با سلام و آرزوی بهترین ها برای شما استاد عزیز.
برداشتی که من از دو مقاله حاشیه سود خالص و ناخالص کردم اینه که هر دو سود خالص و ناخالص از تقسیم هزینه هایی بر مبلغ فروش حاصل میشه با این تفاوت که در سود خالص هزینه هایی اضافه وجود داره و در سود ناخالص فقط بهای تمام شده بر مبلغ فروش تقسیم میشه. نتیجه این که سود ناخالص از سود خالص بیشتر میشه. حاشیه سود خالص و ناخالص هم به همین ترتیب. چون سود خالص و ناخالص بر فروش تقسیم میشه باز نتیجه این که حاشیه سود ناخالص بیشتره. اما این تفاوت در تحلیل یک شرکت تفاوتی ایجاد نمی کنه به عبارتی می تونیم از هرکدومشون استفاده کنیم و فرقی ندارن. آیا این برداشت درسته؟
با سپاس

mehdi afzalian گفت:

زمانی که اختلاف بالایی بین حاشیه سود ناخالص و خالص وجود داشته باشد نشان دهنده این است که هزینه های شرکت بالا می باشد مانند هزینه های مالی و … یک تحلیل گر برای بررسی یک شرکت به لحاظ بنیادی باید هر دو این مولفه را در نظر بگیرد و بررسی کند که چه مقدار از حاشیه سود شرکت صرف هزینه ها می شود و یا اینکه میزان تغییرات حاشیه سود ها نسبت به سال گذشته به چه صورت است. با بررسی این دو نسبت میتوان وضعیت شرکت و عملکرد ان را مورد بررسی قرار داد.

احسان گفت:

با تشكر فراوان از وب سايت خوب و عالي شما
كمتر كسي ديدم كه اطلاعات اينچنيني رو به رايگان در اختيار افراد قرار دهد

mehdi afzalian گفت:

mohammad گفت:

باسلام وعرص خسته نباشید درصد حاشیه سود رابه چه صورت محاسبه می کنند

mehdi afzalian گفت:

سود حالص رو بر فروش تقسیم کنید

حسین گفت:

با سلام مهندس حاشیه سود خالص مناسب شرکتهای بورسی ایران باید در چه محدوده ای باشد تا مناسب خرید باشد

mehdi afzalian گفت:

باید صبر کنید تا کتاب جدیدم بیاد بازار تا در مورد حاشیه سود کامل مطالعه کنید

سود و زیان کسب وکار و روش های محاسبه آن

سود و زیان کارآفرینی و کسب وکار تولیدی

سود و زیان در اصل نوعی معیار اندازه گیری درآمد کسب و کار شما در طول زمان است.

به این معنی که با دانستن مبلغ سود و زیان خود می توانید بدهی ها و خریدهای خود را جدی تر مدیریت کنید.

حتی می توانید تصمیم های بزرگ برای سرمایه گذاری های جدید در کسب و کار خود بگیرید.

محاسبه سود و زیان کسب و کار می تواند بیانگر درآمد شما باشد. شما می توانید در برهه های زمانی متفاوت سود خود را در هر هفته یا ماه یا فصل یا سال محاسبه کنید.

هدف اصلی در هر کسب و کاری به دست آوردن سود است. سود حاصل از یک کسب و کار اغلب نشان دهنده این است که کالا یا خدمات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان ارائه می دهد.

گردآوری مشتریان بالقوه در فضایی که رقابت تنگاتنگی ما بین رقبا در بازار وجود دارد نیازمند زمان است. اینجا زمانی است که شما تمام نیروی خود را بر روی مدیریت کالا یا خدمات می گذارید تا بتوانید بهترین ها را ارائه دهید.

هدف شما از این تلاش به دست آوردن سود بیشتر است. در اینجا است که در پی عملکردهای شما دچار زیان مالی می شوید و منابع مالی خود را از دست می دهید.

در درآمدزایی و رفع موانع سوددهی در کسب وکار ، جزئیات نقش مهمی ایفا می کنند.

شما باید قبل از ورود به کسب و کارهای کوچک حتما با موانع سوددهی در کسب و کار آشنا شوید و از روی طرح و برنامه قبلی به این کار بپردازید.

در غیر این صورت صنایع نوپا و کسب وکارهای کوچک نمی توانند قدرت ریسک پذیری خود را افزایش دهند و در این بازار پر رقابت جان سالم به در ببرند و موفق شوند.

این نکته را نباید فراموش کرد همانطور که به دست آوردن کسب سود در یک شرکت بسیار مهم است میزان ضرر هم بسیار مهم است.

 روش بررسی سود و زیان کسب وکار

روش بررسی سود و زیان و کسب وکار

چرا که هر چه میزان سود یک شرکت بیشتر باشد برنامه ریزی برای فعالیت های بعدی شرکت را بیشتر می کند و اگر میزان ضرر یک شرکت زیاد باشد باید مشکل را متوجه شد که آیا اعداد و ارقام در دفتر روزنامه با یکدیگر مغایرت داشته و یا ضررهایی شرکت شرکت متحمل شده.

محاسبه سود چه فایده ای دارد

اولین اثر مثبت در بررسی سود یک کسب وکار این است که می تواند توانایی کسب و کار خود را برای گسترش و سرمایه گذاری ها در آینده اندازه بگیرد.

اغلب مدیران و یا فروشندگان پس از محاسبه سود حاصل از کسب و کار خود بخشی از آن را صرف سرمایه گذاری در یک تجارت جدید می کنند. برخی دیگر آن را برای پیشرفت در تجارت فعلی خود سرمایه گذاری می کنند.

با این تکنیک شما می توانید سهم خود را در بازار توسعه دهید ، حتی با ادامه این کار شما می توانید وارد بازار صادرات کالا شوید.

محاسبه سود و درآمد کارمندان:

سود حاصل از یک تجارت می تواند علاوه بر کسب و کار بر روی معشیت صاحبان کسب و کار و کارمندان و کارگران نیز تاثیر مثبت داشته باشد.

با محاسبه میزان سود خود می توانید جبران ضررها را داشته باشید و اینکه میزان حقوق و پاداش کارمندان خود را بالا ببرید.

اینگونه رفتارها باعث افزایش بازده کاری کارکنان شما نیز می شود ، این بازده کاری موجب افزایش سود شما در کسب و کارتان می شود.

درآمدزایی در کسب و کار:

یک کسب وکار زمانی می تواند دوام بیاورد که بتواند چرخه سودآوری خود را تداوم بخشد.

در واقع سودآوری بدین معنی است که کسب و کار شما از نظر درآمدزایی در موقعیت ایده آلی به سر می برد. امروزه موانع سوددهی در کسب وکار موجب شده است تا بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا دچار زیان های عمده ای شوند.

راه های مختلفی وجود دارد که هنوز به فکرتان نرسیده و می توانید از موانع سوددهی در کسب و کار شما بر شمرده شوند، ولی شما اطلاعات مناسبی در این خصوص در اختیار ندارید.

هر چند هزینه های پیش بینی نشده و سایر موانع سوددهی در کسب و کار ممکن است ابتدا به تدریج و به طور جزئی ظهور پیدا کنند، ولی در نهایت می توانند هزینه های هنگفتی را به شرکت شما تحمیل کنند.

البته مهم است که بتوانید قبل از وقوع هرگونه هزینه تراشی و زیان دهی موانع سوددهی در کسب و کار را شناسایی کنید.

در مرحله بعدی نسبت به رفع آنها و تقویت بنیه مالی شرکت یا تجدید سرمایه گذاری اقدام نمایید. در واقع هر چه زودتر بتوانید تشخیص دهید که از کدام نقطه دچار ضرردهی شده اید به همان نسبت نیز می توانید ضرر و زیان را کاهش داده یا به طور کلی آن را متوقف کنید.

در هر شرکت صورت درآمد و هزینه که با نام دیگر صورت سود و زیان نیز شناخته شده است در واقع به بررسی میزان درآمدها، هزینه ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی هستند می پردازد. دانستن این نکته ضروری است که صورت سود و زیان بر اساس حسابداری تعهدی تهیه می شود.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه شکل است؟

در محاسبه صورت سود و زیان ابتدا درآمدها محاسبه می شود و سپس هزینه ها از آن کسر می گردد.

(هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی)

در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.

(درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی)

در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است.

عمده ترین موانع سوددهی در کسب و کار :

مهم چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟ ترین موانع سوددهی در کسب و کار که موجب تضعیف درآمدزایی می شوند پنج مورد می باشد که در زیر به آنها اشاره می کنیم. شما می توانید با بررسی این عوامل راه های از دست رفتن سرمایه و افزایش هزینه ها را شناسایی کنید و از این مشکلات جلوگیری نمایید. این پنج عامل عبارتند از:

حسابداری نامناسب و غیر اصولی.

داشتن یک حساب بانکی ترکیبی.

کم فروشی و یا فروش بیش از حد.

عدم سرمایه گذاری.

عدم استفاده از فروش آنلاین یا اینترنتی.

صورت سود و زیان به چه نوعی از گزارش مالی گفته می شود:

این نوع گزارش مالی مهم با نام صورت درآمد و هزینه و صورت P&L نیز شناخته می شود که نشان دهنده عملکرد مالی یک مجموعه در دوره زمانی مشخص اعم از دوره سه ماهه، شش ماهه، یک ساله است.

سود در این نوع گزارش مالی نشان دهنده بالا بودن نسبت درآمد به هزینه ها است و در صورتی هم که هزینه ها بیش از درآمد باشد نشان دهنده مفهموم زیان است.

مراحل و نحوه تهیه صورت سود و زیان:

انتخاب دوره زمانی برای تهیه این صورت مالی:

پیش از آنکه به نحوه تهیه صورت سود و زیان اشاره کنیم باید مشخص شود که گزارش مالی مربوطه برای چه دوره و چه بازه زمانی نیاز تهیه می شود.

محاسبه میزان درآمد حاصل از فروش:

فرقی ندارد که مجموعه شما به ارائه کالا یا خدمات مشغول است.

در اصلی ترین روش محاسبه صورت سود و زیان نیاز است تا درآمدهای حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات محاسبه شود.

این درآمد هم باید در همان بازه زمانی که در نظر گرفته اید محاسبه شود.

تعیین قیمت تمام شده برای تولید کالا یا چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟ ارائه خدمات:

به طور حتم ارائه یک خدمات یا تولید و عرضه کالا دارای بهای تمام شده خاص به خود است.

این بها در تولید کالا شامل هزینه مواد اولیه و هزینه های مربوط به استهلاک ابزار مورد استفاده و موارد دخیل در عرضه آن است.

همچنین برای ارائه یک خدمات یا کالا بهایی به عنوان دستمزد کارکنان و کارمندان هزینه می شود که باید در این ردیف قرار داده شده و محاسبه شود.

محاسبه سود ناخالص:

یکی از مراحل مهم که در روش تهیه صورت سود و زیان باید دقیق محاسبه شود سود ناخالص است.

برای محاسبه کردن سود ناخالص به صورت دقیق باید بهای تمام شده کالا یا خدمات را از درآمدی که از طریق آنها کسب شده است کم کرد.

علاوه بر محاسبه ثبت دقیق آن در این نوع گزارش مالی هم بسیار ضروری است.

محاسبه هزینه عملیاتی:

هزینه عملیاتی به آن دسته از هزینه ها گفته می شود که به صورت عمومی برای ارائه کالا و خدمات توزیع و فروش آنها نیاز است چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟ و باید به صورت دقیق در صورت مالی درج شود زیرا در مشخص کردن سودآور بودن یا زیانده بودن یک کسب و کار فاکتور مهمی به شمار می رود.

محاسبه سود عملیاتی و اعمال مالیات:

محاسبه سود خالص مالیاتی یکی ازموارد مهم و حساس در روش محسابه صورت سود و زیان به شمار می رود.

برای محاسبه آن باید کل هزینه های صرف شده برای فروش و بخش اداری را از میزان سود ناخالصی که به دست آورده اید کم کنید عددی که از این کسر به دست می آید نشان دهنده درآمد شما قبل از محاسبه میزان مالیات است.

در صورتی که میزان مالیاتی که مجموعه شما باید آن را بپردازد را هم از این عدد کم کنید نتیجه حاصل نشان دهنده سود خالص شما است.

محاسبه درآمد خالص:

بعد از محاسبه سود عملیاتی و سود خالص آخرین مرحله در تهیه گزارش مالی گفته شده باید برای محاسبه مقدار درآمد خالص اقدام کرد.

برای حساب کردن میزان درآمد خاص و ثبت آن در صورت سود و زیان میزان مالیات هر مجموعه را باید از درآمدهای آن کم کرد.

انواع گزارش سود و زیان:

صورت جاری:

این نوع صورت نشان دهنده میزان سود و یا زیان یک مجموعه ناشی از فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی است که طی یک دوره مالی جاری محاسبه می شود.

در این نوع صورت مالی درآمدهای یک مجموعه در یک بازه زمانی از هزینه ها کسر می شود و به دیگر فاکتورهای گفته شده توجهی نمی شود.

صورت سود و زیان جامع:

این نوع صورت مالی که به آن صورت انباشته هم گفته می شود ، نشان دهنده سودآوری یا زیان دهنده بودن یک مجموعه به طور کلی است.

برای محاسبه آن علاوه بر صورت جاری صورت های سنوات قبل نیز در نظر گرفته می شود.

به همین خاطر هم نام جامع یا انباشته گرفته است.

مزایا و معایب تهیه صورت درآمد:

گزارش سود و زیان یک گزارش مهم در این راستا به شمار می رود

. تهیه و بررسی این نوع صورت مالی دارای مزایا و معایبی است.

مزایای مهم تهیه صورت سود و زیان:

پیگیری نحوه عملکرد کسب و کار.

مقایسه عملکرد یک دوره نسبت به دوره های قبلی.

مقایسه با رقبا و بهبود فرآیند کار.

معایب صورت درآمد:

شاید با وجود مزایای گفته شده برای این صورت مالی اینگونه تصور شود که گزارش جامعی بوده و برای اشراف به وضعیت مالی یک تجارت اکتفا به آن کافی است.

اما باید گفت که اینگونه نیست ، صورت سود و زیان برای تشخیص عملکرد درست و سلامت یک تجارت تنها یکی از گزارشات مالی است که باید بررسی شود.

صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه نیز از یگر مواردی هستند که برای این هدف باید بررسی شوند.

صورت حساب سود و زیان و نکاتی که در مورد آن باید بدانیم

صورت سود و زیان شرکت های بورسی

صورت مالی عبارت است از ارائه اطلاعات دقیق و طبقه‌ بندی‌ شده درباره وضعیت مالی واحد تجاری. به صورتی که برای استفاده کنندگان آن در گرفتن تصمیمات اقتصادی سودمند باشد. یکی از اجزای صورت های مالی اساسی، صورت حساب سود و زیان است.

برای اطلاعات بیشتر درباره صورت های مالی اساسی مقاله ” صورت های مالی و کاربرد آن در تحلیل بنیادی ” را مطالعه کنید.

صورت حساب سود و زیان میزان درآمدها ، هزینه ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی هستند، را مشخص می‌کند.

تهیه صورت سود و زیان به چند دلیل عمده صورت می‌گیرد. یکی از مهم ترین آن‌ها، اطلاع از عملکرد شرکت یعنی تفاوت درآمد و هزینه است. علاوه براین، صورت سود و زیان برای تجزیه و تحلیل تغییرات میزان درآمد شرکت در طول یک دوره مالی نیز به کار می‌رود.

در این مقاله قصد داریم نگاهی به ساختار صورت سود و زیان بیندازیم و اجزای تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم.

صورت سود و زیان شرکت های بورسی

بخش های صورت حساب سود و زیان

صورت سود و زیان به طور کلی در سه بخش تقسیم بندی شده است:

 • بخش اول: نمایش میزان درآمد حاصل از فروش محصولات یا خدمات
 • بخش دوم: نمایش انواع هزینه ‌های تحقق یافته برای کسب درآمدها
 • بخش سوم: تعیین تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته و هزینه ‌های صورت پذیرفته

کاملا مشخص است درصورتی که درآمد بیشتر از هزینه‌ ها باشد به معنای کسب سود و چنانچه هزینه ‌ها بیشتر از درآمد شرکت باشد، به معنی زیان در طول دوره مالی است.

اجزا و ساختار تشکیل دهنده صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شامل عناصر اصلی زیر است:

۱- درآمد

درآمد حاصل از فعالیت اصلی شرکت در صورت سود و زیان نوشته می‌شود.

سوال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای درک بهتر، موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید، همچنین در کنار جایگاه بنزین یک سوپر مارکت نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته یا هزینه های فروش

در واقع این بخش دارای ماهیت هزینه است و قیمت تمام شده کلیه اقلامی است که از موجودی کالای شرکت در طول یک دوره فروخته می‌شوند. لازم به ذکر است که در این بخش به صورت مجزا هزینه های مواد، سربار و دستمزد کارکنان مستقیم تولید و کارکنان پشتیبانی تولید درج می‌شود.

۳- سایر درآمد ها

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه به دست نمی‌آید. به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. (فعالیت اصلی و فرعی در بخش های بالا شرح داده شده است) به طور مثال درآمد سوپر مارکت کنار جایگاه پمپ بنزین .

نکته: درآمد حاصل از سود سپره موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی است.

۴- هزینه های توزیع و فروش:

هزینه های توزیع و فروش شامل هزینه های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است. مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول

۵- هزینه های اداری :

هزینه های اداری به طور کلی از هزینه هایی است که به طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه شده توسط موسسه نیست .مانند هزینه های مربوط به مدیریت و پشتیبانی.

نمونه‌هایی از هزینه های اداری عبارتند از:

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه های حقوقی و حرفه ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورد استفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش های مالی ، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

۶- هزینه های مالی:

هزینه های مالی معمولا از بهره وام های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می شوند.

صورت سود و زیان شرکت های بورسی

۷- سود ناخالص

تفاوت بین درآمد و قیمت تمام شده کالای فروخته شده قبل از محاسبه هزینه‌ های عملیاتی، سود ناخالص نامیده می‌شود.

این سود میزان پوشش سایر هزینه ها را نشان می‌دهد و یک عامل تحلیلی مناسب برای مقایسه با سنوات قبل و شرکت های مشابه است. یادآوری می‌شود که هرچه موجودی انتهای دوره کمتر گزارش شود، سود ناخالص کمتر خواهد شد.

۸- سود عملیاتی

با کسر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از سود ناخالص می‌توان سود عملیاتی را استخراج کرد. بهترین شاخص کارایی عملیاتی مدیرعامل یک شرکت در گزارش سود و زیان، همین سود عملیاتی است.

۹- سود خالص

این سود، حاصل کسر کلیه هزینه‌ ها از درآمدها است. لذا بخشی از سود خالص به دست آمده ممکن است به صورت نقد و بخش دیگر آن به صورت حساب ‌های دریافتنی در آینده باشد.

۱۰- سایر هزینه ها:

شامل هزینه هایی است که در دسته هزینه ها آورده نمی‌شود.

کاربرد صورت حساب سود و زیان

عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می توان در شرایط زیر ارزیابی نمود. به عبارت دیگر کاربرد صورت سود و زیان در موارد زیر می باشد :

– تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت

– تغییر در حاشیه سود ناخالص ، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره

– افزایش یا کاهش در سود خالص ، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره

– مقایسه سود آوری واحد تجاری با دیگر سازمان های فعال در صنایع

صورت سود و زیان شرکت های بورسی

نتیجه گیری

صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی مهم است که نتیجۀ فعالیت‌های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی است. در این مقاله تلاش شد تا به‌طور کامل صورت حساب سود و زیان برایتان تشریح شود.

اگر سوالی درباره صورت های مالی یا صورت حساب سود و زیان دارید و یا می خواهید درباره سایر فاکتور های موثر در تحلیل بنیادی اطلاعات بیشتری کسب کنید، در بخش دیدگاه های این مقاله مطرح بفرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.