اشتباهات متداول سرمایه گذار


«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی

در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت .
صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت اشتباهات متداول سرمایه گذار تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است.

صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگها، طراحی، صفحه‌بندی، محتویات و …..) تهیه و به صورت کتابچه چاپ می‌شود. در چنین گزارش‌هایی، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود.

علل این امر را می‌توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط می‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هایی مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد
و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشند .
می‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود ( اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نیست).

۱ اشتباه در نوشتن نام شرکت. بیشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ……) قید نمی‌شود .

۲ اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های مالی در برگیرنده آن است .

۳ اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و ……..

۴ اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود .

۵ اشتباهات تایپی فراوان در بیشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۶ اشتباهات جمعی(ریاضی) در بیشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۷ استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود .
۸ استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۹ مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی .

۱۰ استفاده از نام‌های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی .

۱۱ درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و …….. در صورت‌های مالی .

۱۲ درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر است .

۱۳ درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۱۴ درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای صورت گرفته باشد .

۱۵ ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی .

۱۶ اشتباه در درج شماره یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی .

۱۷ ننوشتن لغت « ریال» یا «میلیون ریال» و ….. در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۱۸ در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته ».


۱۹ تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و …… آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد .

۲۰ جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری .

۲۱ استفاده نکردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و
در جای‌های مناسب نوشته‌ها .

۲۲ ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن .

۲۳ ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی‌شود .

۲۴ اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارایی‌های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل.

۲۵ اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان .

۲۶ اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی .

۲۷ اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش « میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده می‌شود .

۲۸ اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های استهلاک مورد استفاده .
۲۹ در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود درج می‌شود .

۳۰ اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی .

۳۱ مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها .

۳۲ در رابطه با حساب‌های دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست .

۳۳ در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد .

۳۴ اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت .
۳۵ اشتباهات در درج مقدار یا تعداد کالای فروش رفته در طی سال یا دوره مالی مورد نظر .

۳۶ درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی .

۳۷ توجه نکردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی باشد .

۳۸ اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی .

علل وجود اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد . یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف ( ناقص و نامطلوب) ارائه دهند .

اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود .

حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود « وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نیست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده کرد که از آن جمله می‌تواند پرداخت نکردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهایت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد .

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اشتباهات متداول سرمایه گذار اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر جلوگیری از ضرر

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی اشتباهات متداول سرمایه گذار آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

پول با نشستن به‌دست می‌آید نه معامله‌گری!

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

بازار آنچه را که گرفته است، پس نخواهد داد!

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسی

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

قوی سیاه (Black Swan) به احتمال وقوع یک رویداد غیر منتظره اشاره

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

ترید کردن، بازی احتمالات است.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

تکنیکی که برای یک معامله‌گر کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملاً غیر قابل استفاده باشد.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متدوال
سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده اشتباهات متداول سرمایه گذار است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال که نباید مرتکب شد!

تحلیل تکنیکال یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تحلیل و بخشی جدایی‌ناپذیر از پیش‌بینی بازارهای مالی است و زندگی مالی سرمایه‌گذاران بسیاری را دگرگون کرده است. با وجود اینکه یادگیری تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار دشواری نیست و اغلب افراد به سرعت با این تحلیل آشنا شده و از آن استفاده می‌کنند اما درک جامع و هنر استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار هر کسی نیست. در ادامه می‌توانید با رایج‌ترین اشتباهاتی که افراد در استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند آشنا شده و از آن‌ها دوری کنید.

خطای اول؛ عدم جلوگیری از ضرر و زیان

همه ما ضرب‌المثل “جلوی ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است” را شنیده‌ایم و معنای آن را درک کرده‌ایم. اما زمانی که بحث بازارهای مالی در میان است عمل کردن به “جلوی ضرر را گرفتن” کمی دشوار می‌شود. محاسبه صحیح حد ضرر و یا به طور کلی استفاده از حد ضرر یا Stop Loss تأثیر بسیار زیادی در کاهش ضرر معامله‌گران خواهد داشت و این مسئله بسیار مهمی است که اغلب ایرانیان از آن چشم‌پوشی می کنند.

شاید پس از ورود به بازارهای مالی افراد زیادی فراموش کنند که نخستین هدف در معامله کسب اشتباهات متداول سرمایه گذار سود نیست. بلکه از دست ندادن دارایی اولیه‌ای است که می‌خواهید از آن سود ببرید. این موضوع آن‌قدر مهم است که نقل‌قولی معروف از ادوارد سیکوتا “Ed Seykota” بارها در میان تریدرها یادآوری می‌شود:

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

خطای دوم؛ بیش فعالی در بازار یا Overtrading

شاید به عنوان یک تریدر فکر کنید که هر چه بیشتر تحلیل کنید و سیگنال‌های بیشتری برای ورود و خروج پیدا کنید و در ادامه تعداد معاملات خود را افزایش دهید، سود بیشتری خواهید برد ولی فراموش کنید که افراط در هر جایی اشتباه است. حتی اینجا!

واقعیت این است که در برخی مواقع بهترین کار، هیچ کاری نکردن است. دانستن این مسئله علاوه بر زندگی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.

علاوه بر این تعداد معاملات و تحلیل‌های اشتباهات متداول سرمایه گذار بیشتر، تمرکز و آرامش را از معامله‌گر می‌رباید و درصد تصمیمات اشتباه را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد.

شاید باورکردنی نباشد ولی بسیاری از معامله‌گران موفق شاید در سال تنها به‌اندازه انگشتان یک دست وارد معامله شوند ولی همچنان به نتیجه دلخواه برسند. فراموش نکنید که معامله‌گران موافق صبورند و همیشه تلاش می‌کنند تا ذهنشان را از مشغولیت‌های روزمره رها کرده و خارج از فشار بازار برای دست زدن به هر اقدامی، تصمیم می‌گیرند. حتی اگر این تصمیم دست روی دست گذاشتن باشد.

خطای سوم؛ معاملات انتقامی

شاید ایده معاملات انتقامی خیلی به نظر بچگانه برسد ولی بد نیست بدانید که اغلب فعالین حوزه ترید دست به این کار زده‌اند. این اشتباه و نتیجه‌گیری نادرست حاصل از مجموعه تصمیمات اشتباهی است که در شرایط روحی غیرطبیعی برای معامله‌گران رخ می‌دهد.

ممکن است پیش‌بینی‌های شما برای یک دوره به خوبی جواب بدهد، پس شما به آن‌ها اعتماد می‌کنید. حالا اگر همان پیش‌بینی‌ها ناگهان دیگر جواب ندهند چه؟ غافلگیری ناشی از اعتماد بیش از حد معامله‌گران به پیش‌بینی‌های خود عامل اصلی این اشتباه است.

باید پذیرفت که بازار همیشه بر اساس تحلیل‌های شما پیش نمی‌رود و گاهی ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود. بر اساس تجربه بسیاری، زمانی که بازار روی بدش را به معامله‌گر نشان دهد، زنجیره‌ای از اتفاقات ناخوشایند به دنبال یکدیگر رخ خواهند داد تا تحلیل‌ها یکی پس از دیگری مردود شوند.

در این شرایط تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و در اینجاست که خطای معامله‌گر یعنی معاملات انتقامی، رخ می‌دهد. او برای جبران ضررها این بار به نحوی احساسی وارد معاملات جدید شده تا خسارت‌های قبلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکنه جبران کند و نتیجه این هم از ابتدا مشخص است. اشتباهات و ضررهای بیشتر!

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است که به خاطر آورید پشت هر معامله خوب و سودآور، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، بررسی و استدلال‌های منطقی وجود داشته است و شما هیچ چیزی را بدون زحمت به دست نیاوردید و از طرفی دیگر فراموش نکنید که روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند.

خطای چهارم؛ مقاومت در برابر تغییر تصورات قبلی

معمولاً معامله‌گران، به صورت سلیقه‌ای با برخی بازارها یا حتی برخی ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. آن‌ها ممکن است حتی در برابر متدها و شاخص‌ها این سلیقه را به خرج دهند و ترجیح دهند که حتی در یک بازار جدید از آموزه‌های گذشته و متدهایی که در بازار قبلی نتیجه داده است، استفاده کنند. به همین خاطر در برابر یادگیری و امتحان سایر متدها مقاومت می کنند.

واقعیت این است که همیشه یک استراتژی یا متد خاص در بازارهای مالی متفاوت جواب نمی‌دهد. اینکه چون در گذشته با کمک چند شاخص محدود و یا یک متد خاص سود کرده‌اید دلیل کافی برای نتیجه‌بخش بودن آن‌ها در تمامی بازارها نیست. به همین خاطر بسیاری از افراد که در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها عمل می کنند، به سرعت با شکست مواجه می‌شوند.

خطای پنجم؛ نتیجه تحلیل تکنیکال حتمی است!

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از یک پیش‌بینی نیست و لزوماً همیشه جواب نمی‌دهد. بازار متأثر از اتفاقات و رویدادهای متعدد روزانه است و مدام ممکن است تغییر جهت داده و از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شود و تحلیل تکنیکال در این شرایط نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد.

یک معامله‌گر کار بلد همیشه اخبار و اطلاعات صحیح را دنبال می‌کند و مهم‌ترین وقایع مؤثر بر بازار را دنبال می‌کند و در کنار تحلیل تکنیکال برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مدیریت ریسک سبد خود در نظر دارد و بر اساس همین، عاقلانه‌ترین تصمیمی را که شاید برخلاف نتیجه تحلیل تکنیکال باشد، می‌گیرد.

خطای ششم؛ اتکا به تحلیل‌های دیگران

یکی دیگر از بخش‌های روانی تحلیل تکنیکال ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادبه‌نفس است. بسیاری از معامله‌گران پس از به دست آوردن نتیجه روزانه تحلیل به سراغ نظرات و آرای دیگران می‌رود. این به‌خودی‌خود خیلی طبیعی و خالی از مشکل است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شما به عنوان یک معامله‌گر تحلیل دیگری را نسبت به تحلیل خود در اولویت قرار دهید و اعتمادبه‌نفس کافی برای عمل به دست آورد خودتان را نداشته باشید.

تحلیل تکنیکال یک هنر است. به همین خاطر لزوماً برای همه تحلیل‌گران یکسان نخواهد بود. نتیجه تحلیل تکنیکال موفق‌ترین تریدرها نیز ممکن است با یکدیگر در تعارض باشد. باید پذیرفت که هر شخص از دید خود به تحلیل مشغول می‌شود و روحیات تحلیل‌گر بر نتایج به نحوی عجیب تأثیر مستقیم دارد. افراد سردرگم و بی اعتمادبه‌نفس مدام در تحلیل‌های دیگران غرق ‌شده و اغلب بدترین تصمیم‌ها را برای سرمایه خود می‌گیرند. پس فراموش نکنید که به تحلیل خود اعتماد داشته باشید مگر اینکه خلافش اثبات شود و نظر هیچ‌کسی حتی موفق‌ترین افراد بر نظر شما مقدم نیست.

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم تحلیل تکنیکال هنری است که اگر به درستی آموخته شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند زندگی مالی هر معامله‌گری را دگرگون کند. به دست آوردن مهارت در این علم به هیچ عنوان امری یک شبه نیست و به تلاش شبانه‌روزی، مطالعه مداوم و اشتیاق بی‌پایان برای یادگیری موضوعات جدید نیاز دارد.

فراموش نکنید که معامله‌گری هم درست مانند هر حرفه دیگر به ویژگی‌های شخصی متعددی نیاز دارد و مناسب افرادی است که همیشه برای شرایط پیش‌بینی‌نشده برنامه دارند و در شرایط حساس و پرفشار تسلیم و غافلگیر نمی‌شوند. افرادی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌های احساسی در این بازار دوری کنند و علاوه بر همه این‌ها همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود در این زمینه هستند و تلاش می‌کنند تا از اشتباهات رایج ترید دیگران درس گرفته و حتی اگر قرار است اشتباه کنند، اشتباهات جدیدی را مرتکب شوند!

هنگام خرید ملک در ترکیه از این اشتباهات اجتناب کنید

هنگام خرید ملک در ترکیه از این اشتباهات اجتناب کنید

بخش املاک و مستغلات در ترکیه در حال حاضر بهترین زمینه سرمایه گذاری به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا این سرمایه گذاران به طور مستمر برای استفاده از مزایای خرید ملک در ترکیه با هدف دستیابی به سود مادی در بازار املاک و مستغلات تلاش می کنند. علاوه بر این، این بازار یکی از متنوع ترین بازارهای املاک و مستغلات است زیرا به دلیل داشتن انواع املاک و مستغلات، تعدادی فرصت سرمایه گذاری نامحدود را فراهم می کند، اما به طور کلی، با وجود تنوع بازار املاک و مستغلات در ترکیه و تفاوت قیمت آپارتمان در ترکیه، می توان گفت که قیمت ملک در ترکیه به طور کلی در مقایسه با قیمت آپارتمان در کشورها کمتر در نظر گرفته می شود. همچنین سود بالا و تضمین شده را برای سرمایه گذاران تضمین می کند. ترکیه در دوره اخیر به یکی از مکان‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است و دلیل آن این است که مجموعه‌ای از عناصر و عوامل لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد و آن را متمایز می‌کند که این مؤلفه‌ها شامل حوزه‌های مختلف زندگی از اقتصاد، گردشگری و تجارت می‌شود. به املاک و مستغلات در ترکیه و دلایل خرید متفاوت است. املاک و مستغلات در ترکیه بین تمایل به ورود به بخش سرمایه گذاری املاک در ترکیه و جستجوی مکان برای سکونت و اقامت، اما خرید آپارتمان در ترکیه خطراتی را به همراه دارد و بنابراین توجه به نکات مهم ضروری است. و از برخی اشتباهات هنگام خرید ملک در ترکیه اجتناب کنید.

اشتباهاتی که هنگام خرید ملک در ترکیه باید از آنها اجتناب کرد:

اولاً از انتخاب ملک در حومه یا حومه شهرهای ترکیه خودداری کنید: معمولاً به صاحبان دفاتر املاک توصیه می شود از املاک ترکیه که در حومه شهر واقع شده است دوری کنند و به سمت خرید ملک در مرکز شهر یا نزدیک یک مکان حیاتی بروند. املاک و مستغلات قابل سرمایه گذاری بیشتری هستند و به بازده و سود مالی دست می یابند، اما این توصیه ممکن است آسیبی به همراه داشته باشد، زیرا اگر در تمام شهرهای ترکیه اعمال شود خوب نیست، برخی از شهرهای بزرگ شامل مناطق مهم دور از مرکز شهر هستند، مانند استانبول که بزرگ‌ترین شهر ترکیه و همچنین پرجمعیت‌ترین شهر است و این شهر شاهد گسترش مستمر و حتی بدون شتاب است، بنابراین متوجه می‌شویم که برخی از مناطقی که در چندی پیش حومه شهر و دور از مرکز شهر محسوب می‌شدند. اکنون به بخش مهم و جدایی ناپذیر آن تبدیل شده است و به این ترتیب می توان گفت که بهترین املاک در ترکیه آنهایی هستند که در مرکز هستند، اما املاک حومه شهرها در شهرهایی هستند که در حال تجربه رپی هستند. رشد یا اشتباهات متداول سرمایه گذار پروژه های نزدیک را نباید نادیده گرفت. در حال ساخت است، زیرا ممکن است در آینده به سایت های استراتژیک تبدیل شود. علاوه بر این، خرید آپارتمان در ترکیه در داخل مجتمع های مسکونی یک معامله سرمایه گذاری خوب است، زیرا بسیاری آن را ترجیح می دهند زیرا در حومه شهر به دور از شلوغی شهر است و در عین حال می توان به راحتی به آن رفت و آمد کرد. به شبکه حمل و نقل امن

دوم عدم مراجعه به خدمات مشاور املاک: برخی از سرمایه گذاران برای صرفه جویی در هزینه های استخدام او سعی می کنند به خود متکی باشند و از مشاور املاک کمک نگیرند، اما آنچه بسیاری از آنها نمی دانند این است که بیشترین قسمت کلاهبرداری یا مواردی که افراد بیش از حق مالکیت پرداخت می کنند به صورت معاملات مستقیم بین مالک و خریدار بدون وساطت مشاور املاک است، به خصوص اگر این سرمایه گذار خارجی باشد و نداشته باشد. داشتن تجربه کافی در زمینه املاک و مستغلات ترکیه، زیرا هدف از استفاده از خدمات یک مشاور املاک، روشن کردن مهمترین جنبه های عملی مربوط به خرید ملک در ترکیه به منظور ایجاد ایده کافی برای دانستن اینکه چه چیزی مناسب و چه چیزی است. سزاوار است که دلال املاک به شما مشاوره دهد و در هر مرحله شما را به مرحله بعدی هدایت کند و به این ترتیب شما مجبور نخواهید بود که به تنهایی کار کنید یا در حین انجام معاملات حقوقی مرتکب اشتباه شوید. مشاوره رایگان است و مشاوران املاک هیچ پولی برای آن دریافت نمی کنند، زیرا بسیاری از آنها با شرکت های ساختمانی قرارداد می بندند و از آنها سهم می گیرند و به این ترتیب از آنها سود می برند نه از شما.

سوم انتخاب آپارتمان در ترکیه بسته به ارزش درآمد: برخی از سرمایه گذاران برای صرفه جویی در هزینه، ملکی را که با کارمزد ناچیزی مطابق با خدمات ارائه شده توسط ساختمان در آن ارائه می شود، خریداری می کنند، اما این به معنای در مقابل کیفیت است. از خدمات ارائه شده، زیرا مبلغی که در ازای پنجاه لیر ترکیه دریافت می کنید، مشابه آنچه در ازای آن دریافت می کنید، دویست لیر را بپردازید. چهارم خرید ملک ترکیه با ساخت و ساز قدیمی: بله، این املاک فرصتی را برای خرید آپارتمان های ارزان قیمت در ترکیه فراهم می کند و برخی فکر می کنند که موضوع چیزی جز نیاز به تجدید یا بازسازی آنها برای بهتر شدن نیست، بلکه با تجربه است. به مالکان توصیه می شود در ساختمان یا ملکی که بیش از ده سال قدمت دارد سرمایه گذاری نکنند، به ویژه هنگام خرید ملک در ترکیه، زیرا ساختمان های قدیمی با مصالح ساختمانی کم کیفیت در مقایسه با ساختمان های مدرن و املاک ساخته شده است. با مشکلات آینده در ساخت و ساز مانند نشتی، قالب و رطوبت مرتبط است.

اشتباهات متداول سرمایه گذار

سرمایه گذاری مسکن قبرس شمالی

سرمایه‌ گذاری مسکن قبرس شمالی یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران سراسر جهان را به خود جذب کرده. با خرید خانه قبرس شمالی می‌توانید اقامت موقت این کشور را اخذ کنید.

قبرس شمالی که یک جزیره بزرگ در دریای مدیترانه است، در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی خوبی که داشت، موردتوجه سرمایه‌گذاران سراسر جهان قرار گرفت. سرمایه‌گذاری در زمینه ملک و مسکن یکی از محبوب‌ترین زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاران است که سودآوری خوبی به دنبال دارد. یکی از مزایایی که خرید ملک برای افراد خواهد داشت، اخذ اقامت موقت این کشور برای خود و خانواده درجه‌یکشان است. البته بهتر است بدانید که خرید خانه قبرس شمالی بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد که باید از آن‌ها آگاهی داشته باشید. اگر شما هم قصد سرمایه‌ گذاری مسکن قبرس شمالی را دارید، برای آگاهی پیدا کردن از شرایط خرید ملک و آپارتمان در این کشور تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نحوه سرمایه گذاری مسکن در قبرس شمالی

ازآنجایی‌که کشور قبرس شمالی یک کشور درحال‌توسعه و پیشرفت است، بیشتر پروژه‌های مسکونی، تجاری و غیره در دسته پروژه‌های در حال ساخت قرار می‌گیرند. این موضوع به این معناست که اگر قصد سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی را دارید، قطعا اولین چیزی که به شما توصیه می‌شود، خرید خانه قبرس شمالی به‌صورت پیش‌فروش است. جالب است بدانید که هرچقدر شما از ابتدای پروژه، خانه‌های پیش‌فروش را خریداری کنید، مبلغ قراردادتان به همان اندازه کمتر بوده و سودی که در پایان پروژه عایدتان خواهد شد نیز چند برابر است. بسیاری از شرکت‌های ساخت‌وساز مسکن در این کشور، شرایط پرداخت اقساطی را برای خریداران فراهم می‌کنند. حتی برخی از شرکت‌ها به خریدار این امکان را می‌دهند تا سه سال پس از تحویل مسکن خود، بدون هیچ بهره‌ای مبلغ واقعی مسکن را به‌طور قسطی بپردازند.

بد نیست بخوانید: معرفی قبرس شمالی؛ مرواریدی در دریای مدیترانه

خرید ملک در قبرس شمالی

بایدها و نبایدهای خرید ملک در قبرس شمالی

اگر قصد خرید ملک قبرس شمالی را دارید، باید ابتدا آگاهی خود را در این زمینه بالا ببرید. برخی نکات قابل توجه در این زمینه عبارت‌اند از:

 • اعتبار شرکت سازنده: پس‌ازاینکه از خرید ملک یا مسکن در کشور قبرس شمالی اطمینان پیدا کردید، برای خریداری ملک از یک شرکت ساخت‌وساز باید از اعتبار آن شرکت اطمینان پیدا کنید. بهترین کار این است که در مورد نحوه ساخت و زمان تحویل پروژه‌های قبلی آن شرکت تحقیق کنید.
 • بررسی متریال استفاده‌شده در ساخت: همان‌طور که میدانید کشور قبرس شمالی آب و هوایی بسیار مرطوب دارد. بنابراین موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، متریالی است که شرکت موردنظر برای ساخت مسکن از آن استفاده می‌کند.
 • بررسی شرایط سند: یادتان باشد که توجه کنید، سند معتبر ملک است. برای بررسی سند، می‌توانید از شرکت سازنده موردنظرتان بخواهید تا برگه‌ای به نام برگه research یا برگه بررسی، از اداره ثبت‌اسناد دریافت کند تا شما از شرایط سند ملک خود باخبر شوید. این موضوع به این دلیل است که در ابتدا شرکت سازنده صاحب ‌ملک بوده و تنها صاحب ‌ملک می‌تواند درخواست این برگه را به اداره ثبت‌اسناد دهد.
 • بررسی مجوز ساخت شرکت سازنده: گاهی پیش‌آمده که برخی از شرکت‌ها قبل از دریافت مجوز ساخت، اقدام به پیش‌فروش پروژه‌ای می‌کنند. بنابراین بهتر است زمان خرید، مجوز ساخت را موردبررسی قرار دهید. این موضوع در تاریخ تحویل‌خانه تغییرات زیادی ایجاد خواهد کرد.
 • بررسی شرایط ملک برای اخذ اقامت موقت: اگر قصد شما برای خرید ملک، علاوه بر سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت موقت این کشور باشد، باید حتما بررسی کنید که آیا ملک شما شرایط لازم را برایتان فراهم خواهد کرد یا خیر. برای مثال تعداد اتاق خواب برای دریافت اقامت اعضای خانواده اهمیت دارد: یک خانواده 2 نفره یک واحد استودیو، یک خانواده سه‌نفره حداقل یک خانه یک‌خوابه، یک خانواده 4 نفره حداقل یک واحد 2 خوابه و خانواده‌های 5 نفر به بالا یک خانه سه خوابه یا یک ویلا باید خریداری کنند. از طریق خریداری هر ملک تنها یک نفر می‌تواند اقامت موقت را دریافت کند و پس از دریافت اقامت موقت، برای اعضای خانواده درجه‌یک خود درخواست اقامت موقت دهد. اعضای خانواده درجه‌یک که می‌توانید برایشان اقامت موقت درخواست دهید،عبارت است از: همسر، دختر مجرد، پسر مجرد زیر 24 سال، فرزندان بالای 24 سال معلول و والدین بالای 60 سال. بهتر است بدانید که این اقامت برای دختر مجرد مادام‌العمر خواهد بود.

صفر تا صد خرید ملک در قبرس شمالی: قوانین، شرایط و هزینه 2022

اگر با خرید خانه قبرس شمالی قصد سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی را دارید، حتما می‌خواهید از هزینه‌ها و قوانین آن باخبر شوید. ما در این قسمت به این موارد به‌طورکلی اشاره کرده‌ایم:

 • هزینه‌ها: ارزان‌ترین خانه‌ای که در این کشور می‌توانید خریداری کنید، حداقل 50 هزار پوند است که می‌توانید بخشی از این مبلغ را به‌صورت اقساطی بپردازید. البته این هزینه با توجه به شرایط ملکتان تغییر می‌کند. همچنین هزینه‌های جانبی را نیز نباید فراموش کنید. این هزینه‌ها عبارت‌اند از: نیم درصد از ارزش کل مبلغ ملک که هزینه باز کردن اشتباهات متداول سرمایه گذار پرونده مالیاتی شخص (تا 21 روز بعد از عقد قرارداد) است، بین 3 تا 6 درصد هزینه سند زدن در اداره اسناد، 5 درصد مالیات بر خرید (هنگام تحویل کلید)، بین 1500 تا 3000 پوند هزینه انشعابات که یک تا دو ماه قبل از تحویل کلید پرداخت می‌شود، 4500 لیر هزینه نصب آب و برق، شارژ ماهانه شهرک و یا ساختمان.
 • قوانین: برای اینکه به‌عنوان یک فرد خارجی در این کشور ملکی خریداری کنید و سند آن را به نام خود بزنید، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته و تاییدیه وزارت کشور و ارتش را دریافت کنید. به‌طورکلی هر فرد خارجی اجازه خرید یکی از این موارد را دارد: یک واحد آپارتمان یا یک واحد ویلایی یا یک دونوم قبرس شمالی که معادل با 1338 مترمربع زمین است.

بد نیست بخوانید: بهترین روش های سرمایه گذاری در قبرس شمالی کدامند؟

مزایای سرمایه گذاری خرید خانه در قبرس شمالی

مشکلات قابل توجه در زمان خرید خانه در قبرس شمالی

ممکن است گاهی شما برای سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی با مشکلاتی روبرو شوید. البته این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که شما برای خرید خانه قبرس شمالی بدون تحقیق و بررسی‌های همه‌جانبه عمل کنید. ما در قسمت بایدها و نبایدها به تمام موارد مهمی که باید قبل از خریداری ملک خود موردبررسی قرار دهید را نام‌برده‌ایم. بی‌توجهی به هرکدام از آن‌ها می‌تواند شما را با مشکل روبرو کند. به این موضوع نیز دقت کنید که بهترین مکان‌ها برای خریداری مسکن، محله‌ها و شهرهایی محسوب می‌شوند، که رو به رشد هستند. اما یکی از مشکلاتی که امروزه بسیاری از ایرانی‌ها با آن روبرو می‌شوند، تغییر ناگهانی نرخ ارز است.

اشتباهات رایج در زمان خرید خانه و سرمایه گذاری ملک در قبرس شمالی

در قسمت مشکلات سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی گفتیم که اگر قبل از خرید خانه قبرس شمالی تحقیقات کامل خود ر ا به عمل نیاورید، ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شوید. برای مثال بسیاری از افراد با نیت اخذ اقامت موقت اقدام به خرید ملکی می‌کنند که شرایط لازم را برای آن افراد دارا نیست. بررسی نکردن اعتبار شرکت سازنده و مجوز ساخت آن‌ها نیز یکی از اشتباهات رایج در این زمینه به شمار می‌رود.

بد نیست بخوانید: مراحل اخذ ویزای قبرس شمالی؛ چطور ویزای قبرس بگیریم؟

مزایای سرمایه گذاری خرید خانه در قبرس شمالی

مزایای سرمایه گذاری خرید خانه در قبرس شمالی

سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی در حال حاضر به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های سودآور جهانی شناخته‌شده است. خرید خانه قبرس شمالی

 1. می‌دانید که پوند معتبرترین ارز جهانی بوده و ثبات خوبی نیز دارد. ازآنجایی‌که شما ملک خود را به پوند خریداری می‌کنید، می‌توانید از حفظ سرمایه خود اطمینان داشته باشید.
 2. اگر ملک خود را از یکی از مناطق رو به رشد و از پروژه‌های تازه آغازشده خریداری کنید، ارزش ملک شما در کمترین حالت بین 25 تا 30 درصد تا پایان پروژه بالا خواهد رفت. همچنین اگر یکی از ملک‌های نوساز را خریداری کنید، به مدت 5 سال بین 8 تا 12.5 درصد افزایش قیمت خواهد داشت و پس‌ازآن ثبات پیدا خواهد کرد.
 3. شما با خرید ملک در این کشور نه‌تنها اقامت موقت خود را دریافت می‌کنید، بلکه برای اعضای درجه‌یک خانواده خود نیز می‌توانید درخواست اقامت موقت دهید. با دریافت اقامت موقت شما حق خرید خودرو، گرفتن گواهی‌نامه، امکان باز کردن حساب بانکی و غیره را دریافت خواهید کرد.

رشد سالیانه قیمت ملک در قبرس شمالی

به‌طورکلی قیمت ملک در همه جهان رو به افزایش است. اما ازآنجایی‌که قبرس شمالی یکی از کشورهای درحال‌توسعه، رشد و پیشرفت به شمار می‌رود، موردتوجه سرمایه‌گذاران زیادی از سراسر جهان قرارگرفته است. اگر قصد سرمایه‌ گذاری مسکن قبرس شمالی را دارید، خوب است بدانید با توجه به شهر و محله‌ای که ملک شما در آن قرار دارد، رشد سالیانه آن نیز متفاوت خواهد بود. به‌طور متوسط اما در املاک در این کشور به‌طور سالانه رشد تقریبی 8 تا 12 درصدی دارند.

قیمت بسیار مناسب ملک در قبرس شمالی

اگر بخواهیم قیمت ملک در کشور قبرس شمالی را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، باید بگوییم که گاها برخی از ملک‌ها در این کشور تا سه برابر ارزان‌تر از ملک‌های مشابه در کشورهای اروپایی است. به‌طورکلی این کشور به مناسب بودن قیمت ملک‌هایش در منطقه خود معروف شده و همین موضوع دلیلی برای هجوم سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی به قبرس شمالی به شمار می‌رود.

دریافت سند ملک قطعی ورثه ای در قبرس شمالی

در قسمت‌های قبلی این مقاله به این موضوع اشاره کردیم که دریافت سند از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه شما در این کشور موفقیت شوید سند ملکتان را به نام خود بزنید، باید شرایط آن را داشته باشید. برای مثال گواهی عدم سوءپیشینه و دریافت تاییدیه از وزارت کشور و ارتش ازجمله شرایطی ست که شما در روند دریافت سند به آن نیاز خواهید داشت. البته ملک شمایی که در این کشور یک خارجی محسوب می‌شوید، باید حداقل 300 متر از مناطق نظامی فاصله داشته باشد. اگر هیچ‌یک از این مشکلات را نداشته باشید، سند به نام شما خواهد خورد و پس از فوت صاحب ملک، ورثه از آن می‌توانند بهره‌مند شوند.

معایب خرید ملک در قبرس شمالی

تاکنون با مزایای خرید خانه قبرس شمالی آشنا شدید. اما خوب است بدانید که این کار معایبی نیز دارد. برای مثال برخی از این معایب عبارت‌اند از:

 • بلافاصله پس از خرید ملک، شما اقامت دائم دریافت نخواهید شد.
 • بلافاصله به شما پاسپورت تعلق نخواهد گرفت.
 • دریافت پاسپورت و اقامت دائم از طریق خرید ملک پروسه بسیار زمان بری است.

بد نیست بخوانید: راهنمای خرید ملک و آپارتمان در قبرس شمالی 2022

سرمایه گذاری مسکن در قبرس شمالی

سوالات متداول در مورد سرمایه گذاری مسکن در قبرس شمالی

اگر قصد سرمایه‌ گذاری مسکن قبرس شمالی را دارید، با خواندن این مقاله به اطلاعات مفید و دقیقی دست پیدا کردید. اگرچه بیشتر موارد مهم در زمینه خرید خانه قبرس شمالی در این مقاله روشن شده است، اما ما سعی کرده‌ایم که در ادامه به برخی از پرتکرارترین سوالات شما در این زمینه پاسخ دهیم. با ما همراه باشید.

حدود هزینه خرید ملک در کشور قبرس شمالی چقدر است؟

اگر قصد خرید خانه قبرس شمالی را دارید باید بدانید که حداقل هزینه‌ای که باید برای این موضوع بکنید از 50 هزار پوند آغاز می‌شود. البته شما با توجه به شرایط مکانی و وسعت ملک خود حتی می‌توانید ملک‌های دو میلیون پوندی یا بالاتر نیز خریداری کنید.

مزایای سرمایه گذاری مسکن در قبرس شمالی کدامند؟

با سرمایه‌گذاری مسکن قبرس شمالی شما و خانواده درجه‌یکتان، می‌توانید به اقامت موقت این کشور دست پیدا کرده و سود مالی خوبی در درازمدت کسب کنید.

بد نیست بخوانید: شرایط تحصیل در قبرس شمالی چگونه است؟ (معرفی دانشگاه‌های برتر 2022)

سخن پایانی

کشور قبرس شمالی که سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه به شمار می‌رود، امروزه هدف سرمایه‌گذاران سراسر جهان شده است. ازآنجایی‌که این کشور توریست‌های زیادی دارد و درحال‌توسعه و پیشرفت است، سرمایه‌ گذاری مسکن قبرس شمالی برای افراد سودآوری خوبی دارد. البته بسیاری از مهاجران با خرید خانه قبرس شمالی قصد دریافت اقامت موقت برای خود و خانواده‌شان را دارند. به‌طورکلی اگر می‌خواهید در این راه با شکست مواجه نشوید و با اشتباه سرمایه خود را هدر ندهید، بهتر است قبل از اقدام به خرید ملک، با افراد آگاه و قابل‌اطمینان مشورت کنید. مشاورین ما در گروه آرتان در این زمینه آماده دادن هرگونه مشاوره و اطلاعات به شما هستند. با ما در تماس باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.