پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟


از مزایای شرکت فولاد فلات پارسی می توان به اجرای طرح های زود بازده، حاشیه سود بالا، دسترسی به ذخایر معدنی ارزشمند، فناوری بومی ساخت ماشین آلات فرآوری سنگ آهن، تقاضای بالا برای خرید کنستانتره سنگ آهن و غیره اشاره کرد

اوراق قرضه و اوراق مشارکت

در ابتدا بایستی گفت که مقررات اوراق قرضه و اوراق مشارکت در بخش ۴ لایحه اصلاحی طی مواد ۵۱ الی ۷۱ بیان شده است.

ولی بررسی مقررات اوراق قرضه به علت غیر شرعی اعلام شدن معامله اوراق قرضه طبق نظریه شماره 20518/30/85 مورخه 28/11/1385 شورای نگهبان فايده عملی نداشته و ندارد.

چون نظریه مزبور مقرر می دارد:

« معامله اوراق قرضه مذکور در ماده ۵۲ قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.

از سوی دیگر به علت غیر شرعی بودن معاملات اوراق قرضه، عملا این اوراق صادر نگردیده و به جای آن اوراق مشارکت توسط شرکت های سهامی عام و خاص صادر می شود.

البته غیر از نظریه فوق طبق نظریه مورخه 17/5/63 شورای نگهبان و اصل ۴۹ قانون اسلامی معاملات ربوی ممنوع و حتی طبق ماده ۵۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۵ جرم نیز می باشد.

علیرغم غیر شرعی اعلام شدن مقررات اوراق قرضه مشتمل بر مواد ۵۱ الی ۷۱ لایحه اصلاحی با این حال بنظر می رسد که آن دسته از مقررات مندرج در بخش اوراق قرضه لایحه اصلاحی که در خصوص سایر موضوعات شرکت های سهامی حکومت دارد همچنان به قوت خود باقی است از قبیل قسمتی از ماده ۵۴ لایحه اصلاحی.

هر چند معاملات مربوط به اوراق قرضه در مورخه 28/11/85 توسط شورای محترم نگهبان غیر شرعی اعلام شده است ولی عملاً به علت وجود بهره در اوراق مزبور، این مقررات حتی قبل از نظریه شورای نگهبان نیز متروک بوده و اوراق مزبور عملاً صادر نمی شده است.

به جای اوراق قرضه، قانونگذار ما اوراق مشارکت را طی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376 تصویب نموده است. (جمعة ۱۴ ماده و تبصره)

این قانون در 2/7/1376 به تصویب شورای نگهبان رسیده است البته این قانون دارای ۲ آیین نامه اجرایی می باشد.

که اولی شامل آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 مصوب هیأت دولت می باشد.

که شامل ۳۸ ماده می باشد و آیین نامه دیگر، آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب 17/4/1383 جمعا ۴۰ ماده می باشد.

لذا با توجه به اینکه معاملات اوراق قرضه غیر شرعی می باشد ما در مبحث اول بطور مختصر اوراق قرضه را تعریف نموده و آن دسته از مواد معتبر بخش ۴ لایحه اصلاحی اوراق قرضه) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از آنجا که بررسی اوراق مشارکت و نحوه انتشار آن مخصوصا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از حوصله این متن خارج است لذا در مبحث دوم اوراق مشارکت را بطور کلی و مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در صورتی که نیاز به ثبت شرکت سهامی عام دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

اوراق قرضه و اوراق مشارکت

اوراق قرضه و اوراق مشارکت

همچنانکه فوق نیز گفتیم به علت غیر شرعی اعلام شدن معاملات اوراق قرضه توسط شورای نگهبان و عدم انتشار اوراق قرضه، بررسی مواد مربوط به آن بی فایده می باشد.

ولی از آنجا که ممکن است در آینده اوراق قرضه به نظام حقوقی ما رجوع نماید و از سوی دیگر شناسایی اوراق قرضه و مقررات آن به شناسایی اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری کمک می نماید لذا ما در این بحث طی دو گفتار مجزا، اوراق قرضه را تعریف نموده و آن دسته از مقرراتی که در خصوص شرکت سهامی هنوز به قوت خود باقی می باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

البته برای درک بهتر اوراق مشارکت و سایر مباحث شرکت های سهامی، مطالعه مقررات اوراق قرضه خالی از فایده نمی باشد و به خوانندگان کتاب مطالعه آنها توصیه می شود.

تعریف اوراق قرضه

اوراق قرضه که فقط توسط شرکت های سهامی عام قابل انتشار است (ماده ۵۱) در ماده ۵۲ تعریف شده و شرایط انتشار آن در مواد ۵۵ الی ۷۱ به تفصیل بیان گردیده است.

ماده ۵۲ لایحه اصلاحی در تعریف ورقه قرضه مقرر می دارد:

ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد يا مواعد معینی باید مسترد گردد.

برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود، با ملاحظه تعریف فوق واضح است ورقه قرضه همانند سهام شرکتها سند تجاری است چون لايحه عبارت «ورقه قابل معامله» را به کار برده است.

علیرغم سند تجاری بودن ورقه قرضه، خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد (ماده ۵۴) و در واقع حتی اگر کسی شغل معمولی خود را خرید اوراق قرضه قرار دهد، عمل وی تجاری نبوده و شخص خریدار نیز تاجر محسوب نمی شود.

طبق ماده ۵۳ لایحه اصلاحی دارنده اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شود.

در صورتی که نیاز به ثبت شرکت سهامی خاص دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

مقررات معتبر مندرج در بخش اوراق قرضه پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت

از آنجا که در نظریه شماره 20518/85 مورخه28/11/85 شورای نگهبان فقط معامله اوراق قرضه مذکور در ماده ۵۲ لایحه اصلاحی غیر شرعی اعلام شده است لذا سایر موادی که ارتباطی به معاملات اوراق قرضه نداشته و از سوی دیگر مقررات شرکتهای سهامی را تبیین می نمایند، معتبر می باشد.

این مقررات عبارتند از:پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟

۱- در ماده ۵۴ لایحه اصلاحی مقرر گردیده است که پذیره نویسی عمل تجاری نمی باشد و از آنجا که پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام انجام می شود و قسمتی از سرمایه شرکت بایستی توسط پذیره نویسان تأمین گردد لذا در ماده ۵۴ عمل مزبور تجارتی قلمداد نشده است.

البته غیر از تشکیل شرکت سهامی عام، در ماده ۶۲ لایحه اصلاحی نیز به پذیره نویسی سرمایه شرکت سهامی عام توسط یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر اشاره شده است که ماده ۵۴ شامل این نوع
پذیره نویسی نیز می باشد.

۲- در ماده ۶۵ لایحه اصلاحی به استهلاک سرمایه و کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام اشاره شده است که نشان میدهد که پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ در شرکتهای سهامی، شرکت می تواند سرمایه خود را مستهلک نموده یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد و این موارد در ماده ۶۵ لایحه اصلاحی به صراحت اشاره شده است.

در مورد مفهوم استهلاک سرمایه برخی معتقدند که استهلاک سرمایه به این معنی است که شرکت به تدریج از محل سود حاصله و اندوخته هایی که در پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ اختیار دارد.

قیمت اسمی سهام را به سهامداران مسترد کند تا حدی که سهامداران معادل بهای اسمی سهام را از شرکت دریافت کنند پس از استهلاک سهام، سهامدار سهام انتفاعی دریافت می کند.

بنظر برخی تفاوت اساسی استهلاک سرمایه (سهام) با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود در حالی که در استهلاک سهام، سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.

در صورتی که نیاز به بررسی تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

در خصوص مفهوم «باز خرید سهام» که یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت است. بایستی گفت که باز خرید سهام به این معناست که شرکت سرمایه خود را به اندازه یک یا چند نفر از سهامداران کاهش بدهد.

در این حالت سهام باز خرید شده به تملک شرکت در نمی آید چون به موجب ماده ۱۹۸ لايحه خرید سهام شرکت توسط خود شرکت ممنوع است بلکه با پرداخت قیمت سهام مزبور سهامدار از شرکت خارج و سهام او ابطال می شود.

اوراق مشارکت

مفهوم اوراق مشارکت برای نخستین بار به موجب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ در نظام حقوقی ما پدیدار گشت.

بند الف تبصره ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله دوم که انتشار این اوراق را تجویز می نمود مقرر می داشت:

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده در سال ۱۳۷۴ مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته و پس از آن در قوانین پراکنده ای از جمله قانون بودجه سال ۱۳۷۵ تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه و قانون بودجه سال ۷۶ بنده تبصره ۱۶ قانون بودجه مجوزهای موردی جهت انتشار اوراق مشارکت برای برنامه های خاص داده شد.
در 3/6/1376 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت جمعا در ۱۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 شامل ۳۸ ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است که در وضعیت فعلی حاکم بر اوراق مشارکت می باشد.

بنظر می رسد که در خصوص انتشار اوراق مشارکت در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب 17/4/83 هیأت وزیران حکومت دارد. که این آیین نامه اجرایی به استناد ماده ۱۷ و ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ تصویب گردیده است.

تعریف اوراق مشارکت

ماده ۲ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در تعریف اوراق مشارکت بیان می دارد:

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار می گردد.

دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.

البته این تعریف در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/77 نیز تا حدود زیادی تکرار شده است.

در بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اوراق مشارکت چنین تعریف شده است:

«اوراق بهادار با نامی که با مجوز بورس» به قیمت اسمی مشخص برای پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی و توسعه شرکت های پذیرفته شده در بورس» منتشر می شود.

این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند.

با ملاحظه تعاریف فوق نکات ذیل استخراج می شود

اوراق مشارکت جزء اوراق بهادار می باشد لذا اوراق مشارکت جزء اوراق تجارتی محسوب می شود.

2- اوراق مشارکت می تواند با نام یا بینام باشد جز در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس که بایستی با نام باشد.

3- صاحبان اوراق مشارکت بستانکار شرکت محسوب نمی شوند بلکه شریک شرکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت محسوب می شوند.

۴- به صاحب اوراق مشارکت بهره تعلق نمی گیرد بلکه در سود حاصل از اجرای طرح های مندرج درماده ۱ قانون فوق شریک خواهند بود.

واژه بورس

واژه بورس (Bourse) در زبان فرانسوی به معنای کیف پول است. علاوه بر این، چنین بیان شده است که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک مردی به نام ” واندر بورس زندگی می کرده که صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداختند.

واژه بورس

از این رو بعدها به کلیه مکان هایی که داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری در آن صورت می گرفت، بورس گفته شد.

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ اوراق بهادار در آن انجام می‌گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.

منبع:

لینک های مفید

از این رو، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

*بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

* بورس ارز: در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

واژه بورس (Bourse) در زبان فرانسوی به معنای کیف پول است. علاوه بر این، چنین بیان شده است که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک مردی به نام ” واندر بورس زندگی می کرده که صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداختند. از این رو بعدها به کلیه مکان هایی که داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری در آن صورت می گرفت، بورس گفته شد.

تفاوت بازار بورس -به عنوان یک بازار مالی- با بازار فیزیکی در آن است که در این بازار سهام و اوراق قرضه بجای کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار بورس تابع مقرراتی است که توسط نهادهای قانون گذار تعیین می‌شود و به منظور جلوگیری از بی نظمی و رعایت حقوق طرفین عرضه و تقاضا، رعایت آن‌ها الزامی است. امروزه بازارهای بورس و اوراق بهادار، شاهراه سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در حوزه بورس کالا و اوراق بهادار در جهان محسوب می‌شود.

سهامی است که به طور مکرر و روزانه مورد معامله قرار می گیرد وبا این ویژگی از سهامی که نیمه فعال است و کمتر مورد معامله قرار می گیرد، متمایز می شود. سهام شرکت های بزرگ ومهم می بایست سهام فعال باشند به خصوص شرکت هایی که نسبت به تحولات اقتصادی وسیاسی حساس هستند وبنابراین در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار دارند.

h اعدادی که وضعیت بازار را طی دوره های قبل نشان میدهد هرگروه در بورس برای خود شاخصی دارند که سهامداران می توانند با پیگیری این شاخص ها،چشم انداز آن بازار و یا صنعت را تبیین نماید بازارهای مالی اساسا شاخص یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازارمربوطه یا بخشی از آن است .شاخص کل بورس تهران که به آن "تپیکس " می گویند، شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است.این شاخص، همانند شاخص های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یک دوره زمانی است.

3.درصد تقسیم سود

نسبت سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه به سود اعلام شده شرکت.که مشخص می کند چند در صد از سود اعلام شده از طرف شرکت تحقق یافته است.با بررسی درصد سود تقسیم شده دوره های قبلی شرکت مزبور ، تصمیم گیری مناسبی در مورد سرمایه گذاری در آن شرکت خواهیم گرفت.

کارگزار بورس عضوی از سازمان بورس است که مجوز خرید وفروش سهام مشتری را در اختیار دارد. کارگزار بورس در صدی از ارزش ناخالص معامله را به عنوان حق کارگزاری دریافت می کند. کارگزاری با ارایه خدمات کامل ،تسهیلاتی نظیر خدمات مشاوره در امر سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای تعیین سبد سهام سرمایه گذاران، مدیریت سبد سهام مشتریان و. ارایه می کند.

بعد از اینکه شما تقاضای خرید یک سهم را به کارگزار ارایه دادید و کارگزار آن سهم راخرید، حداقل 7 روز کاری طول می کشد تا برگه سهام شما آماده شود.این برگه سهام به منزله سند مالکیت سهام برای شما است که در آن میزان سرمایه شرکت و مقدار مشارکت شما در سرمایه شرکت(تعداد سهام) درآن قید شده است.چنانچه شما مجددا به خرید سهام ازشرکتی که قبلا سهامدار آن بودید ، اقدام کنید.میزان جدید سهام خریداری شده به میزان قبلیش اضافه می شود و داخل سند جدید قید می شود.بنابراین برگه قبلی سهام دیگر ارزشی ندارد.


این سهام به ندرت در بازار مورد خرید وفروش قرار می گیرد هرچند در شمار سهام فهرست شده است. سهام غیر فعال سهامی است که به سختی خریدار یا فروشنده ای برای آن ها یافت می شود. اختلاف بین قیمت خرید وفروش چنین سهامی ممکن است بسیار زیاد باشد.

Earning per share

سود شرکت به ازای هر سهم در یک سال مالی می باشد که بصورت پیشبینی است.زمانی که گفته می شود یک شرکت در صدد است که تعدیل دهد به این معنا است که شرکت تصمیم دارد سودش را تغییر دهد.چنانچه این پیشبینی بیشتر از پیشبینی قبلی باشد، یعنی تعدیل مثبت است و اگر کمتر از قبل شود گفته می شود تعدیل منفی است.تعدیل مثبت معمولا منجر به افزایش قیمتی یک سهم می شود

نسبت قیمت به درآمد که نشانگر اقبال بازار نسبت به سهم مورد نظرشان می باشداگر یک شرکت پی به ای 1 داشته باشد یعنی سود سرمایه گذاری شما بعد از 1سال برابر خود سرمایه گذاریتان می شود.بسیاری از افراد با پی به ای در مورد خرید وفروش تصمیم می گیرند. در محاوره عمومی گفته می شود که پی به ای پایین نشان دهنده ریسک کمتر و در عوض سود کمتر( از لحاظ افزایش قیمت سهم) است و پی به ای بیشتر نشان دهنده ریسک بیشتر ولی سود بیشتر است.

9.تحلیل گران بنیادی

تحلیل گران بنیادی(همان گونه که در پست قبلی به طور مختصر تعریف شد) متخصصینی هستند که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای غیر اقتصادی ) را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام به کار می گیرند.

10. تحلیل گر فنی

به هرحال اولین بار به این معنی در اروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است. از نظر اصطلاح اقتصادی ، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن اسناد و اوراق مالی ، پولهای کشورهای مختلف ، طلا ، کالاهای پایه ایی و امثال آن مبادله می شوند. بنابراین گفته می شود : بورس اوراق بهادار ، بورس ارز ، بورس اسناد ، بورس طلا ، بورس نفت ، بورس اتومبیل ،بورس مسکن و …

پس مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله می باشد.

افزایش سرمایه در بورس به چه معناست؟

افزایش سرمایه در بورس

همه ما در بازار بورس با افزایش سرمایه مواجه شده‌ایم و می‌دانیم تأثیرات و تغییرات شگرفی در پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ سهام ما اتفاق افتاده و به همین علت نیاز به داشتن اطلاعات کاملی در این حوزه داریم پس حتماً در این مقاله با معرفی جامع افزایش سرمایه در بورس با ما همراه باشید.

افزایش سرمایه چیست؟

سهم های بورسی ها به منظور تهیه نمودن دارایی و مال موردنیاز برای هدف های توسعه ای، نگهداری توان و قدرت و همچنین حفظ خود در بازار، درست کردن ساختار دارایی و جواب دهی به نیاز مالی شروع به افزایش سرمایه می‌کنند. بعد از انجام این مرحله میزان سهام شرکت رشد می‌یابد و قیمت بازاری هر سهم به گونه ای تغییر می‌کند که تغییری در میزان دارایی سرمایه گذاران ایجاد نشود؛ اما در زمان بازگشایی سهم بعد از افزایش سرمایه، سهم بدون محدودیت نوسان پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ بازشده و نسبت به روند بازار، ممکن است میزان بسیاری از رشد و زیان را برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد. پس در بخش های بعدی مقاله به بررسی انواع افزایش سرمایه و نحوه انجام آن ها می‌پردازیم.

مدل های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه مدل های متفاوتی دارد و هر سهم با نظر به اهداف و توسعه و امور مدیریتی خود، یکی از آن ها را انتخاب می‌کند. به‌طورکلی، انواع افزایش سرمایه را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

از بخش سود انباشته

آورده نقدی و مطالبات دریافت شده

تجدید ارزیابی دارایی های شرکت

روش های افزایش سرمایه چگونه انجام می‌گیرد؟

برای انجام افزایش سرمایه، بعد از ارائه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده و تائید آن و اظهار تائید حسابرس نسبت به گزارش مالی، اسناد به سازمان بورس ارسال می‌شود و در صورت صدور مجوز از این سازمان، آگهی حضور در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تصمیم گیری نهایی افزایش سرمایه روی سایت کدال بارگذاری می‌شود.

بررسی میزان و قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه

پس از افزایش سرمایه، میزان ارزش اموال سرمایه گذاران از نظر قیمتی تغییر نمی‌کند؛ یعنی باوجود رشد میزان سهام آن ها، ارزش هر سهم به همان مقدار کاهش می‌یابد. برای بررسی میزان سهام بعد از انجام افزایش سرمایه، از روش زیر استفاده می‎‌کنیم:

درصد افزایش سرمایه+1 تقسیم بر 100

ضرب در میزان سهام قبلی

= میزان سهام جدید

به عنوان نمونه اگر فردی 1000 عدد سهم از یک سهم داشته باشید که 70% افزایش سرمایه دهد، میزان سهام شما بعد از افزایش سرمایه به شکل زیر محاسبه می‌شود:

1700= ( 0.7 + 1 ) * 1000 = مقدار سهام جدید

اما ارزش سهم بعد از انجام این فرآیند، با توجه به مدل افزایش آن محاسبه می‌شود که در بخش بعد بررسی می‌کنیم.

افزایش سرمایه به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

هنگامی افزایش سرمایه یک شرکت در مجامع عمومی فوق العاده تائید می‌شود، شرکت وارد بخش اداری می‌شود و کل سرمایه گذارانی که قبل از شروع مجمع عمومی فوق العاده مالکیت سهام شرکت را داشته باشند، مشمول آن خواهند شد.

به عنوان نمونه، یک سرمایه گذار که از دارندگان بلندمدت سهام شرکتی که توانایی انجام افزایش سرمایه را دارد، نیست؛ اما یک روز پیش از بسته شدن سهام جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، سهام را خریداری می‌کند و به علت مالکیت این شخص در زمان مجمع، این افزایش سرمایه شامل او نیز خواهد شد.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

سهم ها بخشی از سود کسب شده خود در انتهای سال مالی را به عنوان سود نقدی به سرمایه گذاران پرداخت می‌کنند و مقدار دیگری را به عنوان سود انباشته در شرکت نگه می‌دارند که در ترازنامه آن ها در بخش حقوق صاحبان سهم قرار می‌گیرد. وقتی که شرکت برای طرح های جدید نیاز به دارایی داشته باشد و سود انباشته نیز به مقدار زیادی بوده و در دسترس باشد، می‌تواند شروع به افزایش سرمایه از محل سود انباشته کند. پس در این مدل، عملاً دارایی جدیدی به شرکت وارد نمی‌شود، بلکه شرکت از دارایی سود انباشته، میزان دارایی مدنظر خود را تأمین می‌کند.

به سهامی که از این راه به سرمایه گذاران اعطا می‌شود، سهام جایزه گفته می‌شود. معمولاً چند ماه بعد از تائید آگهی، سهام جایزه به دارایی سرمایه گذاران اضافه می‌شود. در مدل سود انباشته درصد مالکیت شما در شرکت تغییری پیدا نمی‌کند؛ به این معنا که ازنظر قیمتی و ارزشی میزان دارایی شما نیز تغییری نمی‌کند، یعنی به همان نسبت که مقدار سهام شما زیاد می‌شود، ارزش سهام کاهش پیدا می‌کند.

اگر یک سهام باقیمت نهایی 1500 تومان (150000 ريال) بخواهد 300% افزایش سرمایه از محل سود انباشته بدهد و به عنوان نمونه شما هم 10000 عدد سهم از آن را داشته باشید، مطابق روش بیان شده در بالا، مقدار سهام شما برابر خواهد شد با:

04000 = ( 3 + 1 ) *1000 = عدد سهم شما بعد از افزایش سرمایه

اما روش محاسبه ارزش جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به صورت زیر است:

قیمت جدید هر سهم = قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه تقسیم بر 1+درصد افزایش سرمایه/100

به عنوان نمونه در مدل اخیر، ارزش هر سهم پس از افزایش سرمایه برابر خواهد بود با:

قیمت جدید هر سهم = 15000/(1+3) = 3750

همان گونه که مشاهده می‌کنید، در این روش افزایش سرمایه به قیمت و دارایی هایِ سرمایه گذار مقداری اضافه نمی‌گردد و به همان نسبت که میزان سهام او زیاد شده، به همان نسبت قیمت هر سهم کاهش یافته است.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

در این مدل افزایش سرمایه، نیازمند به دارایی و اموالی از طرف سرمایه گذاران حاضر شرکت است که این موضوع باعث می‌شود که شرکت حق استفاده و حضور در مدل افزایش سرمایه موردنظر را در اول کار به سرمایه گذاران حاضر شرکت بدهد. به این صورت که بعد از برگزاری مجمع، شرکت مقدار جدیدی سهام منتشر می‌کند که به این سهم ها حق تقدم می‌گویند. این سهام حق تقدم دار به دارایی سرمایه گذاران فعلی شرکت اضافه می‌شود و سهم آن، همان سهم شرکت است که به پایان اسم آن “ح” به جهت حق تقدم بودن اضافه شده است. به عنوان نمونه “فملیح” یعنی حق تقدم سهم “فملی”.

حق تقدم سهم ها در بازار سرمایه

پس از اعمال این مدل افزایش سرمایه از راه آورده نقدی، ارزش هر سهم دچار تغییراتی می‌شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در مورد ارزش سهام حق تقدم دار نیز، ازنظر ارزشی و قیمتی، قیمت هر عدد سهام حق تقدم، 1000 ریال از قیمت سهام اصلی شرکت باید کمتر باشد؛ اما ازآنجاکه سهام حق تقدم نیز به مدت نزدیک دو ماه در بورس مانند دیگر سهم ها معامله می‌شود، محتمل است این اختلاف بیشتر و یا کمتر از مقدار گفته شده باشد. سرمایه گذاران در مدت 2 ماهه که به آن زمان پذیره نویسی میگویند، می‌توانند دو کار زیر را انجام دهند.

پرداخت مبلغ اسمی سهام

در این روش شما به ازای هر سهم، 1000 ریال به حساب اعلامی از جانب شرکت پرداخت کرده و بعد از طی شدن مراحل آن که حدود 4 الی 6 ماه است، دارایی شما به سهام تبدیل می‌شود.

افزایش سرمایه در بورس

معاملات حق تقدم

در این مدل شما می‌توانید در مدت 2 ماهه، دارایی خود را در بازار بورس به فروش برسانید. معاملات سهم دارای حق تقدم همانند سهم اصلی است، اما میزان نوسان حق تقدم های سهم های بورسی 10 درصد است و مقدار نوسان حق تقدم های شرکت های فرابورسی، به میزان بازه نوسانی سهم اصلی است. به عنوان نمونه، سهمی باقیمت 17000 ريال شروع به افزایش سرمایه 60% از راه آورده نقدی می‌کند، قیمت جدید سهم به شکل زیر محاسبه می‌شود:

قیمت جدید هر سهم = ارزش سهم قبل افزایش سرمایه + 100*درصد افزایش سرمایه/100))/(1 + درصد افزایش سرمایه/100)

نیاز به بیان است که مقدار سهام اصلی شما بعد از انجام تمامی افزایش سرمایه تغییری نمی‌کند و در قبال ان، سهام حق تقدم به دارایی شما اضافه می‌شود. به عنوان نمونه تصور کنید که قیمت هر سهم یک شرکت قبل از افزایش سرمایه به روش فوق، 600 تومان باشد و شرکت قصد دارد تا 300 درصد افزایش سرمایه بدهد؛ بنابراین قیمت جدید سهم برابر است با:

قیمت جدید هر سهم = (600 + 100*3)/(1+3) = 225

با توجه به موارد بیان شده، ارزش حق تقدم سهم پس از بازگشایی 100 تومان از ارزش اصلی سهم کمتر و برابر با 125 تومان خواهد بود.

حال اگر پس از یک مدت مثلاً دو هفته ای که هم سهم اصلی و هم حق تقدم در بورس معامله می‌شوند، ممکن است اختلاف قیمتی سهام اصلی و حق تقدم به 150 تومان (به عنوان نمونه) برسد که در این حالت با توجه به این موضوع با پرداخت 100 تومان به شرکت، دارایی ما به سهام اصلی تبدیل می‌شود، پس به احتمال زیاد این کار سود ساز تر خواهد بود.

بعضی اوقات شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده، این مدل افزایش سرمایه را انجام می‌دهد و در عین این موضوع مقداری سود نقدی نیز در مجمع سالیانه تصویب کرده است که بین سرمایه گذاران هنوز بخش نشده است. در این مدل در صورت امکان ( شرکت آن را تعیین می‌کند) می‌توانند بین دریافت سود نقدی یا تبدیل خودکار سهام حق تقدمشان به سهم اصلی، یکی را انتخاب کنند.

به این جهت که اگر سرمایه گذاران علاقه دارند که سهام دارایی خود را به سهام اصلی تبدیل کنند، اگر طلب آن ها از سهم (که همان سود نقدی است) از کل مبلغی که به ازای حق تقدم ها باید به حساب شرکت واریز کنند، افزون تر باشد، دیگر نیاز نیست که به جهت تبدیل هر حق تقدم 100 تومان به حساب شرکت واریز کنند و از راهی که شرکت اعلام می‌کند، به اطلاع شرکت می‌رسانند که قصد دارند تا دارایی حق تقدم خود را از راه کسر از مطالباتشان به سهام اصلی تبدیل کنند.

افزایش سرمایه در بورس

افزایش سرمایه از بخش تجدید ارزیابی دارایی های شرکت

در این مدل افزایش سرمایه، شرکت میزان دارایی های خود را مورد تجدید رسیدگی قرار می‌دهد. با نظر به تورم و افزایش قیمت اموال، میزان دارایی یک شرکت در طول گذر زمان افزایش می‌یابد. درنتیجه، با تجدید ارزیابی دارایی ها، سمت دارایی شرکت در ترازنامه صعود می‌کند. از آنجایی که بدهی های شرکت تغییری نکرده، دارایی صاحبان سهام باید افزایش پیدا کند تا معادله حسابداری برقرار بماند.

به عنوان نمونه، فرض کنید که یک شرکت در سال 60 افتتاح شده است، شرکت مذکور در آن دوره 1000 هکتار زمین را به ارزش صد میلیون تومان خریده است. در طی چند دهه فعالیت، شرکت اقدام به خرید دفتر، اموال و املاک جدید هم کرده است.

در دفتر حسابرسی شرکت، قیمت این دارایی ها به قیمت همان روزی است که آن را خریده اند؛ اما با توجه به بیشتر شدن قیمت زمین و تجهیزات، مطلعیم که ارزش این زمین ها در طی زمان بیشتر کرده است. افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی دارایی های شرکت به این جهت است که سهم با توجه به قیمت روز زمین، تجهیزات و… قیمت دارایی های خود را به روز رسانی می‌کند. مثلاً قیمت آن 1000 هکتار زمین شرکت از صد میلیون تومان به دو میلیارد تومان رسیده است، در اینجا مقدر اموال شرکت تغییری نکرده یعنی به اندازه آن اضافه نشده، اما قیمت و ارزش آن فرق کرده و سرمایه شرکت از این محل 1900 میلیون تومان بیشتر شده است. در این مدل نیز به سرمایه گذاران، بسته به میزان سهامی که دارند و درصد افزایش سرمایه، سهام جایزه تعلق می‌گیرد. ارزش جدید هر سهم نیز مانند مدل افزایش سرمایه سود انباشته محاسبه می‌شود.

جمع‌بندی

سهام در حال معامله در بورس و فرابورس، وقتی که برای پروژه های بزرگ و اهداف وسیع، بیشتر کردن سرمایه در گردش، نگهداری قدرت و رتبه در بازار و… نیاز به دارایی و اموال دارند، از قابلیت افزایش سرمایه بهره بری می‌کنند و به طور مجموع، این مفهوم از مدل های متفاوتی ازجمله سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها صورت می‌گیرد و اطلاعیه مربوطه به جهت افزایش سرمایه شرکت ها بیشتر برای سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه به عنوان یک خبر سود ساز موردتوجه واقع می‌شود و همچنین امکان بازگشایی بدون دامنه نوسان سهم را نیز برقرار می‌کند فلذا این افزایش سرمایه دارایِ اهمیت و توان سود سازی بالایی است.

سؤالات متداول

1_ در کدام مدل افزایش سرمایه از راه محاسبه افزایش قیمت تورمی است؟

افزایش سرمایه از بخش تجدید ارزیابی دارایی های شرکت: در این مدل افزایش سرمایه، شرکت میزان دارایی های خود را مورد تجدید رسیدگی قرار می‌دهد. با نظر به تورم و افزایش قیمت اموال، میزان دارایی یک شرکت در طول گذر زمان افزایش می‌یابد.

دانشنامه

سرمایه گذار حرفه ای کیست؟

سرمایه گذار حرفه ای کیست و چه ویژگی ای دارد؟ کدام اشخاص حقوقی سرمایه گذار حرفه ای هستند؟ .

آستانه حجم در بورس یا دامنه مجاز حجم به چه معناست؟

منظور از آستانه حجم در بورس یا دامنه مجاز حجم چیست؟ ما در این مطلب به مفاهیم آستانه حجم، آستانه حجم .

آشنایی با مفهوم چنگال اندروز و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

چنگال اندروز به چه معناست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ ما در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه .

تعریف سهم یا سهام چیست؟ بررسی انواع سهام در بازار بورس

سهم یا سهام به چه معناست؟ انواع سهام کدامند و هر یک دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ در این مطلب از سایت s .

دامنه نوسان قیمت سهام در بورس و تاثیر آن بر معاملات بازار

دامنه نوسان قیمت سهام ابزاری است که حد بالا و پایین معامله یک سهم را مشخص و نوسانات قیمت آن را کنترل .

تاریخچه کامل پیدایش بورس در ایران و جهان

اولین مکان بورس در جهان کجاست؟ سیر تکاملی بورس در ایران و جهان ؟ معتبرترین بورس‌های حال حاضر ایران و .

نقشه بازار در بورس چیست و از کجا آن را ببینیم

نقشه بازار بورس نمایی از وضعیت کلی بازار برای مقایسه و تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ ا .

کال مارجین چیست و چه زمانی کال مارجین می‌شویم

کال مارجین وضعیتی است که در آن زیان معامالت به بیش‌ازحد مجاز و مارجین حساب به زیر حداقل سطح مورد نیا .

سهام بی نام و با نام چیست و چه ویژگی‌هایی دارد

سهام بی نام نوعی از سهام است که نام مالک در آن ذکر نشده و به راحتی قابل انتقال به غیر است. تفاوت سها .

پذیره‌نویسی سهام چیست و چه تفاوتی با عرضه اولیه دارد

پذیره‌نویسی فرایندی حقوقی است که طی آن اشخاص برای تامین بخشی از سرمایه شرکت‌های سهامی عام در آن مشار .

بازار فرعی بورس و مدارک و شرایط لازم برای پذیرش در آن

بازار فرعی بورس شامل اموال غیرمنقول مانند املاک و مستقلات و کالاهایی می‌شود که شرایط عرضه در بازار ف .

بازار اختیار معامله چیست و چه ویژگی‌هایی دارد

اختیار معامله قراردادی است که به خریدار حق خرید‌وفروش دارایی اساسی با قیمت و در تاریخ سررسید مشخص می .

فولاد فلات پارسی وارد فرابورس می شود| بهره ‌برداری از معادن سیستان و بلوچستان

فولاد فلات پارسی با مشارکت شرکت سرمایه گذاری معنا به عنوان نخستین واحد دانش بنیان کنسانتره سنگ آهن کشور وارد فرا بورس می شود.

بازار؛ گروه صنعت: شرکت فولاد فلات پارسی به عنوان نخستین واحد دانش بنیان کنسانتره سنگ آهن کشور با مشارکت شرکت سرمایه گذاری معنا از مجموعه های دانش بنیان برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و بخش خصوصی به زودی وارد فرا بورس می شود.

این شرکت با تمرکز جدی بر روی تولید و فرآوری کنستانتره سنگ آهن به عنوان یکی از روش های دانش بنیان با سرمایه ثبتی ۷۵۰ میلیارد تومان و سهم پذیره نویسی ۲۵۰ میلیارد تومانی فعالیت خود را به زودی در فرا بورس آغاز خواهد کرد.

در این راستا به تازگی شرکت فولاد فلات پارسی توانسته مجوز هیئت پذیرش سازمان بورس را دریافت کند و حالا در انتظار تایید هیئت پذیرش فرا بورس است که چقدر پروژه های این شرکت سودآوری دارد.

از مزایای شرکت فولاد فلات پارسی می توان به اجرای طرح های زود بازده، حاشیه سود بالا، دسترسی به ذخایر معدنی ارزشمند، فناوری بومی ساخت ماشین آلات فرآوری سنگ پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ آهن، تقاضای بالا برای خرید کنستانتره سنگ آهن و غیره اشاره کرد

فولاد فلات پارسی در آستانه ثبت نهایی در فرا بورس
فولاد فلات پارسی که ابتدا برای استفاده از امکانات بازار سرمایه به عنوان سهامی عام تاسیس شده بود اکنون مراحل زمان بر و دشواری را برای دریافت مجوز پذیره نویسی سپری کرده است. بر همین اساس هفته های آینده با توجه به شرایط مناسب این مجموعه، مجوز پذیره نویسی شرکت صادر و بعد از پذیره نویسی امکان ثبت نهایی آن در فرا بورس فراهم می شود.

این شرکت قصد دارد از ظرفیت های بازار سرمایه در انتشار اوراق و افزایش سرمایه بهره مند شود. بنابراین پس از گذر از مرحله ثبت، نماد شرکت برای پذیره نویسان برای معامله در دسترس قرار خواهد گرفت.

از مزایای این شرکت نیز می توان به اجرای طرح های زود بازده، حاشیه سود بالا، دسترسی به ذخایر معدنی ارزشمند، فناوری بومی ساخت ماشین آلات فرآوری سنگ آهن، تقاضای بالا برای خرید کنستانتره سنگ آهن و غیره اشاره کرد. بر این اساس می توان برای شرکت کنندگان در این پذیره نویسی سود قابل توجهی را پیش بینی کرد.

فولاد فلات پارسی بهره برداری از معادن پلاسری منطقه محروم بزمان و سایر معادن هماتیت و مگنتیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان هدف فعالیت خود برگزیده و تاکنون در این مسیر راه سازی مسیر معدن، تاسیس کمپ و نصب تاسیسات اولیه و غیره را برای انجام بهره برداری اولیه انجام داده است

رمز موفقیت، استفاده از فناوری های روز دنیا
همانطور که اشاره شد فولاد فلات پارسی، فناوری های روز دنیا را مورد استفاده قرار می دهد و همین موضوع سبب شده مورد توجه ویژه نهادهای حامی فعالیت های دانش بنیانی قرار بگیرد و به سرعت به عنوان یک شرکت دانش بنیان ثبت شود.

از جمله فناوری های مورد استفاده در این شرکت می توان به استفاده از روش سلول های فلوتاسیون نسل جدید و با بهره وری بالا که سنگ مگنتیت و هماتیت را با بهره وری بالا تغلیظ می کند اشاره کرد.

همچنین فولاد فلات پارسی بهره برداری از معادن پلاسری منطقه محروم بزمان و سایر معادن هماتیت و مگنتیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان هدف فعالیت خود برگزیده و تاکنون در این مسیر راه سازی مسیر معدن، تاسیس کمپ و نصب تاسیسات اولیه و غیره را برای انجام بهره برداری اولیه انجام داده است. اکنون نیز استخراج سنگ آهن و دپو سازی آن برای تامین خوراک کارخانه در حال انجام است.

بعد از این مرحله، تاسیس کارخانه کنسانتره سنگ آهن با توجه به کمبود شدید پذیره نویسی در بورس به چه معناست؟ این محصول در کشور آغاز می شود که بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار فروش خوبی از محصول می رود.

البته فعالیت های این مجموعه به همین جا محدود نمی شود و فولاد فلات پارسی قصد دارد به معادن هماتیتی که تاکنون مورد کم توجهی در ایران قرار گرفته نیز ورود کند که با روش فلوتاسیون، تغلیظ این نوع سنگ آهن امکان پذیر خواهد شد.

با تمام این توضیحات، هدف گذاری ها و پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد ضمن بازگشت سرمایه سریع، تا دو سال آینده و بعد از تکمیل پروژه، زنجیره فولاد و ساخت واحدهای جدید نیز در فولاد فلات پارسی شروع و فصل جدیدی در این شرکت دانش بنیان آغاز شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.